назад на попередню сторінку

Вид у біології: теорія та практика

Novitates Theriologicae • Pars 12 • 2021

Інформаційний бюлетень Українського теріологічного товариства НАН України


 

бібліотека товариства

серія Novitates Theriologicae

 

випуски

pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

бібліографія

Вид у біології: теорія та практика
. Збірник наукових праць. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2021. 396 с. (Novitates Theriologicae; Pars 12).

Species in Biology: Theory and Practice. Collection of articles. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 396 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 12).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)
Ліцензія: CC BY-SA
doi: http://doi.org/10.53452/nt12

Повна версія одним файлом (pdf 7,7 mb) >>>
Титульна сторінка та зміст (pdf 0,4 mb) >>>

 


 

Анотація

english versionВидання присвячено матеріалам семінару, ініційованого Українським теріологічним товариством спільно з Національним науково-природничим музеєм, за темою «Вид у біології». У виданні представлено низку публікацій з оригінальними доробками та оглядами українських науковців та зарубіжних колег за темою «виду» — від його суто ейдологічних трактувань до практичних засад застосування в різних галузях біології. Збірник містить 35 праць, у т.ч. 12 праць теріологічного спрямування або праці загального плану, підготовлені теріологами.

english versionThe volume is devoted to seminar proceedings initiated by the Ukrainian Theriological Society along with the National Museum of Natural History titled “Species in Biology.” The issue includes publications presenting original contributions and reviews by Ukrainian and foreign scientists on the topic of "species", from its purely eidological interpretations to use in practice in various fields of biology. The collection contains 35 works, including 12 articles in the field of theriology or in general issues prepared by theriologists.

 

Редколегія випуску

З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, В. Гриценко, І. Євстаф’єв, І. Ємельянов, І. Загороднюк (голова, упорядник), М. Коробченко, Е. Король, С. Мосякін, К. Очеретна, В. Палій, Л. Рековець, Н. Шиян.

 


 

Вступна частина

 

 

 

 

 

Передмова редактора. Editor’s foreword

9–12

pdf

 

 

 

Розділ 1. Загальні питання ейдології

 

 

 

 

 

Артемьева, Е. А. Виды-двойники как результат микроэволюции (на примере чешуекрылых)

13–23

pdf

Гордовский, А. Философия эволюции

24–28

pdf

Гриценко, В. П. Критерії видів з точки зору палеонтології та іхнології, можливості використання іхнофосилій в геології

29–47

pdf

Загороднюк, І. Емерджентні властивості виду: існування між популяціями та угрупованнями

48–59

pdf

Межжерин, С. В. Генетическая концепция вида и ее универсальность

60–68

pdf

Pavlinov, I. Ya. Conceptualization of the species problem

69–85

pdf

Протасов, А. А. Вид с точки зрения биоценологии

86–96

pdf

Рековець, Л., Л. Кузьменко. Вид як система в системі

97–104

pdf

 

 

 

Розділ 2. Еволюція та процеси видоутворення

 

 

 

 

 

Артемьева, Е. А. О процессах симпатрического видообразования в группе «желтых» трясогузок на территории Среднего Поволжья

105–111

pdf

Волох, A. Гібридизація у роді Cervus

112–126

pdf

Дикань, Н. І. Теоретичні засади систематичного вивчення викопних остракод (Arthropoda, Crustacea) у контексті проблеми виду в палеонтології

127–139

pdf

Доценко, И. Б. О месте партеногенетических позвоночных в эволюционном потоке и применимости к ним понятия «вид»

140–152

pdf

Євстаф’єв, І., І. Загороднюк. Зоонози як фактор еволюції, динаміки популяцій та видоутворення

153–172

pdf

Зіненко, О. Континуум видоутворення та видові відносини між популяціями: у пошуках компромісу між теорією та практикою систематики

173–179

pdf

Попова, Л., Л. Рековець. Екологічний і географічний критерії виду у четвертинних ссавців, на прикладі ховрахів підроду Colobotis (Sciuridae, Rodentia)

180–195

pdf

 

 

 

Розділ 3. Особливості груп (ботаніка, мікробіологія)

 

 

 

 

 

Ена, А. В. Из вида в сорт и обратно

196–202

pdf

Мельник, В. І. Про видову самостійність Carlina cirsioides Klokov (Asteraceae)

203–212

pdf

Палій, В., В. Гриценко, С. Мосякин. Nemiana Palij та Beltanelliformis Menner (Beltanelloides (Sokolov)) — синоніми чи різні роди?

213–220

pdf

Паллаг, О., Н. Бойко. Поняття виду та штаму мікроорганізмів за умов формування біоплівок як надорганізмових систем

221–226

pdf

Тохтарь, В. К. Ускользающие критерии видов и парадигмы ботаники

227–236

pdf

Шиндер, О. І. Таксономічний комплекс Centaurea stoebe s. l. (Asteraceae) у флорі України

237–251

pdf

 

 

 

Розділ 4. Особливості груп (зоологія)

 

 

 

 

 

Глотов, С. Морфологічна мінливість сперматеки у Mocyta fungi (Insecta: Staphylinidae)

252–266

pdf

Дернов, В. Географічне поширення та видова діагностика представників карбон-пермського роду Gzheloceras (Cephalopoda: Nautiloidea)

267–273

pdf

Моргун, Г. М., М. О. Сон, С. Ю. Утєвський. Унікальність концепції виду в молюсків роду Corbicula через невідповідність мітохондріального та ядерного геномів

274–280

pdf

Ковальчук, О. Питання видової діагностики палеоіхтіологічного матеріалу

281–288

pdf

Саварин, А. А. К вопросу о дифференциации видов Crocidura leucodon и C. suaveolens фауны Беларуси: швы затылочного отдела

289–291

pdf

Сударикова, Е. К проблеме краниологической дифференциации двух видов зелёных мартышек: Chlorocebus pygerythrus и C. aethiops (Cercopithecidae, Primates)

292–299

pdf

Харчук, С. Огляд історії таксономії і критеріїв виду в родині котових (Felidae)

300–314

pdf

 

 

 

Розділ 5. Облік, моніторинг, охорона

 

 

 

 

 

Канарський, Ю. В. Рецентні зміни різноманіття ентомофауни у лучно-степових оселищах північно-західного Поділля (на прикладі Lepidoptera)

315–325

pdf

Очеретна, К. Зміни знань про обсяг фауни: крива видового накопичення у стосунку до жуків-пліснявиків Карпат

326–333

pdf

Тімошенков, В. Що потрібно для збереження хоча б одного виду тварин на окремо взятій заповідній ділянці?

334–341

pdf

Фесенко, Г. В. Значення уявлення про вид у формуванні вітчизняного зоологічного називництва

342–357

pdf

Шиян, Н. М. Колекції типів рослин та грибів в Україні: реалії та перспективи

358–370

pdf

 

 

 

Розділ 6. Персоналії та хроніка

 

 

 

 

 

Артемьева, Е. А. Современная эволюционистика и взгляды А. А. Любищева на проблему вида

371–379

pdf

Загороднюк, І. Київський період наукової роботи Феодосія Добржанського: ключові віхи та колеги (історія однієї фотографії)

380–395

pdf

Вихідні дані видання

396

pdf

 


на сторінки: хроніка семінарів >>>
до каталогу бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 15.06.2021,
поновлено 29.06.2021

Locations of visitors to this page