back


Науковий Вісник
Ужгородського університету

Серія Біологія, N 17

(матеріали ХІ Теріологічної школи та IV Ужгородських
ентомологічних читань. За ред. Ігоря Загороднюка)

 

ЗМІСТ

Титул, редколегія, зміст. С. 1–4. (pdf 70 kb)

 

Диверсикологія

Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи. С. 5–27. (pdf 1170 kb)
Канарський Ю. Оцінка рівня еколого-біогеографічної спеціалізації угруповання денних метеликів (Lepidoptera, Diurna) в лучних екосистемах Розточчя. С. 28–33
Черемних Н. Структурно-функціональні зміни угруповань дрібних ссавців у градієнті урбанізації. С. 34–38. (pdf 180 kb)

Екологія

Вишневський Д. Результати інтродукції коня Пржевальського (Equus przewalskii) в Зону відчуження ЧАЕС. С. 39–41. (pdf 108 kb)
Дикий І., Дика О. Живлення борсука (Meles meles L.) на території Західної України. С. 42–49 . (pdf 150 kb)
Каштальян А. Оценка состояния природных популяций мелких млекопитающих на территориях с различной степенью средового и антропогенного воздействия. С. 50–63. (pdf 407 kb)
Крон А., Рошко В. Вплив електромагнітного поля ліній електропередач високої напруги на живі організми в умовах урболандшафту. С. 64–66
Наглов В., Обоскалова Д. Особливості сказу тварин у містах Харківської області. С. 67–79. (pdf 98 kb)
Сагайдак А. Деталізація типології угідь регіонального ландшафтного парку “Міжрічинський” для мисливської теріофауни. С. 70–73. (pdf 121 kb)
Смаголь В., Бабіч О., Камінецький В. Формування популяцій копитних тварин в угіддях державної резиденції “Залісся”. С. 74–78. (pdf 123 kb)
Шквиря М., Колесніков М. Спостереження за вовчою зграєю на території Ужського мисливського господарства. С. 79–81. (pdf 346 kb)

Созологія

Дулицький А. Про статус штучно створених об'єктів охорони природи. С. 82–85. (pdf 98 kb)
Селюніна З. Ссавці регіону Чорноморського біосферного заповідника, що занесені до Червоної книги України (станом на 2004 рік). С. 86–88. (pdf 230 kb)
Тімошенков В. Перспективи існування степового тхора (Mustela eversmanni Lesson, 1827) у Хомутовському степу. С. 89–92. (pdf 99 kb)
Товпинець М., Євстаф’єв І. Сучасний стан гідрофільних та гігрофільних угруповань дрібних ссавців Криму. С. 93–99. (pdf 200 kb)
Шквиря М. Моніторингові дослідження великих хижих ссавців Українського Полісся. С. 100–104. (pdf 113 kb)

Ентомологія

Бондаренко О., Наглов В., Ткач Г. Дрібні ссавці — живителі кліщів Ixodidae у Харківській області. С. 105–109. (pdf 119 kb)
Глотов С. Раритетні види комах м. Луганська та його околиць. С. 110–112
Дудинська А. Аналіз зміни частоти зустрічності акаридієвих кліщів (Acariformes, Acaridia) в синантропних місцях Закарпатської низовини. С. 113–118
Козловський М. Роль жуків-вусачів у поширенні стовбурових нематод. С. 119–122
Мартинов В., Капелюх Я. Пластинчатовусі жуки (Coleoptera, Scarabaeoidea) природного заповідника “Медобори”. С. 123–126
Мателешко О. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) — міцетобіонти грибів з роду Pleurotus (Fr.) Kumm. Українських Карпат. С. 127–130
Мірутенко В. Рідкісні твердокрилі з родини Malachidae у фауні Закарпаття. С. 131–135
Різун В., Капелюх Я. Фауна жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) природного заповідника "Медобори". С. 136–143

Зоологія

Зайцева Г. Миші роду Sylvaemus у лісах Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область). С. 144–146. (pdf 197 kb)
Зізда Ю. Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України. С. 147–154. (pdf 549 kb)
Зоря О. Ссавці Харківської області та їх видове багатство. С. 155–164. (pdf 186 kb)
Кондратенко О., Пилипенко Д., Д’яков В. Особливості розповсюдження крота європейського в долині середньої течії р. Сіверський Донець. С. 165–168 . (pdf 231 kb)
Ружіленко Н. Досвід обліку єнотовидного собаки (Nyctereutes procyonoides Gray) в умовах заплави Дніпра. С. 169–172. (pdf 105 kb)
Тищенко В., Матвєєв М., Бовтунова Ю. До фауни кажанів (Chiroptera) Хмельниччини. С. 173–183. (pdf 277 kb)
Токарський В. Стан популяції бабака (Marmota bobak Mull., 1776) у Харківській області на початку ХХІ століття. С. 184–189. (pdf 127 kb)

Генетика

Ковальова О., Бойко Г., Бурдо О., Глазко Т. Цитогенетичні характеристики клітин кісткового мозку у різних видів полівок. С. 190–194. (pdf 111 kb)

Хроніка

Загороднюк І., Зізда Ю. Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (звіт про XI Теріологічну школу-семінар). С. 195–198. (pdf 129 kb)
Стовбчатий В. Пам’яті Володимира Гдалієвича Доліна. С. 199–200
Автори випуску 17 “Вісника УЖНУ: Біологія”. С. 201. (pdf 45 kb)

 

 

<<< повернутися

 

=== поновлено 11.10.2006 ===