на титульну сторінку

Біологія ссавців-землериїв
(таксономія, екологія, поширення)

авторська сторінка Марини Коробченко та Ігоря Загороднюка
на сайті Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua


 

фауна на
terioshkola.org.ua

родини ссавців
синопсис родів
список видів
види-двійники
види-символи
  ссавці в пелетках
ссавці-землериї
назви ссавців
фотогалерея
огляди фауни

головна сторінка

Google

 

Землерий як життєва форма ссавців: аналіз фауни України

Висока організація ссавців і набуття ними в процесі еволюції пристосувань до життя в різноманітних середовищах зумовили формування різних екологічних груп: наземних, підземних, водних, коловодних та здатних до польоту. Група підземних ссавців представлена землериями різного ступеня спеціалізації: від помірно спеціалізованих землериїв (напр., підземна і гірська нориці) до високо спеціалізованих постійних мешканців підземель, вся активність яких проходить у підземному середовищі. Останні представлені в Україні трьома групами: сліпаки (рід Spalax s. l.) з родини Spalacidae, сліпушки (Ellobius) з родини Arvicolidae, кроти (Talpa europaea) з родини Talpidae.. ...
читати весь текст
>>>


Дослідження і дослідники ссавців-землериїв України і суміжних країн

Ссавці-землериї неодноразово ставали об'єктами спеціального аналізу науковців, у тому числі при проведенні дисертаційних досліджень. Дослідження землериїв на теренах України започатковано Йоганом Еркслебеном (Erxleben, 1777), Петром Палласом (Pallas, 1811), Олександром Нордманом (Nordmann, 1840) та іншими відомими дослідниками, проте на початках цих звірів описували лише як складову регіональних фаун (напр., Zawadski, 1840; Кесслер, 1850; Чернай, 1853). Далі аналізуються тільки праці, спеціально присвячені землериям, за трьома періодами: перша половина ХХ ст., середина ХХ ст., кінець ХХ та початок ХХІ ст. ...
читати весь текст
>>>


Знайомтеся: землериї

сліпак звичайний
Spalax microphthalmus
фото: Євген Кудінов
сліпушок піщаний
Ellobius talpinus
фото: Михайло Колесніков
кріт звичайний
Talpa europaea
фото: сайт зоомузею ННПМ

на нашому сайті започатковано фотогалерею, яка вміщує оригінальні фотографії сліпаків та сліпушків, представлені у користування нашими колегами і друзями:
гризуни-землериї фауни України >>>


про особливості і досвід утримання сліпушків у неволі (ex-situ) див. спеціальну сторінку:
Сліпушок піщаний (Ellobius talpinus) в умовах неволі >>> 

автори сторінки: Марина Коробченко та Ігор Загороднюк

створено 14.10.2010,
поновлено 15.01.2011

 

Locations of visitors to this page