назад на попередню сторінку

Фауна хребетних тварин
Чорнобильської зони


 

Бібліографія. Гащак С. П., Вишневський Д.О., Заліський О. О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна) / За заг. ред. С. П. Гащака. — Славутич, 2006. — 100 с.

Резюме. Наведено огляд видового складу і дані про загальний стан фауни хребетних тварин на українській частині Чорнобильської зони наприкінці XX — початку XXI століть. Складено повний список видів хребетних тварин, що мешкають або можуть бути на території Зони відчуження, розглянуто стан інформації щодо кожного виду. Підведені підсумки щодо таксономічного різноманіття фауни хребетних, про наявність і сучасний стан «червонокнижних» видів. Зроблено висновок, що за розмірами території (2500 км2) і багатством тваринних комплексів, з урахуванням ролі цього регіону в житті багатьох мігруючих видів тварин і з погляду на тривало існуючий майже заповідний режим, Чорнобильська зона тією чи іншою мірою має бути віднесена до однієї із категорій об’єктів природно-заповідного фонду України і включена у Всеєвропейську екологічну мережу.
Галузі використання результатів досліджень — екологія ценозів, зоологія, мисливствознавство, заповідна та природоохоронна справа.


Вступ (с. 5—7: pdf 111 kb)

Умовні скорочення

1. Загальна природно-географічна характеристика Зони відчуження (с. 8—9: pdf 113 kb)

2. Сучасний склад фауни хребетних тварин (с. 10—77: pdf 788 kb)

2.1. Клас Круглороті — Cyclostomata
2.2. Клас Кісткові риби — Osteichthyes
2.3. “Червонокнижні” представники місцевої іхтіофауни
2.4. Клас Амфібії — Amphibia
2.5. Клас Плазуни — Reptilia
2.6. “Червонокнижні” представники місцевої герпетофауни
2.7. Клас Птахи — Aves
2.8. “Червонокнижні” представники місцевої авіфауни
2.9. Клас Ссавці — Mammalia
2.10. “Червонокнижні” представники місцевої теріофауни

3. Загальні тенденції розвитку зооценозів у післяаварійний період (с. 78—81: pdf 124 kb)

4. Таксономічне багатство фауни хребетних як передумова організації об’єктів природно-заповідного фонду України на території Зони відчуження (с. 82—84: pdf 144 kb)

Список використаної літератури (с. 85—97: pdf 240 kb)

Довідки про авторів


 

повернутися до оглядів фауни >>>
повернутися до бібліотеки >>>

автор і ведучий сторінки: Ігор Загороднюк

створено 29.04.2006,
поновлено 15.01.2011

 

Locations of visitors to this page