назад на попередню сторінку

Теріологія в Україні. Частина 2
[сучасні теріологи та постаті, дотичні до теріології]

Novitates Theriologicae • Pars 15 • 2022

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

бібліотека товариства

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Теріологія в Україні. Частина 2 [Сучасні теріологи та постаті, дотичні до теріології]
. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2022. 292 с. (Novitates Theriologicae; Pars 15).

Theriology in Ukraine. Part 2 [Modern theriologists and persons related to theriology]. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2022. 292 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 15).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)
license: CC BY-SA
doi: http://doi.org/10.53452/nt15

 

Анотація • Summary

english versionЗ нагоди 50-річчя теріологічного товариства підготовлено трилогію, яка включає довідник про 100 визначних дослідників минулого (частина 1), довідник про сучасних теріологів та постатей, дотичних до теріології (частина 2), і огляд досліджень за науковими центрами та регіонами (частина 3). У поточному випуску наведено нариси про сучасних теріологів вікової групи 60+. Всі нариси підготовлені за єдиною схемою: 1) резюме та біографія, 2) внесок в теріологію, 3) захоплення та відзнаки. Всі статті супроводжено англійськими резюме.

english versionOn the occasion of the 50th anniversary of the theriological society, a trilogy was prepared, which includes a directory of 100 outstanding researchers of the past (part 1), a directory of modern theriologists and persons related to theriology (part 2), and an overview of research by scientific centres and regions (part 3). The current issue contains essays about modern theriologists of age group 60+. All essays are prepared using a unified scheme: 1) summary and biography; 2) contribution to theriology; 3) hobbies and awards. All articles have English summaries.


 

Вступна частина

 

 

 

 

 

Зміст

1–5

pdf

Теріологія й теріологи в Україні 1970–2020-х років (від упорядника) (І. Загороднюк)

6–9

pdf

 

 

 

Сучасні теріологи (А-Д)

 

 

 

 

 

Антонець: Антонець Надія Вікторівна — дослідниця ссавців заповідних екосистем (І. Загороднюк, П. Чегорка)

10-12

pdf

Булахов: Валентин Леонтійович Булахов: бути щасливим — працювати за покликанням (В. Кочет, М. Трифанова)

13-16

pdf

Вискушенко: Вискушенко Андрій Петрович — зоолог, еколог, викладач, наставник (Д. Вискушенко, Т. Андрійчук)

17-19

pdf

Волох: Волох Анатолій Михайлович — теріолог, мисливствознавець, фахівець заповідної справи (І. Митяй)

20-23

pdf

Гайченко: Гайченко Віталій Андрійович — зоолог, радіоеколог, педагог (І. Загороднюк, І. Ємельянов)

24-27

pdf

Гащак: Сергій Гащак — радіоеколог, зоолог, дослідник чорнобильської зони (С. Паскевич, І. Загороднюк)

28-31

pdf

Гулай: Гулай Володимир Іванович — дослідник мисливської фауни (І. Шейгас, І. Загороднюк)

32-35

pdf

Довганич: Ярослав Довганич — дослідник теріофауни Карпат (Б. Годованець, І. Загороднюк)

36-38

pdf

Домніч: Домніч Валерій Іванович — теріолог, мисливствознавець, педагог (Н. Лебедєва, І. Загороднюк)

39-42

pdf

Дулицький: Дулицький Альфред Ізраїльович — зоолог, еколог, епізоотолог, педагог (А. Сироткіна, І. Загороднюк)

43-46

pdf

 

 

 

Сучасні теріологи (Є-К)

 

 

 

 

 

Ємельянов: Ємельянов Ігор Георгійович — зоолог, теріолог, еколог (І. Загороднюк)

47-50

pdf

Євтушенко: Євтушенко Єлизавета Христіанівна — дослідниця теріофауни Криворіжжя і прилеглих територій (В. Стригунов)

51-53

pdf

Жежерін: Ігор Жежерін — теріолог та еколог, дослідник мікротеріофауни України (І. Загороднюк)

54-56

pdf

Жила: Сергій Жила — теріолог, природоохоронець, краєзнавець (І. Загороднюк)

57-60

pdf

Жукова: Наталія Жукова — дослідниця морфології, ембріології та еволюції травної системи кажанів і китів (І. Загороднюк)

61-63

pdf

Загороднюк: Ігор Загороднюк — зоолог, теріолог, засновник Теріологічної школи (І. Ємельянов, З. Баркасі)

64-67

pdf

Зиков: Олександр Зиков — теріолог, колектор, таксидерміст (І. Загороднюк)

68-70

pdf

Ільєнко: Ільєнко Микола Микитович — зоолог, морфолог, педагог (Ю. Куцоконь)

71-73

pdf

Киселюк: Олександр Киселюк — теріолог, еколог, природоохоронець, дослідник ссавців Карпат (І. Загороднюк)

74-77

pdf

Кормиліцина: Кормиліцина Віра Василівна — зоолог, епізоотолог, мисливствознавець, дослідник гірських фаун (А. Сироткіна, І. Загороднюк)

78-80

pdf

Корчинський: Олександр Васильович Корчинський — зоолог, дослідник теріофауни Карпат (А. Крон, К. Очеретна)

81-83

pdf

Котляров: Олег Котляров — теріолог, експериментатор, дослідник мінливості гризунів (І. Загороднюк)

84-86

pdf

Крохмаль: Олексій Крохмаль — геолог, мікротеріолог, біостратиграф, палеогеограф плейстоцену (М. Комар)

87-89

pdf

Куруц: Наталія Василівна Куруц — дослідниця комахоїдних ссавців Карпат, зоолог, педагог (А. Крон)

90-92

pdf

 

 

 

Біографічні нариси (Л-П)

 

 

 

 

 

Легейда: Іван Легейда — теріолог, дослідник коловодних ссавців та їхньої ролі в екосистемах (І. Загороднюк)

93-96

pdf

Лисенко: Валерій Лисенко — мисливствознавець, еколог, педагог (Н. Сурядна, І. Загороднюк)

97-100

pdf

Лобков: Володимир Олексійович Лобков: життя, віддане Природі (Ю. Олійник, Ю. Суворов)

101-104

pdf

Мерзлікін: Ігор Романович Мерзлікін — дослідник та мандрівник (І. Загороднюк)

105-107

pdf

Михальов: Михальов Юрій Олексійович — дослідник китоподібних Південної півкулі та Чорного моря (С. Бушуєв)

108-111

pdf

Моськіна: Ольга Дмитрівна Моськіна — дослідниця мікротеріофаун койнозою України і Казахстану (У. Науменко, І. Загороднюк)

112-114

pdf

Наконечний: Ігор Наконечний — медичний теріолог, зоолог, еколог (А. Волох)

115-118

pdf

Несін: Валентин Антонович Несін — дослідник дрібних ссавців неогену та антропогену України (І. Загороднюк)

119-121

pdf

Олійник: Юрій Олійник — теріолог, морфолог, педагог (В. Лобков)

122-124

pdf

Пахомов: Пахомов Олександр Євгенович — теріолог, новатор та ідейний генератор (М. Шульман)

125-128

pdf

Пєсков: Пєсков Володимир Миколайович — зоолог, дослідник мінливості та морфологічного різноманіття ссавців (І. Ємельянов)

129-131

pdf

Підопригора: Раїса Іванівна Підопригора — невтомна трудівниця системи відділів особливо-небезпечних інфекцій СЕС (І. Мерзлікін)

132-134

pdf

Пилипчук: Олег Ярославович Пилипчук — зоолог, еволюційний морфолог, історик науки й техніки (О. Червоненко, І. Загороднюк)

135-137

pdf

Покиньчереда: Василь Покиньчереда — дослідник фауни Карпат та природоохоронець (І. Загороднюк)

138-140

pdf

Поліщук: Поліщук Ігор Костянтинович — зоолог, еколог, природоохоронець, дослідник степу (І. Загороднюк)

141-143

pdf

Придатко: Василь Придатко-Долін — натхненник української школи біотогеоінформатики (Г. Коломицев)

144-147

pdf

Пучков: Пучков Павло Васильович — дослідник вимирань великих ссавців плейстоцену та неогену (І. Загороднюк)

148-150

pdf

 

 

 

Сучасні теріологи (Р-Я)

 

 

 

 

 

Рева: Рева Олександра Антонівна — теріолог та педагог (М. Шульман)

151-153

pdf

Рековець: Рековець Леонід Іванович — палеотеріолог-польовик, педагог, музеолог (О. Крохмаль)

154-157

pdf

Рідуш: Богдан Рідуш — палеогеограф, геоморфолог, геолог, палеотеріолог, археолог (Я. Поп’юк)

158-161

pdf

Рогатко: Інна Рогатко — теріолог, еколог, один з організаторів Українського теріологічного товариства (І. Загороднюк)

162-165

pdf

Роженко: Микола Роженко — теріолог, мисливствознавець, природо-охоронець (О. Дятлова, І. Загороднюк)

166-168

pdf

Ружіленко: Надія Ружіленко — дослідниця теріофауни Канівщини та хижих ссавців Середнього Подніпров'я (І. Загороднюк)

169-171

pdf

Русєв: Русєв Іван Трифонович — еколог, теріолог, епізоотолог (І. Загороднюк)

172-175

pdf

Селюніна: Зоя Володимирівна Селюніна та її дослідження фауни й питань охорони природи Причорномор’я (І. Загороднюк)

176-179

pdf

Семенов: Юрій Семенов — палеотеріолог, дослідник еволюції хижих ссавців (Д. Іванов)

180-183

pdf

Сіренко: Віктор Сіренко — дослідник і захисник фауни приазовських степів (І. Загороднюк)

184-186

pdf

Сологор: Катерина Сологор — теріологиня, дослідниця фауни та екофізіології рукокрилих України (М. Білецька)

187-189

pdf

 

 

 

Сучасні теріологи (Т-Я)

 

 

 

 

 

Титар: Володимир Титар — дослідник фауни, фахівець у галузі моніторингу та моделювання еконіш та ареалів (І. Загороднюк)

190-192

pdf

Федорченко: Олександр Федорченко — дослідник фауни Дунаю та один з ініціаторів Теріошколи (І. Загороднюк)

193-195

pdf

Філіпчук: Філіпчук Неоніла Степанівна — теріолог та педагог (О. Лашкова)

196-198

pdf

Ходикіна: Зоя Ходикіна — дослідниця степових гризунів та їхніх ектопаразитів (І. Загороднюк)

199-201

pdf

Чегорка: Петро Чегорка — зоолог, природоохоронець, краєзнавець, дослідник природи Подніпров’я (І. Загороднюк)

202-204

pdf

Шевченко: Людмила Шевченко — теріолог, музеолог, провідний фахівець Національного науково-природничого музею (І. Загороднюк, Є. Улюра)

205-207

pdf

Шейгас: Ігор Шейгас — мисливствознавець, зоолог, розробник засад ведення мисливського господарства (І. Загороднюк)

208-210

pdf

 

 

 

Колектори і таксидермісти

 

 

 

 

 

Антонович: Віктор Антонович — колектор і таксидерміст, співробітник зоологічних музеїв Києва (І. Загороднюк)

211-214

pdf

Бондаренко: Валеріан Миколайович Бондаренко — таксидерміст і дослідник китів (Л. Прокопчук, І. Загороднюк)

215-218

pdf

Вернер: Микола Вернер — теріолог, дослідник і колектор ссавців Поділля (І. Загороднюк)

219-221

pdf

Вобленко: Вобленко Олександр Сергійович — зоолог, викладач, дослідник та захисник природи (Л. Рековець, Л. Kузьменко)

222-224

pdf

Водзіцький: Єжи Водзіцький — визначний збирач теріологічних колекцій Львівського університету (І. Шидловський, А. Затушевський, С. Питель)

225-227

pdf

Головушкін: Михайло Головушкін — зоолог, колектор, мандрівник (І. Загороднюк)

228-231

pdf

Губарєв: Губарєв [Микола Григорович] — колектор та автор нових таксонів (І. Загороднюк, Є. Улюра)

232-235

pdf

Ємельянова: Ірина Ємельянова — дослідниця і колектор ссавців України та Азії (А. Затушевський, С. Питель-Гута)

236-238

pdf

Зоря: Олександр Зоря — колектор, епідеміолог, знавець теріофауни Харківщини (І. Загороднюк, О. Марковська)

239-242

pdf

Ізотов: Георгій Ізотов — дослідник сов’ячих пелеток та колектор зоологічних зразків 1930-х років (І. Загороднюк)

243-245

pdf

Лубкіни: Брати Олексій і Семен Лубкіни — відомі таксидермісти (І. Загороднюк)

246-248

pdf

Переверзієв: Василь Переверзієв як природознавець, дослідник, мандрівник та колектор (І. Загороднюк, Є. Улюра)

249-252

pdf

Пржебильський: Леонід Пржебильський — зоолог, колектор, дослідник ссавців Київщини (І. Загороднюк, Є. Улюра)

253-255

pdf

Розанов: Михайло Розанов — зоолог, природоохоронець, колектор, дослідник фауни Криму, Кавказу та Паміру (І. Загороднюк)

256-258

pdf

Янушевич: Марія Янушевич та Галина Бенедюк — дослідниці ссавців і колектори теріологічних колекцій Львова (М. Марців, І. Дикий)

259-261

pdf

     

Музеологи й анімалісти

 

 

     

Аверін: Всеволод Аверін — майстер і натхненник української школи анімалістки та книжкової графіки (В. Придатко-Долін)

262-265

pdf

Вознюк: Вознюк Марія — дослідниця ссавців і завідувач зоомузею Львівського університету (І. Шидловський, С. Питель-Гута)

266-268

pdf

Гавриленко: Гавриленко Микола Іванович — природознавець, зоолог, краєзнавець, музеолог (С. Харчук, І. Загороднюк)

269-272

pdf

Глікман: Геннадій Глікман — майстер української школи анімалістики (В. Придатко-Долін)

273-276

pdf

Дибовський: Бенедикт Дибовський — природодослідник і теріолог (І. Шидловський, С. Питель-Гута)

277-279

pdf

Писарева: Лідія Михайлівна Писарева — теріолог, музеолог, завідувачка Зоологічного музею Київського університету (І. Загороднюк)

280-282

pdf

Портенко: Леонід Портенко — зоолог, учасник експедицій в Арктику та на Далекий Схід (В. Придатко-Долін)

283-286

pdf

Шевченко: Тарас Шевченко — художник-анімаліст (нотатки для теріологів) (В. Придатко-Долін)

287-290

pdf

     

Хроніка та інформація

 

 

     

Про видання Novitates Theriologicae

291-292

pdf

 


на сторінки: хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 01.03.2022,
поновлено 14.01.2023

Locations of visitors to this page