назад на попередню сторінку

Збірники праць
теріологічних шкіл-семінарів

На цій сторінці узагальнено відомості про спеціальні видання Теріологічної школи, що представлені у формі окремих випусків університетів, випусків бюлетеню "Novitates Theriologicae" тощо.

 А. Вісники університетів

2011. Праці семінару "Мисливська фауна на заповідних територіях" — добірка статей за матеріалами семінару 21-23.04.2011 р., розміщена у виданні "Науковий вісник НУБіП України" (Серія: лісівництво та декоративне садівництво). 2011. Вип. 164, частина 3. (зміст, на перспективу pdf усіх теріологічних статей).

2005. Праці XI Школи — спеціальний випуск журналу "Науковий вісник Ужгородського університету" (Серія «Біологія»). 2005. Випуск 17. (зміст з виходом на pdf усіх статей)

2004. Праці X Школи — спеціальний випуск журналу "Ученые записки Таврического национального университета" (Серия «Биология, химия»). 2004. Том 17 (56) № 2. (зміст з виходом на pdf усіх розділів)

2004. "День теріолога" — назва акції, проведеної Школою з нагоди 20-річчя Українського теріологічного товариства (Київ, Інститут зоології НАН України та Київський зоопарк, квітень 2002). Збірка видана як частина чергового випуску "Вісника Львівського національного університету" (Серія біологічна"). 2004. № 38. (зміст цього випуску з виходом на резюме та pdf усіх статей на сайті Вісника Львівського університету: http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm)

2003. Статті теріологічної тематики — у 15-му випуску збірника "Вопросы развития Крыма", 2003 (зміст з вихо­дом на pdf усіх теріологічних статей)

2002. Праці IX Школи ("Методики обліку теріофауни") — спеціальний випуск журналу "Вісник Львівського національного університету" (Серія біологічна). — 2002. — № 30. (зміст з виходом на резюме та pdf усіх статей на сайті Вісника Львівського університету: http://www.franko.lviv.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm)

2002. Праці VIII Школи ("Теріологія в Україні 2001") — спеціальний випуск журналу "Вісник Луганського педагогічного університету" (Серія біологічні науки), 2002, № 1 (45). (зміст із виходом на pdf всіх статей)

 

Б. Бюлетень "Novitates Theriologicae"

2001. "Міграційний статус кажанів в Україні" — випуск 6 у серії інформаційних видань теріошколи "Novitates Theriologicae", Київ 2001. 173 c. (зміст з виходом на pdf усіх статей)

2001. "Ссавці відкритих просторів" — матеріали 8 теріологічної школи: випуск 5 у серії інформаційних видань теріошколи "Novitates Theriologicae", Київ, 2001. 95 с. (зміст з виходом на pdf збірки).

2001. "Великі хижі ссавці України та прилеглих країн" — матеріали 7 теріологічної школи: випуск 4 у серії інформаційних видань теріошколи "Novitates Theriologicae", Київ 2001. 72 c. (pdf-версія 667 kb)

2000. "Використання ультразвукових детекторів у дослідженнях кажанів" — випуск 2 у серії інформаційних видань теріошколи "Novitates Theriologicae", Київ 2000. 58 c. (pdf-версія 1,4 mb)

2000. "Теріологія в Україні 2000: крок у нове століття" — випуск 1 у серії інформаційних видань теріошколи "Novitates Theriologicae", Київ 2000. 14 c. (pdf-версія 528 kb)

 

сторінку поновлено 02.01.2021 р.