назад на попередню сторінку

Дослідження ссавців степових регіонів

Novitates Theriologicae • Pars 9 • 2015

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

хроніка Теріошколи

бібліотека школи

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Дослідження ссавців степових регіонів
: збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2015. 200 с. (Серія: Novitates Theriologicae. Pars 9).
ISBN 978-617-7438-29-7

Mammal Research in the Steppe Regions: a collection of scientific works. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2015. 200 pp. (Series: Novitates Theriologicae; Pars 9).
ISBN 978-617-7438-29-7

повна PDF-версія одним файлом (5,2 мб) >>>


 

Анотація

Дев’ятий випуск Бюлетеню Novitates Theriologicae (Теріологічні новини) присвячено теріологічним працям з архіву Теріологічної школи та Лабораторії «Корсак» (Луганський національний університет), що збереглися в упорядника та його колег після вимушеної евакуації з Луганська влітку 2014 р. У випуску вміщено матеріали доповідей і круглих столів на Теріологічних школах та суміжних конференціях (День Зоологічного музею, Динаміка біорізноманіття), організованих Лабораторією «Корсак», а також поточні доробки колег, присвячені вивченню ссавців степових регіонів України, а надто східних її теренів. Загалом у збірнику представлено 25 матеріалів, упорядкованих у п’ять розділів. Випуск підготовлено за ініціативою Ради Теріологічної школи та редколегії видання Праці Теріологічної Школи.

Редколегія випуску:
З. Баркасі (заступник голови), В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Підготовлено у співпраці з видавничою агенцією ТОВ «Комубук»
https://komubook.com.ua/

 

Зміст

Передмова

 

 

 

 

 

Теріологічні дослідження в Україні довоєнного часу (передмова редактора)

5–6

>>> 

 

 

 

Частина 1. Склад теріофауни

 

 

 

 

 

Загороднюк, І. Фауна заплави річки Деркул та біостанції Ново-Іллєнко: кажани та комахоїдні (Chiroptera et Eulipotyphla)

8–31

>>> 

Литвиненко, С. П., Євтушенко, Г. О. До фауни родини Mustelidae Луганської області

32–36

>>> 

Мельниченко, Б. Фауна мелких млекопитающих искусственных лесных массивов северного Приазовья: история изучения и современное состояние

37–48

>>> 

Сахно, І. Зміни у складі фауни звірів Луганської області (станом на 1969 рік)

49–57

>>> 

Ткач, Г., Зоря, О. Дрібні ссавці в пелетках сов: досвід виявлення домінантних та рідкісних видів і кормових біотопів сов

58–63

>>> 

ХарчукЛ., Харчук, С. Дикі ссавці Чернігівського району Запорізької області: до складу фауни та значення видів у культурному житті

64–73

>>> 

 

 

 

Частина 2. Дослідження видів та популяцій

 

 

 

 

 

Боровик, Е. Материалы к изучению популяции байбака в Стрельцовской степи

75–86

>>> 

Евстафьев, И. Л. Крыса, корабль, порт

87–95

>>> 

Zagorodniuk, I., Kandaurov, A. Biogeography of  serotine bat Eptesicus lobatus: the hypothesis of Caucasian roots based on morphological data

96–104

>>> 

Коробченко, М. Місцеві назви гризунів роду Spalax на сході України: зінське щеня, сліпець, сліпак, кріт

105–111

>>> 

Селюніна, З. Динаміка згасання локальних поселень ховраха малого (Spermophilus pygmaeus) в регіоні Чорноморського біосферного заповідника

112–118

>>>

 

 

 

Частина 3. Знахідки рідкісних видів

 

 

 

 

 

Архипов, О. Повідомлення про рідкісних і нечисленних звірів околиць Кучурганського лиману Одеської області

120–125

>>>

Джос, А. Їжачок вухатий (Hemiechinus auritus) в балці Плоска на Луганщині: зустрічі, активність, поведінка

126–131

>>>

Евстафьев, И. Л. Хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus): случай необычного агрессивного поведения

132–134

>>> 

Загороднюк, І. Мишівки (Sicista) у фауні України: оцінки колишньої і сучасної рясноти

135–141

>>> 

Затушевський, А., Загороднюк, І., Питель, С., Шидловський, І. Тушканчик малий (Pygeretmus pumilio) у фондах Зоологічного музею Львівського університету: до теми поширення в Україні

142–148

>>> 

Зоря, О. Виявлення Microtus agrestis (Rodentia) на Харківщині та південна межа його поширення в межиріччі Дніпра та Дону

149–153

>>> 

Мележик, О. Рідкісні види середньорозмірних ссавців Придеркулля (Луганщина) та стан їхніх популяцій

154–159

>>> 

 

 

 

Частина 4. Дослідження колекцій

 

 

 

 

 

Загороднюк, І., Філіпенко, С. Гризуни (Muriformes) в експозиції Зоологічного музею Луганського національного університету

161–170

>>> 

Заїка, С. Зоологічні колекції на основі матеріалів з пелеток хижих птахів

171–174

>>> 

Ільюхін, Ю. Хохуля руська, Desmana moschata L., в Музеї природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

175–179

>>> 

Філіпенко, С., Фурсова, Ю. Мінливість краніометричних ознак в роді Mustela: приклад з ласкою та степовим тхором з теренів Луганщини

180–188

>>> 

 

 

 

Частина 5. Хроніка та інформація

 

 

 

 

 

Загороднюк, І. Зоологічні конференції на Луганщині 2000–2014 років

190–199

>>> 

 


на сторінки: хроніка семінарів >>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р., поновлено 04.10.2020

Locations of visitors to this page