назад на попередню сторінку

Добірка публікацій
щодо медичної теріології

(PDF-формат)

 

На цій сторінці представлено праці, присвячені різним питанням медичної теріології, у тому числі ролі ссавців у функціонуванні природних вогнищ інфекційних хвороб (зоонозів) та гельмінтозів, вивченню їхніх ектопаразитів, питанням моніторингу зоонозів сказу, лептоспірозу, туляремії та інших хвороб, що поширені у популяціях диких і свійських ссавців, дослідженню структури угруповань ссавців з епізоотичної точки зору тощо. Більшість праць, наведених у цій добірці, входить до теріологічних збірок, анонсованих у сусідніх розділах нашої бібліотеки, у тому числі у випусках серії "Праці Теріологічної школи" та спеціальних теріологічних збірках.

Ідея створення цієї сторінки належить Марині Коробченко і реалізована спільно з ведучими сайту 29 січня 2007 року. На цю дату заснування сторінки зібрано 18 тематичних публікацій. Пропозиції щодо цікавих лінків на цю тему та нові pdf надсилайте та адресу М. Коробченко aquamarine@ukr.net. Докладну довідкову інформацію про зоонози можна також знайти на сайті Ігоря Євстафьєва "Мир животных" у розділі "Все о природно-очаговых инфекциях".

 

Наконечний І. В. (2008). Екологічно зумовлені особливості динаміки активності осередків природних інфекційних нозоформ на півдні України // Вісник Луганського університету. Біологічні науки. — 2008. — № 14 (153). — С. 81–88.

Загороднюк І., Коробченко М. (2007). Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 45. — С. 127–138. >>> (pdf 907 kb)

Загороднюк І. В., Коробченко М. А. (2007). Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116. >>> (pdf 250 kb)

Коробченко М. (2007). Багаторічна і сезонна динаміка епізоотій сказу за участю диких і свійських ссавців // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (23-27 квітня 2007 року, м. Львів). — Львів, 2007. — С. 285-286. >>> (pdf 121 kb)

Наглов В., Кузнецов В., Кондратенко А. (2006). О связи этиологической структуры природных очагов лептоспирозов со структурой пойменных сообществ мелких млекопитающих // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 136–138. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 7) >>> (pdf 217 kb)

Наглов В., Кондратенко А., Кузнецов В. (2006). Сообщества мелких млекопитающих в поймах рек Восточной Украины // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 156–166. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 7) >>> (pdf 428 kb)

Коробченко М. (2006). Динаміка появи Lyssavirus у містах: антропогенна трансмісія з природних вогнищ // Сучасні екологічні проблеми та молодь — III: Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції (21–22 листопада 2006 р.). — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. — Частина 4. — С. 72–76. >>> (pdf 267 kb)

Коробченко М. (2006) Природно-вогнищеві інфекції за участю ссавців на Луганщині // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 276–290. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 7) >>> (pdf 596 kb)

Наглов В., Загороднюк И. (2006). Статистический анализ приуроченности видов и структуры сообществ // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 291–300. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 7) >>> (pdf 397 kb)

Евстафьев И. (2006). Мелкие млекопитающие в населенных пунктах Крыма: эколого-фаунистические аспекты // // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 111–119. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 8) >>> (pdf 207 kb)

Турчанінова В., Майборода Л. (2006). Поширення гельмінтозів у місті Лисичанську та вміст овоцидів у відходах хімічного виробництва // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 146–150. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 8) >>> (pdf 168 kb)

Евстафьев И., Товпинец Н., Леженцев Б., Альянаки Л., Овдиенко Н., Костенко А., Леженцев В. (2006). Терио­фауна и природно-очаговые инфекции в Крыму // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 157–159. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 8) >>> (pdf 153 kb)

Наглов В., Ткач Г., Зоря А. (2006). Землеройки Харьковской области, их эктопаразиты и эпизоотическое значение // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 175–185. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 8) >>> (pdf 239 kb)

Наглов В., Обоскалова Д. (2005). Особливості сказу тварин у містах Харківської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 67–79. >>> (pdf 98 kb)

Бондаренко О., Наглов В., Ткач Г. (2005). Дрібні ссавці — живителі кліщів Ixodidae у Харківській області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 105–109. >>> (pdf 119 kb)

Дідик Ю. М. (2004). Вивчення трихінельозу диких ссавців в Україні // Ученые записки Таврического национального университета (Серия «Биология, химия»). — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 203–205.  >>>

Бобкова О. А. (2004). Распространение клещей как эктопаразитов рукокрылых в пещерах Украины // Ученые записки Таврического национального университета (Серия «Биология, химия»). — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 206–211.  >>>

Евстафьев И. Л., Товпинец Н. Н. (2003). Проблемы регуляции численности синантропных грызунов и современная стратегия дератизации // Вопросы развития Крыма. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. — Выпуск 15 (Вопросы экологии Крыма. Инвентаризация крымской биоты). — С. 28–34.  >>>

Подмогильный В. А., Дулицкий А. И., Чирний В. И. (2003). Тактические и методические приемы эпизоо­тологического обследования территории на лептоспироз // Вопросы развития Крыма. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. — Выпуск 15 (Вопросы экологии Крыма. Инвентаризация крымской биоты). — С. 35–39.  >>>

Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л. (2003). Природная очаговость зоонозных инфекций в Крыму: эпизоотологический и эпидемиологический аспекты // Вопросы развития Крыма. — Симферополь: Таврия-Плюс, 2003. — Выпуск 15 (Вопросы экологии Крыма. Инвентаризация крымской биоты). — С. 94–104.  >>>

 

<<< на сторінку "бібліотека"

 

=== поновлено 19.05.2007 ===