назад на попередню сторінку

Дика фауна у змінному довкіллі

Novitates Theriologicae • Pars 13 • 2022

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

бібліотека товариства

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Дика фауна у змінному довкіллі
. Збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2022. 160 с. (Novitates Theriologicae; Pars 13).

The Wild Fauna in a Changing Environment. Collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2022. 160 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 13).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)
Ліцензія: CC BY-SA
doi: http://doi.org/10.53452/nt13

Повна версія одним файлом (pdf 7,7 mb) >>>

 

Анотація

english versionВипуск 13 Бюлетеню Novitates Theriologicae присвячено поточним дослідженням дикої теріофауни та окремих її представників. Приділено увагу оцінкам стану популяцій в умовах змін довкілля та змін чисельності, меж поширення, особливостей екології. Збірник праць містить 24 матеріали, згрупованих у 6 розділів: 1) регіональні фауни, 2) аналіз окремих груп, 3) види на межах ареалів, 4) синантропія й охорона, 5) методика досліджень, 6) хроніка та інформація. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи.

 

Редактори випуску

Баркасі, Золтан (заступник голови редколегії, редактор англомовних частин),
Загороднюк, Ігор (голова редколегії, упорядник, науковий редактор),
Коробченко, Марина (секретар редакції),
Харчук, Сергій (редактор україномовних частин).

 


 

Вступна частина

 

 

 

 

 

Титульні сторінки та зміст [pdf]

1–2

pdf

Передмова. Дика теріофауна в антропогенізованому середовищі

3–4

pdf

 

 

 

Частина 1. Регіональні фауни

 

 

 

 

 

Загороднюк, І., С. Харчук. Спонтанна фауна: поняття та критерії її окреслення (на прикладі теріофауни України)

5–19

pdf

Осадчий, В. Спостереження за тваринним світом острова Муромець (Київ, заплава Дніпра) протягом 2001–2021 років

20–26

pdf

Терлецький, В. Спостереження за кажанами на Прикарпатті з допомогою ультразвукового детектора

27–31

pdf

Улюра, Є. Кажани техногенних ділянок південно-східної України

32–36

pdf

 

 

 

Частина 2. Аналіз окремих груп

 

 

 

 

 

Вікирчак, О. Рясоніжка велика (Neomys fodiens) в НПП Дністровський каньйон

37–42

pdf

Войтко, П., І. Загороднюк. Знахідки рідкісних і маловідомих хижих ссавців на Волині: шакал та кіт лісовий

43–46

pdf

Загороднюк, І. Види роду Myotis сходу України: білі плями біогеографії та поширення видів

47–53

pdf

Михайленко, О. Поширення та чисельність Sylvaemus uralensis (форма microps) у Дністровсько-Прутському міжріччі

54–62

pdf

Цвелих, О. Чисельне співвідношення видів землерийок у прибережних біотопах р. Любка в Національному парку Голосіївський

63–65

pdf

 

 

 

Частина 3. Види на межах ареалів

 

 

 

 

 

Артамонов, В., А. Сидорак. Знахідки та особливості екології видри річкової (Lutra lutra) на території Національного природного парку «Бузький Гард»

66–70

pdf

Артем’єва, Є., І. Загороднюк. Морфологічні особливості Pipistrellus nathusii зі східної частини ареалу (Середнє Поволжя) [англ.]

71–79

pdf

Бондаренко, В., Ю. Ільюхін. Вовчок сірий (Glis glis) на території Більського археологічного комплексу (Полтавщина)

80–82

pdf

Пономаренко, О., В. Ветров, М. Трифанова. Г. Задорожна. Знахідки бабака степового у Дніпропетровській та Полтавській областях

83–87

pdf

Терлецький, В. Щур гірський, або повх (Arvicola scherman) на Самбірщині (Українські Бескиди)

88–91

pdf

 

 

 

Частина 4. Синантропія й охорона

 

 

 

 

 

Загороднюк, І. Олень шляхетний (Cervus elaphus) в Україні: популяційні тренди та сучасне поширення [англ.]

92–98

pdf

Козлов, Є. Складності зимівлі несинантропних кажанів у синантропних місцезнаходженнях: скупчення у багатоповерхівці в Києві

99–102

pdf

Лазарєв, І. Соні та антропогенні пастки: особливості трапляння

103–105

pdf

Придатко-Долін, В. Облік та аналіз випадків природної загибелі білого ведмедя (Ursus maritimus) на острові Врангеля у 1964–1982 роках

106–115

pdf

Тімошенков, В. Поселення бабака степового (Marmota mаrmota) поблизу Національного природного парку «Гомільшанські ліси»

116–120

pdf

 

 

 

Частина 5. Методика досліджень

 

 

 

 

 

Абелєнцев, В., Л. Гиренко. Методи обліку чисельності гризунів

121–129

pdf

Весельський, М. Малюнок як засіб відтворення зоологічної інформації (про авторський досвід)

130–135

pdf

 

 

 

Частина 6. Хроніка та інформація

 

 

 

 

 

Загороднюк, І., Є. Улюра. Володимир Михайлович Титар як дослідник ссавців (з нагоди 70-річчя з дня народження науковця)

136–141

pdf

Кедров, Б., С. Пасічник. Ковтун Михайло Фотійович — еволюційний морфолог, ембріолог, педагог (пам’яті вчителя)

142–146

pdf

Загороднюк, І., С. Харчук. Ласка Mustela nivalis як символ року 2021 в Україні: огляд досліджень, особливостей та етимології

147–158

pdf

Випуски Novitates Theriologicae: давні, поточний, наступні

159–160

pdf

 


на сторінки: хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 01.03.2022,
поновлено 29.06.2022

Locations of visitors to this page