назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfГодлевська, Л. Результати роботи київського контакт-центру з рукокрилих у 2012–2015 роках. Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 11–19.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 11–19

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 11–19

   

Results of the Work of the Kyiv Bat Contact-Centre in 2012–2015

Результати роботи київського контакт-центру з рукокрилих у 2012–2015 роках

   
Godlevska, L. Годлевська, Л.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

During the period from 25.11.2012 to 31.12.2015, ca. 500 calls were received: from Ukraine (85 settlements of 24 administrative provinces and AR Crimea, 482 calls), Russia (5 settlements of 5 provinces, 5 calls) and Kyrgyzstan (1 settlement, 1 call); a few more were not territorially attributed. As for the previous working period, calls concerned such situational categories: 1 and 2) what to do with bats found (on the ground, in a building) in winter and during a warm season of a year; 3) what to do with a colony in a building; 4) other. The majority of calls were received during winter seasons. In 300 call-cases (61 % of the general number) animals were identified to species: most of them concerned Eptesicus serotinus (36 % of the general number of calls with distinguished species) and Nyctalus noctula (34.4 %); then, Pipistrellus kuhlii (16.0 %) and Vespertilio murinus (10.3 %); records of other species, Myotis mystacinus s. l., Plecotus auritus, and P. austriacus, are solitary (in sum, 3.4 %). Pipistrellus kuhlii was recorded for the first time in Volyn and Lviv provinces; N. noctula was recorded for the first time in winter in Zhytomyr, Rivne, Chernivtsi, and Ivano-Frankivsk provinces; V. murinus was firstly recorded in winter in Vinnytsya province. The winter occurrence of this species in AR Crimea was confirmed by a contact record. The results confirmed the efficiency and the potential of contact-centres as an instrument for faunistic research, monitoring and conservation of bats.

У період з 25.11.2012 по 31.12.2015 до центру поступили бл. 500 звернень щодо рукокрилих з України (85 населених пунктів 24 областей та АР Крим, 482 звернення), а також з Росії (5 пунктів 5 областей, 5 звернень) та Киргизстану (1 пункт, 1 звернення); ще декілька — територіально не атрибутовані. Як і в попередній період, звернення відносилися до декількох основних ситуативних категорій: 1 та 2) що робити з кажанами, знайденими (на землі, у приміщенні) взимку або в теплу пору року; 3) що робити з колонією в будівлі; 4) інше. Більшість звернень отримано у зимові сезони. У 300 випадках звернень (61 % від загальної кількості) ідентифіковано вид тварин: більшість стосувалися контактів з Eptesicus serotinus (36 % від загальної кількості звернень з ідентифікованим видом) та Nyctalus noctula (34,4 %), за ними — Pipistrellus kuhlii (16 %) та Vespertilio murinus (10,3 %), реєстрації інших видів — Myotis mystacinus s. l., Plecotus auritus, P. austriacus — поодинокі (разом 3,4 %). Вперше зареєстровано P. kuhlii для Волинської та Львівської областей; N. noctula вперше зареєстровано на зимівлі у Житомирській, Рівненській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях; V. murinus вперше відмічений в зимовий період у Вінницькій області, а також підтверджено контактною знахідкою зимове перебування цього виду на території АР Крим. Наведені дані ще раз доводять ефективність та потенціал контакт-центрів як інструменту дослідження, моніторингу та збереження рукокрилих.

Key words:
bats, monitoring, conservation, rescue, rehabilitation, contact-centres.

Ключові слова:
рукокрилі, моніторинг, збереження, порятунок, реабілітація, контакт-центри.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 28 серпня 2016 р.
поновлено: 07.11.2016

Locations of visitors to this page