назад на попередню сторінку

 

Theriologia Ukrainica 16 (2018)

Дослідження кажанів

українська версія Резюме. Том 16 Праць Теріологічної школи впорядковано до кінця 2017 р. Цей випуск Праць є першим в серії наших видань під назвою Theriologia Ukrainica (Східноєвропейський теріологічний журнал). Власних тематичних назв випусків надалі не буде. Набір статей до цього тому завершено, його вихід відбудеться після завершення процедур щодо отримання нового ISSN та DOI. Том затверджено до друку Вченою радою Національного науково-природничого музею НАН України 28.12.2017, видати його планується у квітні 2018 року. Особливістю тому є значна частка статей про кажанів, що пов'язано з відзначенням в Європі 25-річчя Угоди про охорону популяцій кажанів в Європі (4.12.1991), на відзнаку чого 2016 року запропоновано підготувати такий випуск. Очікуваний обсяг верстки — 180 сторінок.


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
вип. 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Theriologia Ukrainica. Київ, 2018. Том 16. 180 с. ISSN 2616-7379


 

Зміст

1–2

 

 
Загороднюк, І. Кажани України та їхні дослідники: 20 років інтенсиву та основні віхи (передмова редактора)
3–10

 

 
Фауна та угруповання  
   
Вікирчак, О. Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Середнього Придністер’я (Україна) у 1984–2000 рр.
11–18
Годлевська, Л., Ребров, С. Рукокрилі північної та центральної України на Лівобережжі Дніпра
19–45
Загороднюк, І. Близькі види кажанів у фауні України: характеристика таксонів та їх місце в структурі угруповань
46–68
Шидловський, І., Затушевський, А., Кусьнеж, О. Рукокрилі (Chiroptera) у колекції Зоологічного музею Львівського університету
69–74
   

Ссавці заповідних територій

 

   
Капелюх, Я. І. Результати досліджень кажанів у природному заповіднику «Медобори»
75–78
Коваль, Н., Башта, А.-Т. Нові дані щодо фауни рукокрилих (Chiropterа) Ужанського національного природного парку
79–84
Чайка, Ю., Кусьнеж, О. Видове різноманіття рукокрилих (Chiroptera) НПП «Сколівські Бескиди»
85–90
   
Ссавці в антропогенному середовищі  
   
Загороднюк, І. Гра проти природного добору: випадки зимівлі видів-мігрантів кажанів в їхньому ареалі літування на сході України
91–99
Панченко, П., Годлевська, Л. Дані щодо хіроптерофауни Північного Причорномор’я за результатами роботи контакт-центрів
100–106
Пархоменко, В. Кажани півдня Сумської області: матеріали до фауни
107–118
Селюніна, З. Загибель кажанів через антропогенні чинники в регіоні Чорноморського біосферного заповідника
119–123
   

Зміни та моніторинг фауни

 

   
Дребет, М. Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля за результатами роботи контакт-центру з рукокрилих
124–127
Манюк, В., Лагута, А. Вухань австрійський (Plecotus austriacus) у пониззі р. Кільчені (Лівобережне Подніпров’я)
128–130
Скубак, Є. Аналіз випадків загибелі кажанів на дорогах в НПП «Святі гори» за даними 10-річних досліджень
131–134
Шпак, О. Зимуючі види кажанів Білорусі: підсумки роботи Мінського контакт центру
135–141
   

Знахідки рідкісних видів

 

   
Башта, А.-Т., Івашків, І., Крохмаль, А. Нові спостереження Myotis alcathoe в Україні
142–144
Домбровский, В. Материнська колонія Myotis brandtii у Поліському радіаційно-екологічному заповіднику
145–148
Загороднюк, І., Глеба, В. Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii) в Закарпатті
149–151
Мерзлікін, І. Перша зимова знахідка Nyctalus noctula на північному сході Україні
152–153
Ребров, С. Нічниця ставкова (Myotis dasycneme) у фауні Луганської області
154–155
Франчук, М. Перша знахідка нетопира Pipistrellus kuhlii у Рівненській області
156–157
   

Історія досліджень

 

   
Домашлінець, В. Роль міжнародних договорів у збереженні рукокрилих
158–163
Загороднюк, І. Вадим Негода (1979–2016) — дослідник фауни та охоронець природи України
164–173
   
Хроніка  
   
Дребет, М., Загороднюк, І. Звіт про роботу XXІІ Теріологічної школи «Здобування тварин на заповідних територіях»
174–177
Брусєнцова, Н. Чужорідні та ключові види ссавців в екосистемах: звіт про роботу XXІII Теріологічної школи-семінару
178–180

 


Замовити випуск можна в редакції за адресою mammalia@ukr.net


 

 

до основної сторінки про журнал >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 01.09.2017
поновлено: 26.06.2018

Locations of visitors to this page