Lena Godlevska

Lena Godlevska

(census of bats and their ecology)

ukrainian

 

Affiliation: Schmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine) (2018, vol. 16)

Degree: PhD

Publications in PTS (in language published)

Годлевська, Л., Ребров, С. Рукокрилі північної та центральної України на Лівобережжі Дніпра. Праці Теріологічної Школи. 2018. Том 16 (у друку).

Годлевська, Л. Результати роботи київського контакт-центру з рукокрилих у 2012–2015 роках. Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 11–19. >>>

Годлевська О., Гхазалі М., Тищенко В. Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Поділля та Середнього Придністров’я (Україна) у 2010–2011 рр. Праці Теріологічної Школи. 2012. Том 11 (Мінливість та екологія ссавців): 89–97. >>>

Парнікоза І., Загороднюк І., Дулицький А., Годлевська О. Рекомендації до укладання регіональних червоних списків. Праці Теріологічної школи. 2008. Вип. 9 (Раритетна теріофауна та її охорона). С. 49–52. >>>

Годлевская Е., Панченко П., Форманюк О. Новые сведения о троглофильных видах рукокрылых окрестностей г. Одессы. Праці Теріологічної школи. 2008. Вип. 9 (Раритетна теріофауна та її охорона). С. 93–101. >>>

Загороднюк І., Годлевська О. Давні видання зоологічного профілю в Україні та теріологія на сторінках «Збірника праць Зоологічного музею». Праці Теріологічної школи. 2008. Вип. 9 (Раритетна теріофауна та її охорона). С. 299–307. >>>

Кондратенко О., Петрушенко Я., Годлевська О. Результати дослідження фауни кажанів (Chiroptera, Mammalia) долини середньої течії Сіверського Дінця як аспект створення нових об'єктів ПЗФ. Праці Теріологічної школи. 2006. Вип. 7 (Теріофауна сходу України). — С. 117–119. >>>

Годлевская Е., Кондратенко А. Гибель рукокрылых в окнах-ловушках. Праці Теріологічної школи. 2006. Вип. 7 (Теріофауна сходу України). — С. 202–203. >>>

Загороднюк І., Годлевська О. Бібліографія наукових праць Олександра Кондратенка. Праці Теріологічної школи. 2006. Вип. 7 (Теріофауна сходу України). — С. 335–339. >>>

Годлевська Л. Охорона печер та системи захисту їх входів. Праці Теріологічної школи. 2004. Вип. 6 (Фауна печер України). С. 30–32. >>>

Загороднюк І., Годлевська Л. Критерії цінності печер за біотичною компонентою. Праці Теріологічної школи. 2004. Вип. 6 (Фауна печер України). С. 188–190. >>>

Годлевська Л. Розділ 5. Характеристика видів. Праці Теріологічної Школи. 2002. Вип. 3 (Кажани України та суміжних країн). С. 85–94. >>>

Profiles

Google Scholar (citations = 554, h-index = 10) >>>
ResearchGate (RG Score = 10.49) >>>
back to persons >>>

created: 07 February, 2018,
updated: 07 February, 2018

 

Locations of visitors to this page