до попередньої сторінки

Методики обліку теріофауни

(Матеріали ІХ Школи, заповідник Розточчя, 7–12 жовтня 2002 р.)


(Вісник Львівського університету, серія біологічна, 2002, № 30)

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

Бібліографія

Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002, № 30. — 156 с.
(21 стаття, редактор випуску — І. Загороднюк).

реферати (html) і повні версії статей (pdf) ви також можете знайти на сайті Вісника ЛНУ:
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm

 

ЗМІСТ

1. Методика обліків фауни

Атамась Н. Використання пелеток птахів родини Laridae при вивченні мікротеріофауни ... c. 3–7.   >>>
Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців ... c. 8–17.   >>>
Киселюк О. Особливості проведення обліку великих ссавців у гірських умовах ... c. 18–22.   >>>
Костенко С., Глазко Т. Використання цитогенетичних параметрів мишоподібних гризунів для біоіндикації забруднених територій ... c. 23–29.   >>>
Мякушко С. Багаторічна динаміка популяцій гризунів як критерій стану середовища ... c. 30–34.   >>>
Ружіленко Н. До методики обліку та вивчення структури популяції хижих ссавців за слідами (родина Mustelidae) ... c. 35–41.   >>>
Шешурак П.,Кедров Б. Польові практики із зоології хребетних у вивченні ссавців Чернігівщини ... c. 42–48.   >>>

2. Структура і динаміка популяцій

Волох А. Екологічне регулювання чисельності лося у південній частині України ... c. 49–54.   >>>
Дикий І. Вплив кліматичних та орогідрологічних чинників на біологію борсука (Meles meles L.) в умовах заходу України ... c. 55–60.   >>>
Жила С. Рись в Українському Поліссі: стан популяції та поширення ... c. 61–64.   >>>
Зайцева А. Чисельність та сезонна динаміка вовчків (Myoxidаe) Поділля ... c. 65–69.   >>>
Мельниченко Б., Пилипенко Д., Ширяєв С. Чисельність та розподіл крота звичайного у Великоанадольскому лісовому масиві ... c. 70–75.   >>>
Наглов В. Розмноження рудої нориці на Харківщині ... c. 76–83.   >>>
Роженко М. Деякі результати дослідження екології лисиці звичайної у Причорномор'ї ... c. 84–89.   >>>
Сагайдак А.,Шквиря М. Роль вовка в мисливському господарстві Українського Полісся ... c. 90–92.   >>>
Ткачук Ю. Біотопний розподіл дикого кабана на Буковині в осінньо-зимовий період та структура його угруповання ... c. 93–98.   >>>

3. Структура і динаміка угруповань

Делеган І., Дикий І., Дзюбенко Н., Сребродольська Є. Проблеми збереження великих хижих ссавців в Українських Карпатах (англійською мовою) ... c. 99–105.   >>>
Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни ... c. 106–118.   >>>
Панов Г. Динаміка ареалів та чисельності напівводяних хутрових звірів в Україні у другій половині XX століття ... c. 119–132.   >>>
Селюніна З. Зміни стану теріофауни (без гризунів) у Чорноморському біосферному заповіднику в 1991–2002 роках ... c. 133–140.   >>>
Сторожук С. Щільність населення та біотопний розподіл ссавців заповідника "Медобори" ... c. 141–146.   >>>

Зміст. Contents ... с. 147–150.

Правила для автрів ... с. 151–156.

 

<<< повернутися

 

на сторінку теріозбірників >>>

сторінку підготували:
І. Дикий, І. Загороднюк

створено: 30.10.2003
поновлено: 10.01.2012