Марина Коробченко: на екскурсії під час  13 Теріошколи

Марина
КОРОБЧЕНКО

(біологія підземних гризунів
та медична теріологія)

english

Участь в роботі Теріошколи:
постійний учасник теріологічних шкіл-семінарів, починаючи з 2006 року, зокрема: XIII Теріошколи (Кам'янець-Подільський, 2006), XIV Теріошколи (Чорнобиль, 2007), XV Теріошколи (Канів, 2008); XVI Теріошколи (Селезівка, 2009), XVII Теріошколи (Шацьк, 2010);
член оргкомітетів XIV–XVII Теріологічних шкіл; учасник та член Оргкомітету науково-практичного семінару "Кажани і людина: природоохоронні та епідеміологічні аспекти" (Пуща-Водиця, 2009).
Редактор та один з авторів трьох випусків "Праць Теріологічної школи": випуску 7 "Теріофауна сходу України" (пам'яті Олександра Кондратенка), випуску 9 "Раритетна теріофауна", випуску 10 "Різноманіття теріофауни: моніторинг та діагностика".
Ведуча двох тематичних сторінок цього сайта: "медична теріологія" (в розділі "бібліотека", з 2008 р.) та "біологія ссавців-землериїв" (в розділі "фауна", з 2010 р., спільно з І. Загороднюком).

Галузь наукових інтересів:
медична теріологія, шляхи циркуляції сказу, екологія ссавців, біологія підземних гризунів, раритетна фауна та поширення рідкісних видів ссавців на сході України.

Поточні наукові дослідження:
екологія ссавців-землериїв сходу України, обліки землериїв за слідами грунтовиносної діяльності, картування поселень землериїв і вивчення їхньої динаміки у просторі й часі, особливості біології придінцівської популяції сліпушка (Ellobius talpinus); біологія та мінливість сліпаків (Spalacidae).

Кваліфікаційні праці:
1994 — Дипломна робота "Аналіз захворюваності вірусним гепатитом А в Лутугинському районі Луганської області", захищена за спеціальністю "Гігієна, санітарія, епідеміологія" (Стаханівське медичне училище).
2007 — Магістерська дисертація "Екологія природно-вогнищевих інфекцій за участю ссавців на Луганщині" за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища" (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; керівник — ст. наук. співроб. І. В. Загороднюк).
2008 — старт дисертаційного дослідження "Поширення, морфологічна мінливість та екологія сліпаків (Spalax) і сліпушків (Ellobius) лівобережної України" (аспірантура при Національному науково-природничому музеї НАНУ, заочна форма навчання за спеціальністю 03-00-08 "зоологія"; керівник — проф. І. Г. Ємельянов).

Поточна робота:
від жовтня 2007 р. до серпня 2008 р. — координатор Луганського територіального відділення Малої академії наук України;
з вересня 2006 р. дотепер — позаштатний виконавець наукової теми Лабораторії екології тварин та біогеографії при Луганському національному університеті ім. Т. Шевченка "Раритетна фауна сходу України" (розділ "ссавці");
з вересня 2008 р. дотепер — спеціаліст-еколог АГЧ Луганського національного університету ім. Т. Шевченка.

Наукові публікації:
автор 22 статей і тез доповідей, присвячених різним аспектам екології ссавців, у тім числі участі ссавців у функціонуванні природно-осередкових інфекцій (праці 2005–2007 рр.), праці про поширення, мінливість і екологію ссавців-землериїв (праці 2008–2010 рр.) (список публікацій з виходом на pdf-версії 22 праць).
остання публікація: Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Назви сліпаків (Spalacidae) фауни України: наукові й українські // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції. — Чернівці: ДрукАрт, 2010. — С. 229–238. >>> (pdf 385 kb)

Адреси:
Коробченко Марина Анатоліївна, аб. скр. 48, Луганськ–11, 91011, Україна.
моб.: +38-(063)-1573921; +38-(096)-3027208. E-mail: aquamarine@ukr.net

Дружні сайти:
Мир животных (сайт Игоря Евстафьева)
,
Лабораторія екології тварин Луганського університету


<<< до персоналій

18 листопада 2010