назад на попередню сторінку

Хорологія ссавців та знахідки раритетів

Novitates Theriologicae • Pars 11 • 2020

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Хорологія ссавців та знахідки раритетів
: збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2020. 210 с. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

Chorology of Mammals and Records of Rare Species: collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2020. 210 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 11).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)
Ліцензія: CC BY-SA
doi: http://doi.org/10.53452/nt11

PDF-версія одним файлом (7,0 mb) >>>

 

Анотація

english versionВипуск 11 Бюлетеню Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) присвячено дослідженням, підсумки яких стосуються переважно унікальних знахідок видів ссавців. До останніх віднесено пласт знахідок, які засвідчують зміни фауни або зміни наших знань про фауну, зокрема: 1) знахідки рідкісних і мало досліджених видів, 2) місця виявлення чужорідних видів, зокрема й насамперед неозоонтів, 3) знахідки видів на межах їхніх ареалів і загалом в маргінальних умовах існування. Наповнено цінними матеріалами також «традиційні» розділи — про склад фауни, про дослідження колекцій і видів ex situ, хронікальний розділ. Загалом у збірнику представлено 31 матеріал, упорядкований у п’ять розділів. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та редколегії видання Праці Теріологічної Школи.

Редколегія випуску:
З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстаф’єв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, П. Хоєцький.

 

Передмова

 

 

Зміст (+обкладинка)

1–3

>>>

Фауністика та аналіз змін фауни як одна з ключових задач регіональних зоологічних досліджень (передмова редактора) [pdf]

4–5

>>>

 

 

 

Частина 1. Склад теріофауни

 

 

Кириченко, В. Миші роду Sylvaemus (Rodentia, Muridae) у Миколаївській області (Україна)

6–11

>>>

Марковська, О. Знахідки рідкісних та нечисленних видів дрібних ссавців на території Харківщини

12–18

>>>

Саварин, А. Находки малоизученных видов насекомоядных (Lipotyphla) в Беларуси: критический анализ и проблемы диагностики

19–28

>>>

Терлецький, В. Місцеві назви ссавців у селі Лібухова на Львівщині

29–32

>>>

 

 

 

Частина 2. Заповідні фауни

 

 

Артамонов, В., Легкий, С. Ссавці регіону Національного природного парку Бузький Гард

33–42

>>>

Добривода, І. Нові знахідки рідкісних і нечисленних видів ссавців Природного заповідника "Медобори" та його околиць

43–49

>>>

Загороднюк, І. Експрес-оцінка ділянки суходолу на предмет її біотичної цінності та для моніторингу довготривалих змін біоти

50–54

>>>

Задорожна, Г., Ганжа, Д. Про фауну кажанів Природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

55–60

>>>

Лазарєв, Д., Мороз, В., Королецька, Л. Види ссавців-фітофагів Стрільцівського степу та значення їхньої середовищетвірної діяльності для екосистем заповідника

61–71

>>>

Селюніна, З. В., Ю. О. Москаленко. Дрібні ссавці у живленні сипухи (Tyto alba) у Чорноморському біосферному заповіднику

72–76

>>>

Цвелих, О. Дослідження теріофауни Святошинсько-Біличанського лісового масиву в межах Національного природного парку «Голосіївський»

77–82

>>>

 

 

 

Частина 3. Знахідки та огляди рідкісних видів

 

 

Дребет, М. Широковух європейський (Barbastella barbastellus) на Поділлі: фаза підйому чисельності

83–91

>>>

Евстафьев, И. Л. Хорология степной мышовки Sicista loriger (Nathusius, 1840) на Крымском полуострове

92–99

>>>

Загороднюк, І. Мишівка донська (Sicista strandi) у фауні України: аналіз зоологічних колекцій природничих музеїв

100–106

>>>

Ільюхін, Ю. Надродина Стрибакуваті (Dipodoidea) в колекції Музею природи Харківського університету імені В. Н. Каразіна

107–112

>>>

Новак, В. О., В. В. Новак. Моніторинг популяції хом’яка звичайного (Cricetus cricetus) у регіоні Верхнього Побужжя

113–118

>>>

Тімошенков, В. А. Знахідки хом’яка звичайного (Cricetus сricetus) у Харківській області

119–124

>>>

Шевчик, Л. О., С. А. Лечаченко. Хом’як звичайний (Cricetus cricetus) на Поділлі: опис нового поселення та зустрічі меланістичної форми

125–130

>>>

 

 

 

Частина 4. Види на межах ареалів

 

 

Barkaszi, Z. The pygmy wood mouse (Sylvaemus uralensis) in the region of the Ukrainian Carpathians

131–135

>>>

Весельський, М. Хом’як та ховрах (Cricetus cricetus et Spermophilus odessanus) на півночі свого ареалу в Житомирській області

136–139

>>>

Вікирчак, О. Нові дані про експансію бобра європейського (Castor fiber) на лівобережжі Середнього Дністра

140–144

>>>

Евстафьев, И. Л. Случайные и преднамеренные перемещении животных и возбудителей природно-очаговых инфекций на новые территории

145–154

>>>

Мороз, В. Кріт європейський (Talpa europaea) в Придінців’ї: нові дані про поширення виду в Луганській області

155–160

>>>

Омельченко, Ю. Соня лісова (Dryomys nitedula) на півночі Одеської області: нова знахідка у приморських областях України

161–163

>>>

 

 

 

Частина 5. Дослідження окремих видів

 

 

Волох, А., Горлов, П., Сіохін, В., Поліщук, І. Визначення видової належності вечірниці велетенської (Nyctalus lasiopterus) за виявлення її детектором

164–174

>>>

Загороднюк, І. Нетопир на кораблі в Чорному морі: факти, гіпотези, порівняння з материковими зразками Pipistrellus

175–183

>>>

Терлецький, В. Знахідки надземних гнізд гризунів в умовах Українських Бескидів (верхів'я Дністра)

184–187

>>>

Тороп, С. О. Куниця кам’яна (Martes foina) в районі Нікополя

188–190

>>>

 

 

 

Частина 6. Хроніка, інформація, точка зору

 

 

Загороднюк, І. Огляд публікацій Теріологічної Школи у фахових виданнях та випуски Праць Теріологічної Школи «фахового» періоду

191–195

>>>

Лисенко, В. І. Чому не треба заносити бабака (Marmota bobak Muller) до Червоної книги України

196–198

>>>

Харчук, С. Популяризація ідеї охорони біорізноманіття через відзначення днів тварин

199–205

>>>

Інформація про випуски Novitates Theriologicae (2000–2020) [pdf]

206–207

>>>

Contents (зміст англійською) [pdf]

208–210

>>>

 


на сторінки: хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 31.12.2020,
поновлено 27.06.2021

Locations of visitors to this page