Марина Коробченко - домашня сторінка

Марина
Коробченко

публікації

english version

Автор 33 публікацій, у тім числі в галузі медичної теріології з увагою до поширення сказу в популяціях диких ссавців (дослідження 2006–2007 років за темою магістерської праці) та дослідження раритетної фауни з першочерговою увагою до ссавців-землериїв (2007–2016 рр.):

цикл "ссавці та зоонози на сході України" (2005—2007)

 • Коробченко М. Динаміка появи Lyssavirus у містах: антропогенна трансмісія з природних вогнищ // Сучасні екологічні проблеми та молодь — III: Матеріали Міжвузівської студентської наукової конференції (21–22 листопада 2006 р.). — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2006. — Частина 4. — С. 72–76. >>> (pdf 267 kb)
 • Коробченко М. Екологія природно-вогнищевих інфекцій за участю ссавців на Луганщині // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 276–290. — (Серія: Праці Теріологічної школи, випуск 7). >>> (pdf 304 kb)
 • Коробченко М. Багаторічна і сезонна динаміка епізоотій сказу за участю диких і свійських ссавців // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (23–27 квітня 2007 року, м. Львів). — Львів, 2007. — С. 285–286. >>> (pdf 121 kb)
 • Коробченко М. Участь диких ссавців у функціонуванні зоонозів на сході України: екологічний аналіз груп // Сучасні проблеми природничих наук: Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (Ніжин, 25–26 квітня 2007 р.). — Ніжин, 2007. — С. 103–104. >>> (pdf 264 kb)
 • Коробченко М. Дикі ссавці у зоонозах сказу на сході України // Міжнародна конференція "Біологія XXI століття" (1–4 квітня 2007 р., м. Черкаси). — Черкаси, 2007. — (у друці). >>> (pdf 174 kb)
 • Загороднюк І., Коробченко М. Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 45. — С. 127–138. >>> (pdf 907 kb)
 • Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116. >>> (pdf 250 kb)
 • Коробченко М. А. Зооноз сказу в диких і синантропних угрупованнях ссавців східної частини України // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: IV Міжнародна наукова конференція (Дніпропетровськ, ДНУ, 9–12.10.2007 р.). — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 486–488. >>> (pdf 247 kb)

цикл "рідкісні ссавці та землериї" (2007 — поточний час)

 • Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Поширення рідкісних видів степових ссавців на сході України за результатами аналізу зоологічних колекцій // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 63–65. >>> (pdf 248 kb)
 • Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>> (1,83 mb)
 • Коробченко М. Сліпушок (Ellobius talpinus) на піщаних аренах долини річки Деркул (Ростовська і Луганська області) // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 228–231. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>> (124 kb)
 • Коробченко М. Кріт європейський (Talpa europaea) в долині річки Деркул на кордоні України та Російської Федерації // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 1. — С. 25. >>> (pdf 118 kb)
 • Коробченко М., Загороднюк І. Землерийна діяльність сліпушка (Ellobius talpinus) та характеристика його пориїв // Вісник Луганського університету. Біологічні науки. — 2008. — № 14 (153). — С. 56–62. >>> (pdf 403 kb)
 • Коробченко М. Ґрунтовиносна діяльність ссавців-землериїв фауни України і можливість визначення видів за слідами життєдіяльності // Молодь і поступ біології: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (Львів, 7–10 квітня 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 259–260. >>> (pdf 163 kb)
 • Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Сліпушок, Ellobius talpinus (Pall.), у басейні Сіверського Дінця // Знахідки тварин Червоної книги України / За ред. Г. В. Фесенко. — Київ: Інститут зоол. НАН України, 2008. — С. 407–410. >>> (pdf 446 kb)
 • Коробченко М. Сліпушок звичайний (Ellobius talpinus) — релікт фауни України та його представленість у колекціях зоологічних музеїв // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність (Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / Ред. О. П. Затуловська, І. А. Піддубний, І. В. Скільський. — Чернівці: ДрукАрт, 2008. — С. 79–82. >>> (pdf 260 kb)
 • Коробченко М. Розширення ареалу польової миші, Apodemus agrarius (Mammalia), в басейні Сіверського Дінця // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 4. — С. 346. (pdf 145 kb)
 • Коробченко М. Землерий як життєва форма ссавців: аналіз фауни України // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології (Мат-ли І Міжнародної конференції молодих учених. Донецьк, 23–26 лютого 2009 р.). — Донецьк: Вебер, 2009. — Том 1. — С. 192–194. >>> (pdf 260 kb)
 • Коробченко М. А. Расширение ареала крота европейского (Talpa europaea) в долине реки Северский Донец // Зоологический журнал. — 2009. — Том 88, № 4. — С. 465–472. >>> (pdf 350 kb)
 • Zagorodniuk I., Korobchenko M. Myotis brandtii (Mammalia) in Eastern Ukraine: a first identification for fauna of the Luhansk Natural Reserve and Luhansk province as a whole // Vestnik zoologii. — 2009. — Vol. 43 (2): 140. >>> (142 kb)
 • Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 5–14. >>> (pdf 1,5 mb)
 • Коробченко М. Наземна активність підземного гризуна Spalax microphthalmus // Zoocenosis–2009. Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах: V Міжнародна наукова конференція (12–16.10.2009, Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ: Лира, 2009. — С. 329–331. >>> (pdf 232 kb)
 • Коробченко М., Чеботок Є., Поліщук І. Колишнє і сучасне поширення сліпушка звичайного Ellobius talpinus (Rodentia, Mammalia) в Нижньому Подніпров’ї // Вестник зоологии. — 2010. — Том 44, № 4. — С. 368. >>> (pdf 67 kb)
 • Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Назви сліпаків (Spalacidae) фауни України: наукові й українські // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю … зведення «Животный мир Советской Буковины» / За ред. І. В. Скільського та Н. А. Смірнова. — Чернівці: ДрукАрт, 2010. — С. 229–238. >>> (pdf 385 kb)
 • Коробченко М. А., Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Підземні гризуни як життєва форма ссавців // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2010. — Том 8. — С. 5–32. >>> (pdf 330 kb)
 • Коробченко М. Особливості сучасного поширення та кормозапасання сліпака Spalax microphthalmus (Mammalia) на сході України // Zoocenosis 2011: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. — С. 267–270. >>> (pdf 220 kb)
 • Коробченко М. А. Статус сліпаків як мисливських видів та його зміни на останні 100 років // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 108-117. >>> (pdf 348 kb)
 • Коробченко М. А. Мінливість і стабільність діагностичних ознак у високо спеціалізованих видів: аналіз краніології Spalax microphthalmus (Rodentia: Spalacidae) // Сучасні проблеми природничих наук : Матеріали VІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (Ніжин, 21–22 березня 2012 р.). — Ніжин: Наука-сервіс, 2012. — С. 22–23. >>> (pdf 635 kb)
 • Коробченко М. Модель просторової динаміки популяцій сліпака упродовж року // Динаміка біорізноманіття 2012 : зб. наук. пр. / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2012. — С. 48–51. — ISBN 978-966-617-297-9. >>> (pdf 248 kb)
 • Коробченко М. А. Екстер'єрні ознаки сліпаків як критерії видової ідентифікації в теренових умовах // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наук. конф. (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.). — Львів: СПОЛОМ, 2012. — С. 32–33. ISBN 978-966-665-736-0. >>> (pdf 668 kb)
 • Коробченко М. А. Колекції як унікальне джерело інформації про динаміку поширення рідкісного виду ссавців — Ellobius talpinus // Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ науково-практичної конференції (24–25 жовтня 2013 р., Київ). — Київ, 2013. — С. 17–18. ISBN 978-966-02-7001-5 >>> (pdf 1,02 mb)
 • Коробченко М., Загороднюк І., Редінов К. Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна) // Праці Теріологічної Школи. — 2014. — Том 12 (Різноманіття ссавців). — С. 89–101. >>> pdf
 • Коробченко, М. 2014. Гризуни-землериї (Rodentia: Spalacidae et Ellobiusini) у зоологічних колекціях України. Збірник праць зоологічного музею (Київ). № 45: 70–78. >>> pdf
 • Загороднюк І., Коробченко М., Підгайний М. Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2015. — Том 13. — С. 101–110. >>> pdf
 • Коробченко, М. Євдокія Решетник (1903–1996) — видатна постать в історії академічної зоології та екології в Україні // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2016. — Том 14. — С. 136–146. >>> pdf
 • Korobchenko, M., Zagorodniuk, I. Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus. Proceedings of the Theriological School. 2016. Vol. 14: 85–94. >>>
 • Коробченко, М. Пастка Голова та досвід її використання при дослідженнях гризунів-землериїв. Праці Теріологічної Школи. 2017. Том 15: 75–79. >>>
 • Zagorodniuk, I., Korobchenko, M., Kirichenko, V. Mole-rats Nannospalax leucodon and Spalax zemni in Ukraine: identification criteria and border between their ranges. Proceedings of the Theriological School. 2017. Vol. 15: 97–104. >>>

<<< повернутися до бібліографічних списків

поновлено 30 червня, 2018.