назад на попередню сторінку

Фауна та екологія ссавців
Центрального Полісся
NEW!

(добірка статей до 14 теріологічної школи)

 

Сторінка "Фауна та екологія ссавців Центрального Полісся" присвячена 14-й теріологічній школі-семінару, що проходитиме у вересні-жовтні 2007 року в Центральному Поліссі поблизу Чорнобильської зони. Добірку файлів підготовлено Сергієм Гащаком (фауна Зони) та Ігорем Загороднюком (ссавці Полісся) за участі Лєни Годлевської. Більшість статей представлено у форматі pdf, і вони відкриваються окремими вікнами. Загалом у версії 4.08.2007 р. їх є 42 (!). Статті згруповань у три перелічені далі розділи, в межах кожного з них праці представлено за абеткою.

Загальні питання (стан фауни і природних комплексів) >>>
Ссавці Чорнобильської зони і Центрального Полісся загалом >>>
Бібліографія за темою (посилання без PDF-файлів) >>>


Загальні питання (стан фауни і природних комплексів)

ПРОГРАМА "ФАУНА" (2000): Програма відновлення первинного фауністичного комплексу і біорізноманіття Україн­ського Полісся в зоні відчуження і зоні безумовного відселення. — Київ: МНС, 2000. — 8 с. >>> (384 кб)

Акімов І. А., Двойнос Г. М., Крижанівський В. І. Про перспективи відновлення історичних фауністичних комплексів Полісся і можливості інтродукції та реінтродукції деяких видів тварин в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення (в порядку дискусії) // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобиль­інтерінформ, 1999. — № 14. — С. 40–41. >>>

Архіпов М. П., Гайченко В. А., Гащак С. П. До питання про зміни фауни Чорнобильської зони відчуження // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 1999. — № 14. — С. 38–39. >>>

Балашов Л. С., Гайченко В. А., Францевич Л. І., Коломієць С. М. «Червона книга України» в Зоні відчуження // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобиль­інтерінформ, 1999. — № 14. — С. 35–37. >>>

Балашов Л. С., Францевич Л. И., Шерстюк Н. И. Состояние объектов природно-заповедного фонда в зоне отчуждения // Пробл. Чорнобильської зони відчуження: Наук.-техн. зб. — 1996. — № 4. — С. 3–12. >>>

Боярчук В. П., Крыжановский В. И., Колесник А. Д. и др. Охотничьи ресурсы 30-км зоны и стратегия их использования // Докл. 2-го Всесоюз. науч.-техн. совещ. по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. — Чернобыль, 1990. — Т. 6, ч. 3. — С. 435–448. >>>

Бунтова О. Г., Гащак С. П., Зленко М. Г., Чайка В. М., Зиков О. Є., Третьякова Л. В. Фітосанітарна і епізоотична ситуація в біоценозах Зони відчуження через 14 років після аварії на ЧАЕС // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 2000. №15. 50–53. >>>

Воронецкий Н. Н., Дунин В. Ф., Пискунов В. С, Киреенко К. М. Численность и биотопическое распределение диких животных в Полесском радиационно-экологическом заповеднике // Биологическое разнообразие Национального парка «Припятский» и других особо охраняемых природных территорий: Сб. науч. тр. Нац. парка «Припятский». — Туров; Мозырь: РИФ Белый ветер, 1999. — С. 312–315. >>>

Гайченко В. А., Крыжановский В. И., Стовбчатый В. Н. Состояние фаунистических комплексов зоны отчуждения ЧАЭС в послеаварийный период // Эколого-фаунистические исследования в зоне Чернобыльской АЭС: Сб. — К., 1994. — С. 4–18. — (Препр. / НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена; 94.5, вып. 1). >>>

Гайченко В. А. Принцип формування радіостійкості популяцій диких тварин // Ядерна фізика та енергетика. — 2006. — Том 2(18). — С. 100–105. >>>

Гайченко В. А., Балашов Л. С. Прогноз розвитку рослинного покриву та фауністичних комплексів Чорнобильської зони відчуження // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 1998. — № 11. — С. 17–22. >>>

Гащак С. П., Вишневський Д. О., Заліський О. О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони як передумова створення заповідних об‘єктів на її території // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 2006. — № 27. — 57–65. >>>

Гащак С. П., Вишневський Д.О., Заліський О.О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна). — Славутич: Вид-во ЧЦПЯБРВР, 2006. — 100 с. >>>

Кучмель С. В. Сохранение биоразнообразия как стратегия использования земель отчуждения (Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, г. Хойники, Республика Беларусь) // Тез. Док. Междунар. Конф. «Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов» 19–21 апреля 2006 года, Минск–Гомель, Беларусь. Секция 4: Радиоэкологические и радиобиологические последствия. С. 198. >>>

Мовчан Я. І., Проскура М. І., Гуцал О. В. та ін. Організаційно-правові підходи створення об’єктів природно-заповідного фонду в Чорнобильській зоні відчуження // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 2006. — № 27. — С. 37–50. >>>

Францевич Л. І., Балашов Л. С. Чи оголошувати зону відчуження і зону безумовного (обов’язкового) відселення заповідником? // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 1997. — № 10. — С. 21–26. >>>

Чернобыльская катастрофа / Под ред. В. Г. Барьяхтара. — Київ: Наукова думка, 1995. — 559 с. >>>


Ссавці Чорнобильської зони і Центрального Полісся загалом

Вишневський Д. Результати інтродукції коня Пржевальського (Equus przewalskii) в Зону відчуження ЧАЕС // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — № 17. — С. 39-41. >>> (pdf 108 kb)

Вишневский Д. Половая структура популяций мелких млекопитающих зоны отчуждения Чернобыльской АЭС // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 56–58. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 146 kb)

Воронецкий Н. Н., Дунин В. Ф., Одинцова Т. М., Парейко О. А. Волк в Полесском радиационно-экологическом заповеднике // 10 лет Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Сост. Одинцова Т.М., Киреенко К.М. — Минск: Изд-во Н.Б.Киреев, 1998. — С. 142–150. >>>

Воронецкий Н. Н., Тышкевич В. Е. Копытные (зубр, кабан, косуля, благородный олень, лось) и хищники (волк, рысь, лисица) Полесского ГРЭЗ // 10 лет Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Сост. Одинцова Т. М., Киреенко К. М. — Минск: Изд-во Н.Б.Киреев, 1998. — С. 151–159. >>>

Дерябина Т. Г. Плотность населения барсуков Meles meles в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике // Тез. Док. Междунар. Конф. «Чернобыль 20 лет спустя. Стратегия восстановления и устойчивого развития пострадавших регионов» 19–21 апреля 2006 года, Минск–Гомель, Беларусь. Секция 4: Радиоэкологические и радиобиологические последствия. — С. 150. >>>

Дунин В. Ф., Парейко О. А., Одинцова Т. М. Оценка изменения состояния диких копытных в Полесском радиационно-экологическом заповеднике // 10 лет Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Сост. Одинцова Т.М., Киреенко К.М. — Минск: Изд-во Н.Б.Киреев, 1998. — С. 123–130. >>>

Жила С. Рись в Українському Поліссі: стан популяції та поширення // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — Вип. 30. — С. 61-64. >>>

Жила С. М. Сучасний стан популяції вовка в Українському Поліссі // Вестн. зоологии. — 1999. — Том 33 (4-5). — С. 115-117. >>>

Жила С. Вовки і дикі собаки: порівняльна екологія, поведінка, менеджмент // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 75–80. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 170 kb)

Жила С. Вовк, дикі копитні та велика рогата худоба на півночі Житомирщини: вибірковість хижацтва // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 160–164. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 176 kb)

Жила С., Шквиря М., Негода В. Сезонна динаміка населення кажанів Поліського природного заповідника // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 95-97. >>> (pdf)

Загороднюк И. В. Млекопитающие // Природа Приднепровского Полесья / Под ред. Г. А. Карповой. — Киев: ИНЭКО, 2002. — С. 139-158. >>>

Зенина И. Мелкие млекопитающие трансформированных территорий Центрального Полесья // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 165–174. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 191 kb)

Зенина И. Рукокрылые заповедных территорий Центрального Полесья // Європейська ніч кажанів '98 в Україні: Збірник наукових праць / Під ред. І. Загороднюка. — Київ, 1998. — С. 90-95. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 1). (pdf 83 kb) >>>

Козло П. Г., Емельянова Л. Г., Кучмель С. В., Парейко О. А. Экологические особенности популяции кабана, обитающей в Полесском радиологическом заповеднике // 10 лет Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику. Сост. Одинцова Т.М., Киреенко К.М. — Минск: Изд-во Н.Б.Киреев, 1998. — С. 130–135. >>>

Миропольський В. Осіння знахідка Eptesicus nilssonii на Київщині // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 114. >>> (pdf)

Петров М. Ф. Питание кабана (Sus scrofa L.) в Зоне отчуждения Чернобыльской катастрофы на территории Украины // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1996. — Вип. 3. — С. 69–81. >>>

Петров М. Ф. Корм козулі (Capreolus capreolus L.) у Зоні відчуження Чорнобильської катастрофи на території України // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. — 1996. — Вип. 3. — С. 105–114. >>>

Полуда А., Загороднюк І. Міграції кажанів на орнітологічному стаціонарі «Лебедівка» // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 98-101. >>> (pdf)

Саварин А. О поимке белозубки малой в городской черте Гомеля // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 133–135. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 161 kb)

Сагайдак А. Деталізація типології угідь регіонального ландшафтного парку “Міжрічинський” для мисливської теріофауни // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — № 17. — С. 70–73. >>> (pdf 121 kb)

Сагайдак А., Самчук М. Вплив пірогенних сукцесій на мисливську теріофауну боліт РЛП "Міжрічинський" // Фауна в антропогенному ландшафті / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 206–209. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 8). >>> (pdf 167 kb)

Сагайдак А., Шквиря М. Роль вовка в мисливському господарстві Українського Полісся // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — Вип. 30. — С. 90-92. >>>

Смаголь В., Бабіч О., Камінецький В. Формування популяцій копитних тварин в угіддях державної резиденції “Залісся” // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — № 17. — С. 74–78. >>> (pdf 123 kb)

Шквиря М., Колесніков М. Спостереження за вовчою зграєю на території Ужського мисливського господарства // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 79–81. (pdf 346 kb)

Шквиря М. Моніторингові дослідження великих хижих ссавців Українського Полісся // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 100–104. (pdf 113 kb)


Бібліографія без PDF-файлів

Baker R. J., Hamilton M. J., Van Den Bussche R. A. et al. Small mammals from the most radioactive sites near the Chornobyl nuclear power plant // J. of Mammalogy, 1996. — 77 (1). — P. 155-170.

Baker R. J., Chesser R. Chornobyl nuclear disaster and subsequent creation of a wildlife preserve. // Environmental Toxicology and Chemistry, 2000. — 5 (19). — С. 1231-1232.

Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуження / Під ред. Іванова Ю. О., Доліна В. В. — Київ, 2001. — С. 1-252.

Акімов І. А. Основні напрямки досліджень, охорони та реінтродукції у природу коня Пржевальського // Вестн. зоологии. — 1999. — Том 33 (6). — С. 123-124.

Балашов Л., Гайченко В., Крижанівський В., Францевич Л. Вторинні екологічні зміни на евакуйованих територіях — Ойкумена, 1992. — № 2. — С. 31-43.

Гайченко В. А., Жежерин И. В., Небогаткин И. В. Изменения видового состава и численности мелких млекопи­тающих в 30-км зоне ЧАЭС в послеаварийный период // Млекопитающие Украины. — К.: Наук. думка, 1993. — С. 153-164.

Гайченко В. А., Крыжановский В. И., Стовбчатый В. Н. и др. Экологическая обстановка в 30-км зоне ЧАЭС и ее изменения за 3 послеаварийных года // Докл. 2-го Всесоюз. науч.-техн. совещ. по итогам ЛПА на Чернобыльской АЭС. — Чернобыль, 1990. — Т. 6, ч. 3. — С. 4-11.

Гащак С. П. Цікаві зоологічні знахідки з півночі Київської та Чернігівської областей // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37 (3). — 64.

Гащак С. П., Бунтова Е. Г., Руденская Г. А., Чижевский И. В. Особенности видового состава насекомоядных (Insectivora) и грызунов (Rodentia) Чернобыльской зоны отчуждения // Вестн. зоологии. — 2000. — Том 34 (6). — С. 51-56.

Дунин В. Ф., Воронецкий Н. Н., Тишкевич В. Е. и др. Лось и косуля // Природа Полесского заповедника / Под. ред. М. М. Пикулика. — Мозырь: РИФ "Белый ветер", 1999. — 80 с.

Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС / Под ред.: Л. М. Сущени и др. — Минск: Навука і тэхніка, 1995. — 263 с.

Жила С. М. Сучасний стан популяції вовка в Українському Поліссі // Вестн. зоологии. — 1999. — Том 33 (4-5). — С. 115-117.

Крижанівський В. І. Чорнобильська катастрофа з точки зору зоолога // Вестник зоологии. — 2006. — Том 40 (3). — С. 195-204.

Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poll., 1881). Проблемы сохранения и возвращения в природу: Материалы 6-го Междунар. симп., посвященного 100-летию разведения вида в заповеднике "Аскания Нова" // Вестн. зоологии. — 1999. — Отд. вып. 11. — 240 с.

Слівінська К. А. Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження // Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. — 2005. — № 25. — С. 37-41.

Сливінська К. А., Балашов Л. С. Фітоценотичний склад кормових угідь коня Пржевальського (Equus przewalskii Poljakov, 1881) в умовах Чорнобильської зони відчуження // Український ботанічний журнал. — 2006. — Том 63 (1). — С. 22-30.

Францевич Л. И., Гайченко В. А., Крыжановский В. И. Животные в радиоактивной зоне. — К.: Наукова думка, 1991. — 128 с.

 

<<< повернутися до каталогу бібліотеки

 

=== поновлено 4.08.2007 ===