назад на попередню сторінку

Ссавці в пелетках сов:
вибрана бібліографія щодо фауни України

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

Ця сторінка містить добірку публікацій, присвячених різним аспектам збору і аналізу пелеток хижих птахів, переважно сов (Strigidae). В основі цього огляду — праці українських колег з різних розділів цього сайту. Планується подальше наповнення сторінки іншими статтями, відсутніми у суміжних розділах сайту. Статті наведено за абеткою, для більшості з них вміщено лінки на pdf. Загалом у поданій нижче бібліографії наведено дані про 33 праці (26 pdf). У низці випадків корисними для цього напрямку досліджень є праці щодо діагностики окремих проблемних груп видів, вміщені на сторінці "Публікації про ідентифікацію видів ссавців фауни України" >>>

owl pellet with skull of Microtus levis (photo by Igor Zagorodniuk) Пелетки сов (від "pellet" — кулька) — унікальне джерело отримання нової фауністичної інформації та вивчення взаємин в системі "хижак-жертва". Пелетки сов та інших хижих птахів можна збирати у місцях зимових скупчень хижаків, біля гнізд хижих птахів та в місцях розташування їхніх присад. Пелетки формуються у шлунках птахів із кісток і шерсті жертв. Їх розбір дозволяє вилучити ті залишки, які дозволяють ідентифікувати види жертв і провести аналіз складу місцевої фауни, структури угруповань видів-жертв та масштабів і наслідків вилучення хижаками частини особин з популяцій видів-жертв.
докладніше про пелетки читайте тут >>>


Монографічні видання

Поліщук І. К. Опыт оценки населения мелких млекопитающих Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погадочным методом. — Аскания-Нова: Биосферный заповедник "Аскания-Нова", 2009. — 54 с. >>> (pdf 2,75 mb)

Аналіз пелеток (статті з ПДФ)

Атамась Н. Використання пелеток птахів родини Laridae при вивченні мікротеріофауни // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 3–7. >>> (pdf 92 kb)

Атамась Н. Особливості дослідження мікротеріофауни шляхом аналізу вмісту пелеток хижих птахів // Вісник Львівського національного університету. Серія біологічна. — 2004. — № 38. — С. 133–136. >>> (pdf 225 кб)

Атамась Н., Товпинець М. Ссавці в живленні хижих птахів на Луганщині: загальний огляд даних // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 260–267. — (Праці Теріологічної школи, випуск 7). >>> pdf (102 kb)

Ветров В. В., Кондратенко А. В. Особенности питания филина (Bubo bubo) в Луганской области (Восточная Украина) // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 84–91. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з журналу «Вестник зоологии» (2002. Том 36. № 6. С. 31–38)]. >>> pdf (100 kb)
Оригінальне цитування: Ветров В. В., Кондратенко А. В. Особенности питания филина (Bubo bubo) в Луганской области (Восточная Украина) // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 6. — С. 31–38.

Зоря А. В., Наглов В. А., Ткач Г. Е. Эпизоотологическая значимость изучения погадок птиц в раскрытии проявления динамики туляремийных процессов на северо-востоке Украины // Птицы бассейна Северского Донца. — Харьков, 1998. — Вып. 4–5. — С. 74–82. — (Материалы 4 и 5 конференций «Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца»). >>> (pdf 1,44 mb)

Кондратенко А., Кузнецов В., Тимошенков В. Особенности питания ушастой совы (Asio otus) в Донецко-Донских и Приазовских степях // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 77–79. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з «Вісник Луганського державного педагогічного університету» (2001. № 6. С. 116–120)]. >>> pdf (60 kb)
Оригінальне цитування: Кондратенко А. В., Кузнецов В. Л., Тимошенков В. А. Особенности питания ушастой совы (Asio otus) в Донецко-Донских и Приазовских степях // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія Біологічні науки. — 2001. — № 6 (38). — С. 116–120.

Кондратенко А., Товпинец Н. Млекопитающие в питании сов Донецко-Донских и Донецко-Приазовских степей // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 80–83. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з «Вестник зоологии» (2001. Том 35. № 6. С. 95–98)]. >>> pdf (65 kb)
Оригінальне цитування: Кондратенко А. В., Товпинец Н. Н. Млекопитающие в питании сов Донецко-Донских и Донецко-Приазовских степей // Вестник зоологии. — 2001. — Том 35, № 6. — С. 95–98.

Кузнєцов В., Кондратенко О. Мікротеріофауна заповідних територій Луганщини за результатами аналізу пелеток хижих птахів // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 75–76. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з "Заповідна справа в Україні" (1999. Том 5. № 2. С. 28–29)]. >>> pdf (45 kb)
Оригінальне цитування: Кузнєцов В., Кондратенко О. Мікротеріофауна заповідних територій Луганщини за результатами аналізу погадок хижих птахів // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Том 5, № 2. — С. 28–29.

Небогаткин И. В. Экспресс-определитель млекопитающих (информационно-методическое письмо). — Киев: Главное санэпидуправление, 1987. — 25 с. >>> (pdf 1,69 mb)

Підоплiчка I. Г. Аналiз погадок за 1925–1929 р. // Матеріяли до порайонового вивчення дрiбних звiрят та птахiв, що ними живляться. — Київ: Вид-во Комісії природничо-геогр. краєзнавства ВУАН, 1932. — Вип. 1. — С. 5–75. >>> (pdf 1,75 mb)

Підоплiчка I. Г. Пiдсумки дослiдження погадок за 1924–1935 рр. // Збірник Праць Зоологічного музею. — Київ, 1937. — № 19. — С. 101–170. >>> (pdf 1,44 mb) (файл сканувала О. Годлевська).

Резник А. Питание орлана-белохвоста в Луганской области и роль млекопитающих в спектре его жертв // Фауна в антропогенному ландшафті. — Луганськ, 2006. — С. 186–190. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 8). >>> (pdf 166 kb)

Талпош В. С. Сипуха в Закарпатті та її значення у знищенні шкідливих гризунів в умовах міста // Доповіді звітно-наукової конференції кафедр Інституту за 1963 рік (тези) / Кременецький державний педагогічний інститут. — Кременець, 1964. — С. 99–100. >>> (pdf 127 kb)

Яцюк Є. О. Фауна дрібних ссавців нагірної діброви Національного природного парку «Гомільшанські ліси« за даними аналізу пелеток сірої сови // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. — 2008. — Вип. 7 (№ 814). — С. 132–139. >>> (pdf 457 kb)

Zaika S. V. Small mammals community in the South-East of Ukraine: analysis of Long-eared Owl (Asio otus) pellets // ZOOCENOSIS-2009. Biodiversity and role of animals in ecosystems: The V International Conference. — Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk Univ. Press, 2009. — P. 332–334. >>> pdf (183 kb)


Аналіз пелеток (бібліографія без ПДФ)

Зайцева Г. Ю., Дребет М. В. Роль мікромамалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus L.) на території Східного Поділля // Наукові записки Державного природознавчого музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 205–214.

Черный В. И., Сиренко В. А. Питание ушастой и болотной сов зимой 1985–1986 гг. в заповеднике «Каменные Могилы» // Труды филиала Украинского степного природного заповедника «Каменные Могилы». — Киев: Фитосоциоцентр, 1998. — Выпуск 1. — С. 86–88.

Русин М. Ю., Мороз В. А., Товпинец Н. Н. Новые данные по питанию филина (Bubo bubo Linnaeus, 1758) на востоке Украины // Природничий альманах. — Херсон, 2008. — Вип. 10. — С. 139-143. (Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія: Біологічні науки)


Статті, в яких використано результати пелеткового аналізу

Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 217–259. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). >>> pdf (835 kb)

Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 9). >>> pdf (1,75 mb)

Загороднюк І. В. Поширення і чисельність Lagurus (Mammalia) в Україні // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — 2009. — Том 11. — (у друці). >>> (pdf 280 kb)

Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 182–186. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 9). >>> pdf (137 kb)

Зоря О. Ссавці Харківської області та їх видове багатство // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — № 17. — С. 155–164. >>> (pdf 72 kb)

Зоря А. Уровни численности и потребности в охране землероек и мышевидных грызунов в Харьковской области // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 103–113. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 9). >>> pdf (258 kb)

Кондратенко О. В. Знахідки деяких рідкісних видів наземних хребетних в Провальському степу (Східна Україна) // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 5–6. — С. 122. >>> (42 kb)

Кондратенко О., Кузнєцов В., Золотухіна С. Хом’ячок, строкатка та сліпачок (Rodentia, Mammalia) у Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степах // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 92–97. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з «Заповідна справа в Україні» (2003. Том 9. Вип. 2. С. 30–33)]. >>> pdf (83 kb)
Оригінальне цитування: Кондратенко О., Кузнєцов В., Золотухіна С. Хом’ячок, строкатка та сліпачок (Rodentia, Mammalia) у Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степах // Заповідна справа в Україні. — 2003. — Том 9. Вип. 2. — С. 30–33.

Кондратенко А. В., Боровик Е. Н. Териологические исследования в заповеднике «Стрельцовская степь» // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 18–23. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). — [передрук з «Вісник Луганського державного пед. ун-ту. Серія Біол. науки» (2001. № 11. С. 55–62)]. >>> pdf (85 kb)
Оригінальне цитування: Кондратенко А. В., Боровик Е. Н. Териологические исследования в заповеднике «Стрельцовская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Серія Біологічні науки. — 2001. — № 11 (43) листопад. — С. 55–62.

Кондратенко О., Загороднюк І. Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців східної України та їх історичні зміни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 167–173. — (Праці Теріологічної Школи. Вип. 7). >>> pdf (361 kb)

Кришталь О. П. Нарис фавни дрібних звірів околиць мч. Корсуня // Матеріяли до порайонового вивчення дрі-бних звірів та птахів, що ними живляться. — Київ: Вид-во Комісії прир.-геогр. краєзнавства ВУАН, 1932. — Вип. 1. — С. 101–105. >>> (pdf 748 kb)

Мигулін О. О. Звірі УРСР (матеріали до фауни). — Київ: Вид-во АН УРСР, 1938. — 428 с.

Підоплічко І. Г. Нові відомості про розповсюдження на Україні деяких звірів // Збірник праць Зоологічного музею. — 1926. — № 1. — С. 87–90.

Підоплічка І. Г. Мамологічні замітки. I. До поширення деяких західньо-европейських ссавців на Україні // Збірник Праць Зоологічного музею. — Київ, 1927. — № 3. — С. 185–192. >>> (pdf 989 kb)

Пидопличко И. Г. О времени исчезновения пеструшки степной на Правобережье Украины // Вестник зоологии. — 1973. — № 5. — С. 35–41.

Полищук И. К. Степная пеструшка в Аскании–Нова // Чтения памяти А. А. Браунера: Мат-лы третьей междунар. научн. конф. — Одесса: Астропринт, 2003. — С. 99–101.

Черкащенко Н. И. Экономическое значение птиц полезащитных полос Мариупольского лесничества // Научные записки Черкасского педагогического института. — 1949. — Вып. 2. — С. 39–71.


 

упорядкував: Ігор Загороднюк
<<< на сторінку "пелетки сов"
<<< на сторінку "бібліотека"

створено 3.11.2009, поновлено 24.01.2013

Locations of visitors to this page