назад на сторінку 'наша фауна'

Родини ссавців Європи та їхнє родове багатство

родини, їхні наукові й українські назви, типові роди,
родовий склад у сучасній фауні Європи та України

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

фауна на
terioshkola.org.ua

родини ссавців
синопсис родів
список видів
види-двійники
види-символи
біота війни
 аналіз пелеток
ссавці-землериї
назви ссавців
фотогалерея
огляди фауни

головна сторінка

Google

 

Синопсис родин та родів ссавців Європи

Огляд родин ссавців світової фауни та їхніх українських назв опубліковано окремою статтею у Віснику Національного науково-природничого музею НАН України:
Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви 
С. Харчук, І. Загороднюк. Geo & Bio. 2019. Том 17: 85–115. >>>
(https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.085)

Список вищих таксонів ссавців Європи включає 38 родин 9-ти рядів, які представлені у фауні регіону 133 родами. Для всіх рядів у переліку вжито уніфіковані й типіфіковані назви з указанням традиційних описових назв (напр., "Leporiformes, seu Lagomorpha — Зайцеподібні"). Як і на сторінці про склад теріофауни України, тут представлено контрольний список надвидових таксонів, відомих у складі дикої теріофауни Європи в цілому, вкл. представників, які можуть зустрічатися у природі (зокрема, свійських ссавців), а також тих, які були відомі в недавньому минулому.

В основу представлено нижче переліку покладено кілька спеціальних праць щодо вищих таксонів ссавців у складі фауни України та суміжних країн, які перелічено нижче. Перелік ухвалено 18 теріологічною школою (Крим, Казантип, 2011) як "Перелік родин ссавців світової фауни (з українськими назвами родин та їхніх типових родів)" і подано тут зі скороченнями до обсягу фауни Європи. Обсяг європейської теріофауни взято за працею "European mammals: Red List status, trends, and conservation priorities" (Temple, Terry, 2009: пдф) (див. також примітки до табл.).

Загалом таксономія прийнята згідно зі зведенням "Види ссавців світу" (доступно тут), проте ранг окремих груп змінено: у випадку Insectivora (auct.) прийнято визнані раніше ранги їжакоподібних і мідицеподібних як підрядів (а не окремих рядів); для частини підродин прийнято ранг родин відповідно до поширених в україномовній літературі систем, зокрема: 1) гербілові (= піщанкові) як родина Gerbillidae (поза Muridae), 2) щурові (= норицеві) як родина Arvicolidae (поза Cricetidae), 3) тушканові та мишівкові як родини Allactagidae й Sicistidae (поза Dipodidae, але разом з ними як надродина Dipodoidea).

Останні поновлення переліку (вкл. порядок наведення таксонів, написання і авторство назв, синоніми) зроблено відповідно до оглядів "Наукові назви рядів ссавців" (Загороднюк, 2008), "Таксономія та номенклатура немишовидних гризунів фауни України" (Загороднюк, 2009) та "Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи" (Загороднюк, Харчук, 2011). Хроніка розвитку ідей цієї сторінки і її змін представлена внизу цієї сторінки, під таблицею. Спеціальні питання щодо реєстрових назв таксонів та огляди фауни див. у спеціальних розділах, перелічених в меню ліворуч.

 

Позначення в таблиці (стосуються тільки фауни Європи):

"†" — родини, представники яких відомі у складі фауни Європи в історичні часи, проте вимерли;
"•" — родини, що з'явилися у складі фауни Європи в історичні часи (інвазії, інтродукції).
п/р — підряд, н/род. — надродина, п/род. — підродина;

типовий рід родини — його назву завжди розміщено в рядку з назвою родини
(якщо він відсутній у фауні Європи, то перед назвою стоїть знак "–"). 

латинська назва
українська назва
типовий рід та роди в Європі
статус в Україні
 
 
Leporiformes (Lagomorpha)
ряд Зайцеподібні
 
Leporidae Fischer, 1817
родина Зайцеві Lepus Linnaeus, 1758 — Заєць Укр: абориген
  Oryctolagus Lilljeborg, 1871 — Кріль Укр: інтродук.
Ochotonidae Thomas, 1896
родина Пискухові
Ochotona Link, 1795 — Пискуха
Укр: вимер
Prolagidae Gureev, 1964
родина Пролагусові Prolagus — Пролагус
 
 
Muriformes (Rodentia)
ряд Мишоподібні
 
     

Sciuromorpha

підряд Вивірковиді
 
Sciuridae Fischer, 1817
родина Вивіркові
Sciurus Linnaeus, 1758 — Вивірка
Укр: абориген
  Spermophilus Cuvier, 1825 — Ховрах Укр: абориген
  Tamias Illiger, 1811 — Бурундук
  Marmota Blumenbach, 1779 — Бабак Укр: абориген
  Pteromys G. Cuvier, 1800 — Політуха Укр: вимер
Gliridae Muirhead, 1819
родина Вовчкові
Glis Brisson, 1762 — Вовчок
Укр: абориген
 
Muscardinus Kaup, 1829 — Ліскулька
Укр: абориген
 
Dryomys Thomas, 1906 — Соня
Укр: абориген
 
Eliomys Wagner, 1843 — Жолудниця
Укр: вимер?
  Myomimus Ognev, 1924 — Міомімус
     

Castorimorpha

підряд Бобровиді
 
Castoridae Hemprich, 1820
родина Боброві
Castor Linnaeus, 1758 — Бобер
Укр: абориген
     

Murimorpha (Myomorpha)

підряд Мишовиді
 
     
Dipodoidea
н/род. Стрибакуваті
 
Sminthidae Brandt, 1855
родина Мишівкові
Sicista Gray, 1827 — Мишівка
Укр: абориген
Dipodidae Fischer, 1817
родина Стрибакові
Allactaga Cuvier, 1837 — Тушкан
Укр: абориген
 
Pygeretmus Gloger, 1841 — Тушканчик
Укр: вимер
 
Stylodipus Allen, 1925 — Кандибка
Укр: абориген
  Dipus Zimmermann, 1780 — Стрибак
 
 
Muroidea
н/род. Мишуваті
 
Spalacidae Gray, 1821
родина Сліпакові
Spalax Gueldenstaedt, 1770 — Сліпак
Укр: абориген
 
Nannospalax Palmer, 1903 — Сліпець
Укр: абориген
Muridae Illiger, 1811
родина Мишеві
Mus Linnaeus, 1758 — Миша
Укр: абориген
 
Micromys Dehne, 1841 — Мишка
Укр: абориген
 
Apodemus Kaup, 1829 — Житник
Укр: абориген
 
Sylvaemus Ognev, 1924 — Мишак
Укр: абориген
 
Rattus Fischer, 1803 — Пацюк
Укр: інвазійний
  Acomys I. Geoffroy, 1838 — Акоміс
Gerbillidae Gray, 1825
родина Гербілові Gerbillus Desmarest, 1804 — Гербіл
  Meriones Illiger, 1811 — Піщанка
Cricetidae Fischer, 1817
родина Хом'якові
Cricetus Leske, 1779 — Хом'як
Укр: абориген
  Mesocricetus Nehring, 1898 — Хомка
  Allocricetulus Argyropulo, 1932 — Хомець
 
Cricetulus Milne-Edwards, 1867 — Хом'ячок
Укр: абориген
   
Arvicola Lacepede, 1799 — Щур
Укр: абориген
  Dinaromys Kretzoi, 1955 — Динариця
  Dicrostonyx Gloger, 1841 — Ламлар
  Lemmus Link, 1795 — Лемінг
  Myopus Miller, 1910 — Міопус
  Ellobius Fischer, 1814 — Сліпушок Укр: абориген
  Chionomys Miller, 1908 — Снігурка Укр: абориген
  Ondatra Link, 1795 — Ондатра Укр: інтродук.
  Lagurus Gloger, 1841 — Строкатка Укр: інвазійний
  Myodes Pallas, 1811 — Нориця Укр: абориген
  Microtus Schrank, 1798 — Полівка Укр: абориген
 
 

Hystricomorpha

підряд Їжатцевиді
 
Hystricidae G. Fischer, 1817
родина Їжатцеві Hystrix Linnaeus, 1758 — Їжатець
Echimyidae Gray, 1825
родина Щетинцеві
Myocastor Kerr, 1792 — Нутрія
Укр: в культурі
Caviidae Waterhause, 1839
родина Кавієві
Cavia Pallas, 1766 — Кавія
Укр: в культурі
 
 
Lemuriformes — Primates)
ряд Лемуроподібні 
 
     
Cercopitecimorpha
підряд Мавповиді
 
Cercopitecidae Gray, 1821
родина Мавпові – Cercopithecus Linnaeus, 1758 — Мавпа
  Macaca Lacepede, 1799 — Макака
Hominidae Gray, 1825
родина Людинові
Homo Linnaeus, 1758 — Людина
Укр: інвазійний
       
Soriciformes (Insectivora)
ряд Мідицеподібні
 
     
Erinaceidae Fischer, 1814
родина Їжакові
Erinaceus Linnaeus, 1758 — Їжак
Укр: абориген
  Atelerix Pomel, 1848 — Ателерикс
  Hemiechinus Fitzinger, 1866 — Їжачок Укр: абориген
Talpidae Fischer, 1814
родина Кротові
Talpa Linnaeus, 1758 — Кріт
Укр: абориген
 
Desmana Gueldenstaedt, 1777 — Хохуля
Укр: вимер, інтрод.
  Galemys Kaup, 1829 — Галеміс
Soricidae Fischer, 1814
родина Мідицеві
Sorex Linnaeus, 1758 — Мідиця
Укр: абориген
 
Neomys Kaup, 1829 — Рясоніжка
Укр: абориген
 
Crocidura Wagler, 1832 — Білозубка
Укр: абориген
  Diplomesodon Brandt, 1852 — Путорак
  Suncus Ehrenberg, 1832 — Сункус
 
 
Vespertilioniformes (Chiroptera)
ряд Лиликоподібні
 
     
Pteropodimorpha
підряд Крилановиді
 
Rhinolophidae Gray, 1825
родина Підковикові
Rhinolophus Lacepede, 1799 — Підковик
Укр: абориген
     
Vespertilionimorpha
підряд Лиликовиді
 
Miniopteridae Dobson, 1875
родина Довгокрилові
Miniopterus Bonaparte, 1837 — Довгокрил
Укр: вимер
Molossidae Gervais, 1855
родина Молосові
Tadarida Rafinesque, 1814 — Тадарида
Укр: фантом
Vespertilionidae Gray, 1821
родина Лиликові Vespertilio Linnaeus, 1758 — Лилик Укр: абориген
 
Myotis Kaup, 1829 — Нічниця
Укр: абориген
 
Plecotus Geoffroy, 1818 — Вухань
Укр: абориген
  Barbastella Gray, 1821 — Широковух Укр: абориген
  Nyctalus Bowdich, 1825 — Вечірниця Укр: абориген
  Pipistrellus Kaup, 1829 — Нетопир Укр: абориген
  Hypsugo Kolenati, 1856 — Гіпсуг Укр: абориген
  Eptesicus Rafinesque, 1820 — Пергач Укр: абориген
 
 
Caniformes (Carnivora)
ряд Псоподібні
 
     
Felimorpha
підряд Котовиді
 
Felidae Fischer, 1817
родина Котові Felis Linnaeus, 1758 — Кіт Укр: абориген
  Lynx Kerr, 1792 — Рись Укр: абориген
Herpestidae Bonaparte, 1845
родина Мангустові Herpestes Illiger, 1811 — Мангуст
Viverridae Gray, 1821
родина Віверові - Viverra Linnaeus, 1758 — Вівера
  Genetta G. [Baron] Cuvier, 1816 — Генета
 
 
Canimorpha
підряд Псовиді
 
Canidae Fischer, 1817
родина Псові
Canis Linnaeus, 1758 — Пес
Укр: абориген
 
Nyctereutes Temminck, 1839 — Єнот
Укр: інтродук.
  Vulpes Frisch, 1775 — Лис Укр: абориген
  Alopex Kaup, 1829 (=? Vulpes) — Песець
Ursidae Fischer, 1817
родина Ведмедеві
Ursus Linnaeus, 1758 — Ведмідь
Укр: абориген
Odobenidae Allen, 1880
родина Моржеві Odobenus Brisson, 1762 — Морж
Phocidae Gray, 1821
родина Тюленеві Phoca Linnaeus, 1758 — Тюлень
  Pagophilus Gray, 1844 (=? Phoca) — Лисун
 
Monachus Fleming, 1822 — Монах
Укр: вимер
  Halichoerus Nilsson, 1820 — Тев'як
  Cystophora Nilsson, 1820 — Каптурник
  Erignathus Gill, 1866 — Лахтак
  Pusa Scopoli, 1771 — Нерпа
Procyonidae Gray, 1825
родина Ракунові Procyon Storr, 1780 — Ракун Укр: фантом
Mustelidae Fischer, 1817
родина Мустелові
Mustela Linnaeus, 1758 — Мустела
Укр: абориген
 
Neovison Baryshn., Abr., 1997 — Візон
Укр: інтродук.
 
Martes Pinel, 1792 — Куниця
Укр: абориген
 
† Gulo Storr, 1780 — Росомаха
Укр: вимер
 
Vormela Blasius, 1884 — Перегузня
Укр: абориген
  Meles Boddaert, 1785 — Борсук Укр: абориген
  Lutra Brunnich, 1771 — Видра Укр: абориген
     
Equiformes (Perissodactyla)
ряд Конеподібні
 
     
Equidae Gray, 1821
родина Коневі
† • Equus Linnaeus, 1758 — Кінь
Укр: вимер, в культурі
 
 
Balaeniformes (Cetacea)
ряд Китоподібні
 
     
Delphimorpha
підряд Дельфіновиді
 
Delphinidae Gray, 1821*
родина Дельфінові
Delphinus Linnaeus, 1758 — Дельфін
Укр: абориген
 
Tursiops Gervais, 1855 — Афаліна
Укр: абориген
 
Globicephala Lesson, 1828 — Гринда
 
Grampus Gray, 1828 — Грампус
 
Lagenorhynchus Gray, 1846 — Лагеноринх
 
Orcinus Fitzinger, 1860 — Орка **
 
Pseudorca Reinhardt, 1862 — Псевдоорка
 
Stenella Gray, 1866 — Стенела
 
Steno Gray, 1846 — Стено
Phocoenidae Gray, 1825
родина Фоценові
Phocoena Gray, 1825 — Фоцена
Укр: абориген
Monodontidae Gray, 1821
родина Нарвалові
Monodon Linnaeus, 1758 — Нарвал
 
Delphinapterus Lacepede, 1804 — Білуха
Ziphiidae Gray, 1865
родина Дзьоборилові
Ziphius G. Cuvier, 1823 — Дзьоборил
 
Hyperoodon Lacepede, 1804 — Пляшконіс
 
Mesoplodon Gervais, 1850 — Ременезуб
Physeteridae Gray, 1821
родина Кашалотові
Physeter Linnaeus, 1758 — Кашалот
 
Kogia Gray, 1846 — Когія
     
Balaenimorpha
підряд Китовиді
 
Balaenidae Gray, 1821
родина Китові Balaena Linnaeus, 1758 — Кит
  Eubalaena Gray, 1864 — Китовець
Eschrichtiidae Ellerman, Morrison-Scott, 1951
родина Ешріхтієві Eschrichtius Gray, 1864 — Ешріхтіус
Balaenopteridae Gray, 1864
родина Смугачеві
Balaenoptera Lacepede, 1804 — Смугач
Укр: фантом
  Megaptera Gray, 1846 — Горбач
 
 
Cerviformes (Artiodactyla)
ряд Оленеподібні
 
     
Suimorpha
підряд Свиновиді
 
Suidae Gray, 1821
родина Свиневі
Sus Linnaeus, 1758 — Свиня
Укр: абориген
     
Cervimorpha
підряд Оленевиді
 
Cervidae Goldfuss, 1820
родина Оленеві
Cervus Linnaeus, 1758 — Олень
Укр: абориген
  Dama Frisch, 1775 — Лань Укр: інтродук.
 
Capreolus Gray, 1821 — Сарна
Укр: абориген
 
Alces Gray, 1821 — Лось
Укр: абориген
  Rangifer C. H. Smith, 1827 — Рен
Bovidae Gray, 1821
родина Бикові
†• Bos Linnaeus, 1758 — Бик
Укр: вимер, в культурі
 
†• Bison Smith, 1827 — Бізон
Укр: вимер, в культурі
 
Bubalus Smith, 1827 — Буйвіл
Укр: в культурі
 
Saiga Gray, 1843 — Сайга
Укр: вимер
  Rupicapra Blainville, 1816 — Скельниця Укр: вимер
  Capra Linnaeus, 1758 — Козел
Укр: в культурі
  Ovis Linnaeus, 1758 — Баран
Укр: інтрод., в культурі

Примітки. * Роди Lagenodelphis (Лагенодельфіс), Sousa (Суза) та Peponocephala (Пепоноцефала) з родини Delphinidae, наведені в цитованому огляді ссавців Європи (Temple, Terry, 2009), вилучені тут з переліку як фактично відсутні у прилеглих до Європи акваторіях (повід. П. Гольдіна). ** Одна з поширених назв роду — косатка/касатка. За зоологічним словником Маркевича й Татарка (1983), "косатка" — рід Leicocassis з класу променеперих), а рід Orcinus = "касатка"; тут вжито один з поширених синонімів — "Орка", який не конфліктує з іншими назвами і широко вживаний в інших мовах (також словники подають "косатку" серед назв двох рослин: Aconitum L. та Astragalus glycyphyllus L.).

 

Спеціальна література

Загороднюк І. В. Вищі таксони ссавців у сучасній фауні України: склад, номенклатура та видове багатство // Доповіді НАН України. — 1998. — № 4. — С. 180–186. (пдф на нашому сайті)

Загороднюк І. Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2008. — Вип. 48. — С. 33–43. (пдф на нашому сайті)

Загороднюк І. В. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. — К., 2009. — № 40. — С. 147–185. (пдф на нашому сайті).

Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. — Київ, 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. (пдф на нашому сайті)

Загороднюк І., Дикий І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 21-44. (пдф на нашому сайті)

Зиков О. Класифікація сучасних плацентарних ссавців (Eutheria): стан і проблеми // Праці Зоологічного музею Київського національного університету. — 2006. — Том 4. — С. 5–20. (пдф на нашому сайті).

Маркевич О. П., Татарко К. I. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник: термінологія і номенклатура. — Київ: Наукова думка, 1983. — 412 с.

Харчук, С., Загороднюк, І. 2019. Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви. Geo&Bio. Том 17. 85–115. https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.085

Шарлемань М., Татарко Л. Ссавці. — Плазуни. — Земноводяні // Шарлемань М., Татарко К. Назви хребетних тварин. — Київ: Держ. вид-во України, 1927. — С. 9–67. — (Словник зоологічної номенклатури. Част. 2). (пдф на нашому сайті).

Species list // Societas Europaea Mammalogica (SEM). — 2009. — (http://www.european-mammals.org — можливість формування вибірок з вибором мов і країн).

Temple H. J., Terry A. European mammals: Red List status, trends, and conservation priorities // Folia Zool. — 2009. — Vol. 58 (3). — P. 248–269. (огляд є у форматі пдф в мережі інтернет).

Wilson D. E. The Checklist of Mammal Names / Wilson D. E., Reeder D. M. // Mammal Species of the World. — Baltimore: J. Hopkins Univ. Press, 2005. — 2142 p. — ISBN 0-8018-8221-4. (видання доступне у форматі html в мережі інтернет).

 


хроніка головних змін

11.03.2011. Створено проект сторінки відповідно до пропозиції оргкомітету конференції "“Мисливська фауна на природно-заповідних територіях: ЗАГрози і перспективи" (про конф. докладніше тут) та згідно з планом проведення круглого столу з питань уніфікації назв ссавців у офіційних переліках, який запропоновано оргкомітетом 18 Теріологічної школи (про 18 теріошколу та її програму докладніше тут). За основу взято огляд таксонів ссавців на нашому сайті (сторінка тут).

07.04.2011. Прийнято ідею уніфікації закінчень назв родин за правилами формування присвійних прикметників 2ї відміни, тобто на основі форманту "-ові/-еві/-єві" (напр., мишеві, бикові, псові, а не мишині, бичачі, псячі). Для назв усіх родин на основу взято назви типових родів (напр., "рід Дельфін" => "родина Дельфінові", "рід Їжатець" => "родина Їжатцеві").

25.08.2011. Підготовлено повний перелік родин (і їхніх типових родів) ссавців у обсязі світової фауни як основу для круглого столу 18-ї теріологічної школи (підготували І. Загороднюк та С. Харчук). Перелік створено на основі xls-таблиці з усіма таксонами сучасних ссавців, що доступна на сайті видання "Види ссавців світу" (Wilson D. E., Reeder D. M., 2005: вихідна таблиця доступна тут). Роздрук поширено серед усіх членів Ради Теріошколи, присутнім на 18 теріошколі і винесено на обговорення на спеціальному круглому столі (відбувся 30.09.2011 року).

27.10.2011. За підсумками 18-ї теріошколи узгоджено відповідність українських і наукових назв частини видів з неусталеними назвами типових родів, зокрема домовлено позначати Arvicola = щур, Arvicolidae = щурові, Hystrix = "їжатець", родина Hystricidae = "їжатцеві", Cavia = "кавія", родина Caviidae = "кавієві, "Canis = "пес", Canidae = "псові", Mustela (типовий вид - горностай) = "Мустела", Mustelidae = "мустелові", Sus = "свиня", Suidae = "свиневі", Bos = "бик", родина Bovidae = "бикові" і т.д. (recte "бик", "козел", баран"). Також домовлено вживати формант "-ині" для позначення підродин (мишині, бичині тощо), а формант "-ачі" не рекомендувати до жодного вжитку для позначення вищих таксонів, оскільки він вживається переважно для позначення підпорядкування (напр., "бичачий ріг", "псяча їжа", "мишача нора").

20.11.2011. Для всіх родин уточнено авторів і роки опису, типові роди, складено переліки родів, представлених у фауні Європи (будуть подальші уточнення), створено колонку (останній стовпчик у таблиці) щодо представленості родини та її окремих родів у сучасній теріофауні України. Відкрито загальний доступ до цієї сторінки.

22.11.2011. Критично переглянуто перелік родів європейських родів китоподібних та їхніх українських назв (дякуючи і за активної участі П. Гольдіна).

22.07.2012. Поновлено бібліографію і уточнено всі посилання.

29.12.2021. Зроблено перестановки у наведенні рядів і родин та внесено зміни у ранги деяких таксонів відповідно до сучасних оглядів, узагальнених в огляді родин світової фауни та їхніх українських назв (див.: Харчук, Загороднюк, 2019)


 


 

<<< на сторінку "наша фауна"

Окремі коментарі щодо українських назв ссавців
див. у розділі сайту "Українські назви ссавців"
упорядник сторінки: Ігор Загороднюк
створено 11.03.2011, поновлено 29.12.2021.

 

Locations of visitors to this page