назад на попередню сторінку

Теріологічні тлумачники

(тлумачення головних понять,
пов'язаних з дослідженням ссавців)

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


бібліотека школи

праці школи
збірки семінарів
монографії
дисертації
огляди фауни
види-двійники
медтеріологія
давні статті
інші конференції

 

тематичні добірки

тлумачники
ссавці степу
ссавці Полісся
визначники
ссавці в пелетках
інші бібліотеки

 

важливі розділи

обнови сайта
школа-семінар
наша фауна
персоналії
наші новини

наш форум

інтернет

Google

 

Сторінка "Теріологічні тлумачники" присвячена поясненню головних понять, пов'язаних із науковою термінологією у галузі номенклатури, морфології, екології та методик дослідження ссавців. Загалом підготовка такого словника є доволі складною задачею, і така робота вимагає надвеликих зусиль. Попри це, виходячи з актуальності цієї задачі, розпочато підготовку такого словника у "ледачому" стилі — шляхом залучення тлумачних статей із наявних у ведучих сайту оригінальних файлів. Для кожного такого блоку вказано першоджерело і стислу характеристику словникової статті. Статті у форматі pdf відкриваються окремими вікнами (в дужках вказано обсяг статті в кБ).


Основи зоологічної номенклатури та систематики
pdf керівництва, розробленого Миколою Ковблюком. Розрахований на біологів, бажаючих розпочати власні дослідження в галузі зоологічної систематики чи фауністики. Керівництво складається з трьох частин: 1) зоологічна номенклатура – правила утворення і вживання наукових назв тварин; 2) таксономія – методи та принципи класифікації тварин; 3) практичні прийоми в роботі систематика: >>> (950 kb)

Види-двійники та криптичне різноманіття фауни
авторська сторінка Ігоря Загороднюка про види-двійники та інші прояви прихованого різноманіття фауни, підготов­лена як коментар до добірки публікацій автора про види-двійники концепції виду. Представлено 9 нарисів, у тім числі про політипні види, малі та великі види, види-двійники та хромосомні види, аловиди та квазівиди, транзитивні таксономічні системи, фантомні види, концепції виду тощо: >>> (html)

Урбоекологічні терміни та синантропна фауна
pdf статті Лєни Годлевської з колегами (2006) "Синантропизация фауны: вопросы терминологии", надрукованої у 8 випуску "Праць Теріологічної школи" ("Фауна в антропогенному середовищі"). У статті докладно розглянуто тлумачення понять, що базуються на поняттях "синантропія" та урбістика", а також класифікаційні схеми для синантропної фауни: >>> (pdf 214 kb)

Адвентивна фауна (інтродукції та інвазії)
pdf статті Ігоря Загороднюка (2006) "Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань", надрукованої у 8 випуску "Праць Теріологічної школи" ("Фауна в антропогенному середовищі"). У статті на конкретних прикладах розглянуто і пояснено такі поняття, як адвентивна фауна, інвазії, види-реінтро­дуценти, ближні і дальні інвайдери тощо: >>> (pdf 702 kb)

Тлумачний словник біоспелеолога
pdf статті Ігоря Загороднюка (2004) "Тлумачний словник біоспелеолога", надрукованої у 6 випуску "Праць Теріологічної школи" ("Фауна печер України"). У статті наведено тлумачення 50 понять, пов'язаних з підземними фаунами, особливостями біології та екології спелеобіонтів, а також середовищем їхнього існування. Всі терміни наведено за абеткою, з перехресними посиланнями: >>> (pdf 82 kb)

Поняття, пов'язані з міграціями та їх дослідженням
pdf статті Ігоря Загороднюка (2001) "Міграції кажанів: суть явища, базові поняття, методи дослідження", надруко­ваної у 6 випуску бюлетеню "Novitates Theriologicae". У статті наведено тлумачення 15 базових понять, пов'язаних з вивченням міграційної активності ссавців (міграції, інвазії, номадизм, гібернація тощо). Терміни наведено за абеткою, з перехресними посиланнями: >>> (pdf)

Мікромаммалії як облікова група
pdf однойменного розділу з "Польового визначника дрібних ссавців України" (Загороднюк, 2002: "Праці Теріоло­гічної школи, випуск 5), що включає пояснення таких груп понять, як "мікромаммалії як облікова група", систематичний обсяг групи, "основні методи обліку мікромаммалій" (пастко-лінії, канавки, пелетки), "оцінки рясноти видів" (кількісні, бальні оцінки): >>> (pdf 113 kb)

Тлумачник краніальних діагностичних ознак кажанів
pdf однойменної статті Ігоря Загороднюка (1998) з 1 випуску "Праць Теріоло­гічної школи" ("Ніч кажанів в Україні '98"), що включає пояснення усього комплексу краніальних та одонтологічних ознак кажанів, які використовуються при діагностиці родів та видів кажанів нашої фауни, насамперед вимірів та особливостей будови черепа і його частин, вимірів та позначення окремих частин зубів: >>> (pdf 122 kb)


<<< повернутися до каталогу бібліотеки

підготував: Ігор Загороднюк
створено 21.05.2007,
поновлено 25.05.2013

 

Locations of visitors to this page