return to previous page

Фауна та охорона степових ссавців

(добірка спеціальних статей з різних частин бібліотеки сайту)

 

english version Ця сторінка включає колекцію статей, присвячених дослідженням та питанням охорони степових ссавців, як окремих видів, так і фауни в цілому. Частина статей присвячена біології, поширенню та іншим особливостям рідкісних видів загалом. Ця сторінка включає також статті з загальними описами теріофауни окремих заповідних територій. Статті подано у зворотній хронології, кожний файл відкривається окремим вікном.

 


Статті з видання "Фауна в антропогенному середовищі" (Луганськ, 2006)

Боровик Е. Динамика численности сурка (Marmota bobac Muller, 1776) на территории заповедника «Стрельцовская степь» // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 212–216. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 175 kb)

Dulitsky A. About some terms, problems and practice of reserved business // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 217–222. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 170 kb)

Тимошенков В. Редкие наземные млекопитающие заповедника Хомутовская степь в условиях антропогенного пресса // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 240–244. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 159 kb)

 


Статті з видання "Ученые записки Таврического нац. университета. Серия биология, химия"
2004. № 2 (матеріали 10 теріошколи)

Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия Биология, Химия. — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. >>> (pdf 144 kb)

Evstafiev I. L. Zonal and biotope distribution of small mammals in the Crimea // Ученые записки Таврического национального университета. Серия Биология, Химия. — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 90–97. >>> (pdf 113 kb)

Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210. >>> (pdf=225)

 


Статті з видання "Вісник Луганського педагогічного університету, серія біол. науки". 2002, № 1
(Праці 8-ї Теріологічної школи у Проваллі)

Кондратенко А. В. Териологические исследования в заповеднике «Провальская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 19–24.  >>> (pdf 148 kb)

Лиманский С. В., Кондратенко А. В. Современное состояние териофауны заповедника «Меловая флора» // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія: Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 25–28.  >>> (pdf 130 kb)

Polishchuk І. K. Hunting mammal fauna of the Biosphere reserve "Ascania Nova" and its dynamics

Selyunina Z. V., Rusin M. Ju., Rusina L. Ju. Faunistic basis for the former military range reservtion

Tokarsky B. A. Steppe marmot Marmota bobak (Rodentia, Sciuridae) in Ukraine. Social mutual relations.

Borovik E. N. Wolf (Canis lupus) population state in eastern regions of Ukraine

Dumenko V. Wolf (Canis lupus) in the region of the Biosphere Reserve "Ascania-Nova"

Тимошенков В. А. Хищные млекопитающие заповедника «Хомутовская степь» // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія: Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 192–194.  >>> (pdf 111 kb)

Вишневський Д. О. Аналіз угруповань унгулят України з позиції сталої Хатчінсона // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. – 2002. – № 1 (45). – С. 195–197.  >>> (pdf 126 kb)

Kolesnikov M. A. The horse-breeding in Lugansk region (Ukraine)

 


Статті з різних джерел

Боровик Е. Н. Численность редких и охраняемых видов млекопитающих в заповедном массиве «Стрельцовская степь» // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 4–5. — С. 80.  >>> (pdf 42 kb)

Боровик Е. Н. Корсак Vulpes corsac (Carnivora, Canidae) на территории Украины // Вестник зоологии. — 2002. — Том 36, № 2. — С. 95–96.

Кондратенко О. В., Кузнєцов В. Л., Золотухіна С. І. Хом’ячок, строкатка та сліпачок (Rodentia, Mammalia) у Донецько-Донських та Донецько-приазовських степах // Заповідна справа в Україні. — 2003. — Том 9, випуск 2. — С. 30–33.  >>> (pdf 115 kb)

Загороднюк І. Таксономічна структура теріофауни степової зони України // Актуальні питання збереження та відновлення степових екосистем: Мат-ли міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю заповідання асканійського степу (Асканія-Нова, 21–23 травня 1998 р.). — Асканія-Нова, 1998. — С. 274–277.  >>> (pdf 300 kb)

Кондратенко О., Загороднюк І. Степові гризуни як кандидати до Бернських списків // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 185–191. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2).  >>> (pdf 120 kb)

 


<<< повернутися до бібліотеки сайту

створено 20.07.2007, поновлено 12.11.2007