назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15 (Mammal Research)
Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15 (Дослідження ссавців)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЕвстафьев, И. Л. Итоги тридцатилетнего изучения мелких млекопитающих Крыма. Часть 3. Паразитофауна и эпизоотология // Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 111–135.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.111


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 111–135.

Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 111–135.

   

Results of a 30-years-long investigation of small mammals in Crimea. Part 3. Parasites and epizootiology

Підсумки тридцятирічного вивчення дрібних ссавців Криму. Частина 3. Паразитофауна та епізоотологія

   
Evstafiev, I. L. Євстаф’єв, І. Л.
   

Paper language: Russian

Мова статті: російська

   

   

Abstract

Резюме

Presented here are the results of a 30-years-long investigation of parasites of small mammals in the territory of the Crimean Peninsula including data on species ranges (presented as maps indicating trapping localities of species), as well as the analysis of ectoparasite assemblages of Micromammalia in different natural zones of the peninsula. During research period, from 5448 individuals of small mammals 7710 ectoparaites were combed off (mainly fleas, gamasoid mites, and ticks). In addition, more than 300,000 nymphs and imagoes of ticks were removed and collected from different animals. For the research period, 16 species of ticks (Ixodidae), more tham 25 species of gamaside mites (Gamasidae), and 15 species of fleas (Aphaniptera) have been revealed in the composition of the ectoparasite fauna of small mammals. It has been established that small mammals and their ectoparasites are part of many zoonotic infections (tularemia, tick-borne encephalitis, Lyme disease, HFRS, etc.) in Crimea.

Наведено підсумкові дані за тридцятирічний період вивчення пара¬зитофауни дрібних ссавців на території Кримського півострова, що включають дані по видових ареалах (приведені у вигляді карт з нанесеними точками вилову особин даного виду) і аналіз ектопаразитарних комплексів з участю дрібних ссавців у різних природних зонах півострова. За перод вивчення із 5448 особин дрібних ссавців очесано 7710 особин ектопаразитів (в основному бліх, гамазових та іксодових кліщів), а також зібрано в природі та знято з різних тварин біля 300 тис. німф та імаго іксодових кліщів. За звітний період у складі ектопаразитофауни дрібних ссавців Micromammalia намі відмічено 16 видів іксодових кліщів (Ixodidae), понад 25 видів гамазових кліщів (Gamasidae) та 15 видів бліх (Aphaniptera). Встановлено, що на території Криму дрібні ссавці та їх ектопаразити є членами багатьох природно-осередкових інфекцій — туляремії, кліщового енцефаліту, кліщового бореліозу, ГЛНС та інших.

Key words:
fauna, ectoparasites, small mammals, ticks, gamasid mites, fleas, Crimea.

Ключові слова:
фауна, ектопаразити, дрібні ссавці, іксодові кліщі, гамазові кліщі, блохи, Крим.


 на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 08.12.2017 р.
поновлено: 08.12.2017

Locations of visitors to this page