назад на попередню сторінку

Публікації з оглядами теріофауни,

опубліковані у жанрі статей в журналах та збірниках
Українського теріологічного товариства та суміжних виданнях


 

english version Ідея цієї сторінки полягає у створенні колекції оглядових статей, що підводять підсумки досліджень теріофауни загалом або окремої обсяжної систематичної групи (ряд і вище), облікової (напр., мікромамалії), екологічної (напр., біляводні чи дендрофільні ссавці) та господарської групи (напр., мисливська фауна) за певний період досліджень. При цьому для першої версії сторінки вирішено обмежити добірку статтями з географічним обшаром не менше території області або природного регіону. Статті наведено за абетковим порядком авторів.

На цій сторінці представлено, насамперед, ті праці, що не увійшли до сусідніх розділів нашої бібліотеки. Окрім наведених тут, огляди фауни є у більшості випусків "Праць Теріошколи", електронні версії яких вмішено на сусідній сторінці (Праці Теріологічної школи >>>). Огляди теріофауни є також у теріологічних збірках, вміщених на цьому сайті у повному обсязі (Теріологічні збірки >>>), а також у монографічних виданнях (>>>).


[Баркасі З. Л., Загороднюк І. В. 2016. Таксономія гризунів Східних Карпат. Наукові записки Державного природознавчого музею (Львів), Вип. 32. С. 137–154.] ориг: Barkasi, Z., Zagorodniuk, I. 2016. The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians. Proceedings of the State Natural History Museum. Lviv. Vol. 32. P. 137–154. >>> (pdf 1,2 mb)

Безродный С. В. Распространение сонь (Rodentia, Gliridae) на Украине // Вестник зоологии. — 1991. — № 3. — С. 45–50. >>> (pdf 496 kb)

Волох А. М. Ссавці Придунав’я і особливості менеджменту їх ресурсів // Заповідна справа в Україні. — 2000. — Том 6, вип. 1–2. — С. 28–34. >>> (pdf 156 kb)

Гащак С. П., Вишневський Д.О., Заліський О. О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна) / За заг. ред. С. П. Гащака. — Славутич, 2006. — 100 с. >>> (htm-зміст з pdf)

Годлевська Л., Петрушенко Я., Тищенко В., Загороднюк І. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45. >>> (548 kb)

Дулицкий А. И., Товпинец Н. Н. Аннотированный список млекопитающих Крыма // Памяти профессора Александра Александровича Браунера (1857–1941). — Одесса: Астропринт, 1997. — С. 92–100. >>> (pdf 405 kb)

Дулицкий А. И., Евстафьев И. Л., Хайтович А. Б. Эпизоотологическая обстановка, фауна млекопитающих и членистоногих эктопаразитов (Распространение природных очагов инфекционных заболеваний в зоне создаваемого национального парка «Сивашский») // Современное состояние Сиваша : Сб. науч. ст. — Киев: Wetlands International – AEME, 2000. — С. 42-66. — ISBN 966-95697-2-9. >>> (pdf 247 kb)

Евстафьев И. Л. Зонально-биотопическое распределение мелких млекопитающих Крыма // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 90–97. >>> (pdf 113 kb)

Евстафьев И. Мелкие млекопитающие в населенных пунктах Крыма: эколого-фаунистические аспекты. // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 111–119. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 8). >>> (pdf 207 kb)

Емельянов И. Г., Загороднюк И. В. Таксономическая структура сообществ грызунов Восточных Карпат: видовое богатство и таксономическое разнообразие // Фауна Східних Карпат: Сучасний стан i охорона (Матеріали Міжнародної конференції). — Ужгород, 1993. — С. 57–60. >>> (pdf 207 kb)

Загороднюк И. В. Обзор рецентных таксонов Muroidea (Mammalia), описанных с территории Украины (1777–1990) // Вестник зоологии. — 1992. — Том 26, № 2. — С. 39–48. >>> (pdf 226 kb)

Загороднюк И. В. Таксономия и распространение серых полевок (Rodentiformes: Arvicolini) фауны Украины // Млекопитающие Украины. — Киев: Наукова думка, 1993. — С. 63–76. >>> (pdf 345 kb)

Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142. >>> (pdf 207 kb)

Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210. >>> (pdf 225 kb)

Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–132. >>> (pdf 972 kb)

Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 8). >>> (pdf 756 kb)

Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 216–259. — (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 7). >>> (pdf 835 kb)

Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 8). >>> (pdf 1,84 mb)

Загороднюк І. В. 2009. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. № 40. — С. 147–185. >>> (pdf 3,09 mb)

Загороднюк І. В. Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду О. Черная (1853) до сьогодення. Повідомлення 1 // Вісник Національного науково-природничого музею. 2009. — Вип. 6 7. — С. 172–213. >>> (pdf 1003 kb)

Загороднюк І. В. Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду О. Черная (1853) до сьогодення. Повідомлення 2 // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2010. — Том 8. — С. 33–60. >>> (pdf 247 kb)

Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. >>> (pdf 191 kb)

Загороднюк І., Дикий І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 21–44. >>> (pdf 673 kb)

Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Таксономія і номенклатура ссавців України // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2012. — Том 10. — С. 5–30. >>> (pdf 1,57 mb)

Загороднюк І., Пірхал А. Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2013. — Вип. 29. — С. 189–202. >>> (pdf 244 kb)

Загороднюк, І., Баркасі, З. 2018. Ссавці Карпат у Червоній книзі України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія, 45: 20–32. https://doi.org/10.24144/1998-6475.2018.45.20-32

Зоря О. Ссавці Харківської області та їх видове багатство // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — № 17. — С. 155–164. >>> (pdf 186 kb)

Кобинець Н. М. Історія та стан досліджень дрібних ссавців урбоекосистем України та прилеглих держав // Вісник Луганського педагогічного університету. Серія Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 58-66.  >>> (pdf 82 kb)

Кондратенко О., Загороднюк І. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. >>> (pdf 144 kb)

Коробченко М. А., Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Підземні гризуни як життєва форма ссавців // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2010. — Том 8. — С. 5–32. >>> (pdf 330 kb)

Корчинский А. В. Грызуны Украинских Карпат (итоги исследования) // Вопросы охраны и рационального использования растительного и животного мира Украинских Карпат. — Ужгород: МОИП, 1988. — С. 156–173. >>> (pdf 102 kb)

Михайленко А. Г. Обзор фауны грызунов и насекомоядных Молдовы // Памяти профессора Александра Александровича Браунера (1857–1941). — Одесса: Астропринт, 1997. — С. 88–91. >>> (pdf 206 kb)

Панов Г. Динаміка ареалів та чисельності напівводяних хутрових звірів в Україні у другій половині XX століття // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 119–132. >>> (pdf 189 kb)

Ребров, С. В., Л. В. Годлевська. 2016. Рукокрилі національного природного парку «Пирятинський» // Подобайло, А. В. (ред.). Пирятинські екологічні читання: Матер. наук.-практ. конф. (м. Пирятин, 13.05.2016 р.). Пирятин, 94–98. >>> (pdf 172 kb)

Стецула Н. Історія досліджень мишоподібних гризунів гірських екосистем Українських Карпат // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2011. — Вип. 57. — С. 3–11. >>> (pdf 365 kb)

Тараненко Л., Мельниченко Б., Пилипенко Д., Дьяков В. Раритетные виды наземных млекопитающих Донецкой области: современное состояние и перспективы охраны // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 187–198. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 134 kb)

Товпинець М., Євстаф’єв І. Раритетні види наземних ссавців Криму: сучасний стан і перспективи збереження // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 199–208. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 315 kb)

 

Окрім того, огляди давніх видань див. на сторінці
"Давні публікації про ссавців фауни України" >>>

 


 

<<< повернутися до бібліотеки
<<< на сторінку новин сайту

автор і ведучий сторінки: Ігор Загороднюк

створено 29.04.2006,
поновлено 22.07.2021

 

Locations of visitors to this page