назад на попередню сторінку

 

Раритетна теріофауна та її охорона

Праці Теріологічної Школи, випуск 9

english versionРезюме. Випуск присвячено дослідженням рідкісних видів ссавців фауни України та суміжних країн і питанням їх охорони як на заповідних територіях, так і у трансформованих людиною місцезнаходженнях. Особливу увагу приділено питанням оцінки і надання охоронних категорій видам, що не мають охоронного статусу, а також аналізу регіонально рідкісних видів, опису стану їх популяцій та особливостей біології. Публікації згруповано у п’ять розділів: 1) методологія і методика досліджень, 2) аналіз складу фауни, 3) стан популяцій рідкісних видів, 4) теріологічні нотатки, 5) хроніка та інформація; разом 47 матеріалів (влючно з передмовою та інформацією для авторів).


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 26 (2023)
том 25 (2023)
том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія
Раритетна теріофауна та її охорона / За редакцією І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — 312 с. (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 9). ISBN 978-966-02-4638-6.
pdf всього тому (13,9 mb) >>>

Bibliography
Rare Theriofauna and Its Conservation / Edited by I. Zagorodniuk. Luhansk, 2008, 312 p. (Series: Proceedings of the Theriological School. Volume 9). ISBN 978-966-02-4638-6.
Download full volume (pdf 13.9 mb) >>>

 


 

Зміст та Передмова редактора

5–6 pdf

   
1. Методологія і методика досліджень  
   

Загороднюк І. Раритетна фауна та критерії раритетності видів

7–20 pdf

Вишневський Д., Котляров О. Оцінки чисельності макрофауни ссавців Зони відчуження Чорнобильської АЕС: аналіз різних джерел даних

21–27 pdf

Гащак С. Про досвід автоматичного фотографування диких тварин у Чорнобильській зоні

28–36 pdf

Голенко А., Тищенко В., Мякушко С. До методики збереження кажанів ex situ (на прикладі Eptesicus serotinus в Київському зоопарку)

37–43 pdf

Дулицький А. Про поняття «раритетність» з точки зору статусу кримського шляхетного оленя

44–48 pdf

Парнікоза І., Загороднюк І., Дулицький А., Годлевська О. Рекомендації до укладання регіональних червоних списків

49–52 pdf

Парнікоза І. Збереження українського степу: що можна зробити вже сьогодні?

53–62 pdf

Тимошенков В. Роль малых заповедных территорий и режимов их охраны в сохранении редких видов наземных млекопитающих (на примере заповедника «Хомутовская степь»)

63–72 pdf

Шпак А. Охрана рукокрылых Беларуси: история и современный статус

73–75 pdf

   

2. Аналіз складу фауни

 
   

Антонець Н. Раритетні види ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника

76–79 pdf

Гащак С., Хуфер С., Маклюк Ю., Микс Х., Виклифф Д., Бейкер Р. О видовом разнообразии мышей рода Sylvaemus в Украине

80–92 pdf

Годлевская Е., Панченко П., Форманюк О. Новые сведения о троглофильных видах рукокрылых окрестностей г. Одессы

93–101 pdf

Дикий І., Сребродольська Є. Рідкісні і малочисельні види ссавців Шацького національного природного парку

102–106 pdf

Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів

107–156 pdf

Зайцева Г., Придеткевич С. Динаміка заселення деревними тваринами штучних гніздівель на території Кам’янецького Придністров’я

157–164 pdf

Зенина И. Териофауна Национального парка «Припятский» в аспекте ее раритетности

165–171 pdf

Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття

172–181 pdf

Зоря А. Уровни численности и потребности в охране землероек и мышевидных грызунов в Харьковской области

182–186 pdf

Тараненко Л., Мельниченко Б., Пилипенко Д., Дьяков В. Раритетные виды наземных млекопитающих Донецкой области: современное состояние и перспективы охраны

187–198 pdf

Товпинець М., Євстаф’єв І. Раритетні види наземних ссавців Криму: сучасний стан і перспективи збереження

199–208 pdf

   

3. Стан популяцій рідкісних видів

 
   

Глинська Р. Сучасний стан поселень борсука (Meles meles) у природному заповіднику «Медобори»

209–213 pdf

Дикий І., Кусьнеж О., Мисюк В. Фауна кажанів Медової печери (Львівщина) і питання їх охорони

214–218 pdf

Жарких Т., Ясинецкая Н. Маршрутные учёты копытных животных в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

219–222 pdf

Жила С. Заєць білий в Поліському заповіднику: біотопне поширення і фактори, що його обумовлюють

223–227 pdf

Коробченко М. Сліпушок (Ellobius talpinus) на піщаних аренах долини річки Деркул (Ростовська і Луганська області)

228–231 pdf

Наглов В., Ткач Е. Мышь-малютка (Micromys minutus) в Харьковской области

232–238 pdf

Селюнина З. Влияние интенсивности природопользования на состояние популяций тушканчиков на юге Украины

239–242 pdf

Токарский В. Степной сурок (Marmota bobak) как структурно-функциональное звено в степных биоценозах Украины

243–249 pdf

Шевченко С. Їжак вухатий (Hemiechinus auritus) в Україні: огляд

250–258 pdf

   

4. Теріологічні нотатки

 
   

Антонец Н., Шумкова М. Обзор находок Sicista subtilis на Днепропетровщине

259–261 pdf

Бронсков А. Встреча горностая (Mustela erminea) на Донецком кряже

262–263 pdf

Заика С. Новая находка Neomys fodiens на востоке Украины

264–265 pdf

Ковалева О., Кобозева Н., Бурдо О., Глазко Т. Микроядерный тест как метод определения сезонной изменчивости цитогенетических показателей у млекопитающих

266–269 pdf

Кузнєцов В., Загороднюк І. Нориця Terricola subterraneus та рясоніжка Neomys fodiens на Луганщині: аналіз даних СЕС за 1990–2007 роки

270–271 pdf

Саварин А. Об обитании Eptesicus serotinus на юго-востоке Беларуси

272–273 pdf

Скубак Е. Гибель рукокрылых на автодорогах в НПП «Святые Горы»

274–275 pdf

Стецула Н. Нориця гірська в угрупованнях гризунів НПП «Сколівські Бескиди»

276–278 pdf

Чередниченко В. Роль сурка в степном биоценозе северо-востока Украины

279–280 pdf

Шквиря М. Аспекти біоценотичних взаємин вовка з іншими видами хижих

281–282 pdf

   

5. Хроніка та інформація

 
   

Загороднюк І. Оцінювання європейських ссавців: підсумки роботи комісії МСОП

283–287 pdf

Зайцева Г. XIII Міжнародна теріологічна школа-семінар «Раритетна теріофауна»

288–291 pdf

Парнікоза І. Фауна звірів України потребує термінових і дієвих заходів охорони (прес-реліз після Теріошколи 2006)

292 pdf

Колесніков М. Ссавці у регіональному червоному списку Луганської області

293–294 pdf

Кривицький І., Загороднюк І. Олексій Мигулін і Яків Зубко — видатні українські теріологи

295–298 pdf

Загороднюк І., Годлевська О. Давні видання зоологічного профілю в Україні та теріологія на сторінках «Збірника праць Зоологічного музею»

299–307 pdf

Випуски «Праць Теріологічної школи» і правила для авторів

308–309 pdf

   

Contents

309–311 pdf

 


Замовити книгу можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 06.07.2008 р.
поновлено: 13.10.2020

Locations of visitors to this page