назад на попередню сторінку

Міграційний статус кажанів в Україні

Novitates Theriologicae • Pars 6 • 2001

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Міграційний статус кажанів в Україні: Збірник наукових праць / За ред. І. Загороднюка. Київ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2001. 172 с. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 6).

Migration Status of Bats in Ukraine / Ed. by I. Zagorodniuk. Kyiv, Ukrainian Theriological Society NAS of Ukraine, 2001. 172 p. (Series: Novitates Theriologicae. Pars 6).

pdf одним файлом >>>

 

Анотація

Випуск Бюлетеню "Теріологічні новини" присвячено дослідженням міграційного стану кажанів. Розглянуто історію і сучасний стан досліджень, методи досліджень, включаючи порівняння сезонних аспектів локальних фаун, порівняння ареалів, аналіз фенології, індивідуальне мічення тварин. Наведено описи міграційного статусу систематичних та екологічних груп. Наведено описи регіональних особливостей фауни. Представлено аналіз фенологічних даних на підставі дослідження колекцій зоологічних музеїв. Представлено загальний нарис міграційної активності кажанів України, що включає рейтинг видів за міграційною здатністю, аналіз міграційних шляхів та інших міграційних особливостей.

 


 

Вступна частина

 

 

 

 

 

Передмова (титул, зміст та передмова)

1–6

pdf

 

 

 

Частина 1. Історія та методика досліджень

7–40

pdf

 

 

 

Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження (І. Загороднюк)

8–20

pdf

Методи мічення рукокрилих з метою аналізу їх просторової
динаміки (Л. Годлевська, О. Коновал)

21–28

pdf

Огляд та підсумки кільцювання кажанів в Україні (Л. Годлевська)

29–33

pdf

Кільцювання кажанів в Україні: досвід та пошуки альтернатив
(Ю. Крочко)

34–36

pdf

Міграційна активність кажанів в період гібернації (Т. Постава)

37–40

pdf

 

   

Частина 2. Особливості систематичних та екологічних груп

41-84

pdf

     

Контрольний список родів і видів кажанів України (І. Загороднюк)

42–46

pdf

Підковики — Rhinolophus (Я. Петрушенко)

47–49

pdf

Довгокрили і нічниці: Miniopterus et Myotis (Ю. Крочко)

50–52

pdf

Вухані та широковухи: Plecotus та Barbastella (І. Загороднюк)

53–56

pdf

Вечірниці — Nyctalus (В. Тищенко)

57–64

pdf

Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo (І. Загороднюк, В. Негода)

65–72

pdf

Лилики та пергачі: Vespertilio et Eptesicus (Л. Годлевська)

73–76

pdf

Спелеобіонтні угруповання кажанів (Я. Петрушенко)

77–80

pdf

Ектопаразитофауна мігруючих та осілих видів кажанів (О. Бобкова)

81–84

pdf

     

Частина 3. Регіональні особливості фауни

85-112

pdf

     

Літня фауна кажанів Шацького національного природного парку
(Є. Сребродольська, І. Дикий, В. Мисюк)

86–89

pdf

Сезонні аспекти хіроптерофауни північно-східних макросхилів
Карпат (О. Киселюк)

90–92

pdf

Зимовий аспект хіроптерофауни Національного природного парку «Подільські Товтри» (М. Матвєєв, В. Тищенко)

93–94

pdf

Сезонна динаміка населення кажанів Поліського природного
заповідника (С. Жила, М. Шквиря, В. Негода)

95–97

pdf

Міграції кажанів на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка»
(А. Полуда, І. Загороднюк)

98–101

pdf

Літня фауна кажанів Асканії-Нова: дослідження з
ультразвуковим детектором (І. Поліщук)

102–105

pdf

До характеру перебування кажанів на території Криму
(А. Дулицький, О. Михайлова)

106–109

pdf

До фенології кажанів Харківщини (А. Влащенко)

110–112

pdf

     

Частина 4. Хіроптерологічні нотатки

113-120

pdf

     

Осіння знахідка Eptesicus nilssonii на Київщині (В. Миропольський)

114

pdf

Осінньо-зимові знахідки нетопира Pipistrellus kuhlii в Центральній
Україні (В. Стригунов, В. Коцюруба)

115

pdf

Зимові знахідки кажанів на Розточчі (І. Загороднюк)

116

pdf

Осіння міграція вечірниці рудої у місті Харкові (А. Влащенко)

117

pdf

Кажани степових районів Луганщини (О. Кондратенко)

118

pdf

Поради до мічення кажанів кільцями (А. Башта)

119–120

pdf

     

Частина 5. Узагальнення та довідкові матеріали

121-172

pdf

     

Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний
огляд даних (І. Загороднюк, Л. Годлевська)

122–156

pdf

Загальна картина динаміки хіроптерофауни України (І. Загороднюк)

157–168

pdf

Довідки про авторів цього випуску

169–171

pdf

Борис Попов та початки хіроптерології в Україні (І. Загороднюк)

172

pdf

 


на сторінки:
хроніка семінарів
>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 31 грудня 2016 р.
поновлено 11.04.2023

Locations of visitors to this page