до попередньої сторінки

Теріологія в Україні 2001

Вісник Луганського педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
Серія Біологічні науки, 2002, № 1 (45). — 241 с.

 

Випуск присвячено матеріалам VIII Теріологічної школи "Ссавці відкритих просторів" і містить передмову редактора випуску ("Теріологія в Україні 2001") та 39 статей, згрупованих у 5 розділів, у тім числі: 1) Теріологічні дослідження в заповідниках — 6 статей; 2) Дослідження гризунів — 10; 3) Дослідження комахоїдних та кажанів — 8; 4) Дослідження хижих ссавців — 8; 5) Дослідження унгулят — 7 статей.


бібліотека школи

праці школи
збірки семінарів
монографії
дисертації
огляди фауни
види-двійники
медтеріологія
давні статті
інші конференції

 

тематичні добірки

тлумачники
ссавці степу
ссавці Полісся
визначники
ссавці в пелетках
інші бібліотеки

 

важливі розділи

обнови сайта
школа-семінар
наша фауна
персоналії
наші новини

наш форум

інтернет

Google

 

 

Теріологія в Україні 2001 (передмова редактора)

1. Теріологічні дослідження в заповідниках. C. 3–7 (зміст і передмова) >>> (pdf 239 kb)

Борозенець В. О. Луганський природний заповідник НАН України та шляхи збереження його біорізноманітності. C. 8–14. >>> (pdf 216 kb)
Киселюк О. І. Населення дрібних ссавців лісових екосистем північно-східного макросхилу Українських Карпат. C. 15–18. >>> (pdf 217 kb)
Кондратенко А. В. Териологические исследования в заповеднике "Провальская степь". C. 19–24. >>> (pdf 233 kb)
Лиманский С. В., Кондратенко А. В. Современное состояние териофауны заповедника "Меловая флора". C. 25–28. >>> (pdf 210 kb)
Поліщук І. К. Мисливська фауна ссавців Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та її динаміка. C. 29–32. >>> (pdf 210 kb)
Селюніна З. В., Русін М. Ю., Русіна Л. Ю. Фауністичні основи заповідання колишнього військового полігону. C. 33–37. >>> (pdf 214 kb)

2. Дослідження гризунів

Волох А. М. Роль міграції ондатри в формуванні приазовського осередку її ареалу в Україні. С. 38–42. >>> (pdf 233 kb)
Дулицкий А. И., Товпинец Н. Н., Евстафьев И. Л. Большой тушканчик (Allactaga major) и малый суслик (Spermophilus pygmaeus) — обитатели открытых пространств Крыма. С. 43–52. >>> (pdf 305 kb)
Ємельянов І. Г., Пєсков В. М., Маліньков А. А. Аналіз мінливості морфофізіологічних ознак у вікових і статевих групах гуртової нориці. С. 53–57. >>> (pdf 256 kb)
Кобинець Н. М. Історія та стан досліджень дрібних ссавців урбоекосистем України та прилеглих держав. С. 58–66. >>> (pdf 82 kb)
Костенко С. О., Глазко Т. Т., Бунтова О. Г. Цитогенетичні аномалії у трьох видів нориць (Arvicolidae) в умовах зони відчуження ЧАЕС. C. 67–75. >>> (pdf 514 kb)
Наглов В. А., Ткач Г. Е. Структура сообществ грызунов в агроценозах лесостепной и степной зон Харьковской области. C. 76–79.  >>> (pdf 63 kb)
Пєсков В. М. Диференціація видів-двійників і морфологічно близьких видів нориць (Arvicolidae) за пропорціями черепа. С. 80–84. >>> (pdf 74 kb)
Попова Л. В. О природе морфотипической изменчивости зубов у грызунов рода Arvicola. С. 85–94. >>> (pdf 321 kb)
Токарский В. А. Степной сурок Marmota bobak (Rodentia, Sciuridae) в Украине. Социальные взаимоотношения. С. 95–103. >>> (pdf 248 kb)
Токарский В. А., Карташов А. В., Зубатов Ю. М., Козыра П. С. Поселения речного бобра (Castor fiber) на северо-востоке Украины. С. 104–109. >>> (pdf 70 kb)

3. Дослідження комахоїдних та кажанів

Башта А.-Т. В., Сребродольська Є. Б., Дикий І. В., Мисюк В. О. Ставкова нічниця Myotis dasycneme в західних областях України. С. 110–112. >>> (pdf 206 kb)
Бобкова О. О. До питання вивчення ектопаразитофауни кажанiв України. С. 113–114. >>> (pdf 185 kb)
Ковалева И. М. Влияние силы тяготения на адаптацию формы и функции грудной клетки рукокрылых (Chiroptera). С. 115–118. >>> (pdf 206 kb)
Негода В. Статева структура популяцій нетопирів Pipistrellus nathusii та P. pipistrellus в Україні . С. 119–120. >>> (pdf 181 kb)
Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк I. В. Дослiдження населення кажанiв в заплавi Сiверського Донця. C. 121–124. >>> (pdf 216 kb)
Ружiленко Н. С. Видовий склад і динаміка населення землерийок (Soricidae) заплавних островiв Канiвського заповiдника. C. 125–135. >>> (pdf 337 kb)
Скоробогатов Е. В. Оценка Кременских озёр (пойма Северского Донца) как выхухолевых угодий. С. 136–139. >>> (pdf 224 kb)
Тищенко В. М. Сучасний стан та екологічні особливості нiчницi водяної (Myotis daubentonii) на Подiллi. C. 140–149. >>> (pdf 365 kb)

4. Дослідження хижих ссавців

Боровик Е. Н. Состояние популяции волка (Canis lupus) в восточных регионах Украины. C. 150–153. >>> (pdf 203 kb)
Дикий І. В. Аналітичний огляд наукових праць з проблем біології борсука (Meles meles). С. 154–170. >>> (pdf 436 kb)
Думенко В. Волк (Canis lupus) в регионе Биосферного заповедника "Аскания-Нова". C. 171–172. >>> (pdf 203 kb)
Жила Р., Шквиря М., Петрів З., Сагайдак А., Гармата С. Просторове розміщення рисей та вовків в районі Поліського заповідника. C. 173–174. >>> (pdf 210 kb)
Жила С. М. Особливості просторової структури популяції вовка (Canis lupus) в Україні. C. 175–177. >>> (pdf 213 kb)
Легейда И. С. Близость водоема как фактор пространственного распределения лисьих нор. C. 178–183. >>> (pdf 250 kb)
Роженко М. В. Конкурентні взаємовідносини єнотового собаки і лисиці у пониззі Дністра. C. 184–186. >>> (pdf 193 kb)
Роман Е. Г. Кам'яна куниця та борсук у Нижньому Придніпров'ї: місця помешкання, чисельність, особливості екології C. 187–191. >>> (pdf 193 kb)
Тимошенков В. А. Хищные млекопитающие заповедника "Хомутовская Степь". C. 192–194. >>> (pdf 111 kb)

5. Дослідження унгулят

Вишневський Д. О. Аналіз угруповань унгулят України з позиції сталої Хатчінсона. С. 195–197. >>> (pdf 126 kb)
Делеган І. В., Делеган І. І. Свиня дика (Sus scrofa) в антропогенному ландшафті. С. 198–201. >>> (pdf 145 kb)
Димань Т. М., Глазко В. І., Ясинецька Н. І. Генетична варіація туркменського кулана (Equus hemionus kulan). С. 202–205. >>> (pdf 250 kb)
Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України. С. 206–222. >>> (pdf 324 kb)
Колесников М. А. Коневодство в Луганской области (Украина). С. 223–225. >>> (pdf 198 kb)
Мельниченко Б. Г., Пилипенко Д. В., Ширяев С. В. Результаты акклиматизации пятнистого оленя (Cervus nippon) в Великоанадольском лесу. С. 226–229. >>> (pdf 230 kb)
Ткачук Ю. Б. Особливості динаміки чисельності козулі (Capreolus capreolus) в Буковинських лісах. С. 230–232. >>> (pdf 140 kb)

Довідки про авторів цього випуску


 

повернутися до збірників праць >>>
повернутися до бібліотеки >>>

автор сторінки: Ігор Загороднюк
створено 14.07.2010 року
поновлено 25.05.2016 року

 

Locations of visitors to this page