назад на попередню сторінку

Автореферати дисертацій,

захист яких відбувся або призначений

 

Дзеверін І. І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. – Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2011. (htm резюме з pdf автореферату)

Ґхазалі М. А. Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти. – Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. – Київ, 2010. (htm резюме з pdf автореферату)

Іванов Д. В. Слуховий пузир собачих (Carnivora, Canidae): онтогенез, порівняльна морфологія та філогенетичне значення. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Київ, 2010. (htm резюме з pdf автореферату)

Шквиря М. Г. Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. Київ, 2008. (htm резюме з pdf автореферату)

Влащенко А. С. Біогеоценотичні зв'язки рукокрилих (Mammalia, Chiroptera) в умовах півдня центрального Лісостепу. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 — екологія. — Дніпропетровський національний університет. — Дніпропетровськ, 2007. (htm резюме з pdf автореферату)

Годлевська О. В. Сучасний стан фауни рукокрилих України в умовах антропогенної трансформації середовища. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2006. (htm резюме з pdf автореферату)
(NB: реферат і дисертація датовані 2006 роком, захист у 2007 р.)

Роженко М. В. Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор`я (фауна, динаміка чисельності та морфологія). — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2006. (htm резюме з pdf автореферату)

Волох А. М. Великі ссавці Південної України у ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління). — Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2004. (htm резюме з pdf автореферату)

Дикий І. В. Борсук (Meles meles L., 1758) на заході України: морфологія, поширення, екологія, охорона. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2004. (htm резюме з pdf автореферату)
(NB: реферат і дисертація датовані 2004 роком, захист у 2005 р.)

Мякушко С. А. Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви). — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2003. (витяг — DOC 34 KБ)

Лашкова О. І. Лісові миші, Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація. — Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2003. (htm резюме та автореферату)

Кондратенко О. В. Мікротеріофауна Донецько-донських і Донецько-приазовських степів. — Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 — зоологія. — Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. — Київ, 2003.

Сокур И. Т. Млекопитающие фауны Украины (Исторические изменения, экология, практическое значение и пути рационального использования). — Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук. — Харьковский ордена Трудового красного знамени государственный университет им. А. М. Горького. — Харьков, 1961. — 36 с. (pdf 640 kb)


сторінку підготував Ігор Загороднюк
створено 13.10.2003, поновлено 14.01.2012.
<<< повернутися на сторінку "бібліотека"