назад на попередню сторінку

Давні публікації
про ссавців фауни України

(PDF-формат, ведучий Ігор Загороднюк)

 

english version Ця сторінка присвячена дослідженням наших попредників, які своєю працею створили засади наших сучасних знань про теріофауну України. Мета створення цієї сторінки — не формування переліку давніх публікацій, а доступ до самих публікацій. Сподіваємося, що колеги підтримають цю ідею надсиланням електронних версій давніх видань, наявних у їхніх власних колекціях. Тут будуть розміщуватися видання статейного жанру віком до 1960 року (монографічні видання анонсуються окремою сторінкою >>>).


 

Бібліографічні огляди давніх праць

Белик А. Ф. Систематический указатель к изданию «Труди Інституту зоології АН УРСР» за 1948–1957 г.г. // Вестник зоологии. — 1970. — № 2. — С. 85–90.

Голда Д. Мисливські періодичні видання в розрізі часу // Полювання та риболовля. — 2006. — № 5 (55). — С. 5.

Загороднюк І., Годлевська О. Давні видання зоологічного профілю в Україні та теріологія на сторінках «Збірника праць Зоологічного музею» // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 299–307. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>> pdf (108 kb)

Писанець Є. М. Видавнича діяльність Зоологічного музею (стислий огляд історії і сучасності) // Збірник праць Зоологічного музею. — 2005. — № 37. — С. 5–12. >>> (pdf 99 kb)

Погребняк Л. П., Пивоварова Н. С. Систематичний покажчик до видання Інституту зоології АН УРСР «Збірник праць Зоологічного музею» за 1926–1963 рр. // Збірник праць Зоологічного музею. — 1969. — № 33. — С. 11–22. >>> (pdf 198 kb)

 

Давні публікації колег (абетковий порядок)

Аверін В. Г. Про перев’язку, або рябого тхора // Український мисливець та рибалка. — 1928. — № 11–12. — С. 33–35. >>>

Волянський Б. Є. Замітки про фавну ссавців Одещини (головним чином околиць міста Одеси) // Южная охота. — 1924. — № 2. — С. 14–16. [переклад російською в "Известиях музейного фонда им. А. Браунера", 2008] >>>

Волянський Б. Є. Матеріали до пізнання фавни наземних хребовців Одещини. 1. Замітки під час подорожі до м. Балти та в балтській окрузі // Южная охота. — 1924. — № 5–6. — С. 16–20. [переклад російською в "Известиях музейного фонда им. А. Браунера, 2008] >>>

Волянський Б. Замітки про звірів Керченського півострова (Крим) // Збірник праць Зоологічного музею Укр. АН. — 1929. — № 7. — С. 29–36. [=Труди Фізико-Математичного Відділу ВУАН]. — 1929. — Том 13, вип. 1. — С. 27–34]. >>>

Крижов П. А. Географічне поширення шкідливих гризунів УСРР // Збірник праць Зоологічного музею Укр. АН. — 1936. — № 16 (1935). — С. 33–91. >>>

Кришталь О. П. Нарис фавни дрібних звірів околиць мч. Корсуня // Матеріяли до порайонового вивчення дрібних звірів та птахів, що ними живляться. — Київ: Вид-во Комісії прир.-геогр. краєзнавства ВУАН, 1932. — Вип. 1. — С. 101–105. >>> (pdf 748 kb)

Мигулинъ А. Нахожденіе вечерницы большой Nictalus maximus Fatio в пределахъ Харьковской губерніи // Бюллетень о вредителях сельск. хоз-ва. — Харьковъ, 1915. — № 5. — Отд. оттиск: с. 1–3. >>>

Модін Г. В. Замітки про вухатого їжака і лісову мишівку в Стрiлецькому степу // Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР. — 1956. — № 27. — С. 154–159. >>>

Підоплічка І. Г. Мамологічні замітки. I. До поширення деяких західньо-европейських ссавців на Україні // Збірник Праць Зоологічного музею. — Київ, 1927. — № 3. — С. 185–192. >>>

Підоплiчка I. Г. Аналiз погадок за 1925–1929 р. // Матеріяли до порайонового вивчення дрiбних звiрят та птахiв, що ними живляться. — Київ: Вид-во Комісії природничо-геогр. краєзнавства ВУАН, 1932. — Вип. 1. — С. 5–75. >>>

Підоплiчка I. Г. Пiдсумки дослiдження погадок за 1924–1935 рр. // Збірник Праць Зоологічного музею. — Київ, 1937. — № 19. — С. 101–170. >>> (файл сканувала О. Годлевська).

Попов Б. М. Мамаліологічні нотатки. І. Поширення Лейслерової вечерниці (Nyctalus leisleri Kuhl, Chiroptera) в УСРР. ІІ. Знахідка лісової мишівки (Sicista montana Mehely) в межах УСРР // Збірник праць Зоологічного музею. — 1936. — № 18. — С. 191–196. >>>

Попов Б. М. К вопросу о географическом распространении некоторых млекопитающих в УССР // Зоологический журнал. — 1939. — Том 18, вып. 2. — С. 331–335. >>>

Попов Б. М. О сезонных миграциях летучих мышей // Природа. — 1941. — № 2. — С. 87–90. >>>

Решетник Е. Г. Матеріали до вивчення систематики, географічного поширення та екології сліпаків (Spalacinae) УРСР // Збірник праць Зоологічного музею. — Київ, 1941. — № 24. — С. 23–95. >>> (pdf 2,34 mb) (файл сканував В. Радченко).

Чернай А. Фауна Харьковской губерніи и прилежащихъ къ ней местъ составленная, преимущественно по наблюденіямъ сделаннымъ во время ученой экспедиціи, совершенной въ 1848 и 1849 годахъ. — Харьковъ: Университетская типографія, 1853. — Выпускъ II. Фауна млекопитающихъ и птицъ. — 44 с. >>> (розділ "ссавці", pdf 275 kb) (файл сканував В. Пархоменко).

Щербина М. Замітки про деяких звірів Волині // Природа и охота на Украине. — 1924. — № 1–2. — С. 142–152. >>> (pdf 311 kb)

 

<<< на сторінку "бібліотека"
<<< на сторінку "монографії"

 

=== започатковано 12.07.2009, поновлено 14.10.2010 ===