назад на попередню сторінку

Кажани України та суміжних країн:
керівництво для польових досліджень

Праці Теріологічної Школи, випуск 3

english versionРезюме. Керівництво знайомить зі складом хіроптерофауни, її розподілом у часі і просторі, морфологічними особливостями видів та їх поширенням. Розглянуто способи пошуку сховищ та методи лову кажанів. Представлено ключі до визначення родів і видів кажанів, відомих у фауні України та суміжних країн. Для всіх видів складено нариси, що містять інформацію про поширення, місця перебування, міграційний статус та чисельність кажанів. Текст ілюстровано 69 рисунками та 6 таблицями, бібліографія 139 джерел.


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 25 (2023)
том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія
Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / Загороднюк І., Годлевська Л., Тищенко В., Петрушенко Я. — Київ, 2002. — 108 с. (Серія: Праці Теріологічної школи; Випуск 3). ISBN 966-02-2476-1.

Bibliography
Bats of Ukraine and adjacent countries: a guide for field investigations. (Zagorodniuk I., Godlevska L., Tyshchenko V., Petrushenko Ya.). Kyiv, 2002. 110 pp. (Series: Proceedings of the Theriological School, volume 3). ISBN 966-02-2476-1.

повна pdf-версія випуску (1,8 mb) >>>


 

Передмова (І. Загороднюк) 

5-6 >>>

   

Розділ I. Біологічні особливості та морфологія кажанів
(І. Загороднюк)

7-28 >>>

   

Загальна характеристики кажанів ... 8
Родові та надродові групи кажанів ... 11
Видовий склад кажанів та види-двійники ... 12
Розподіл видів за місцями оселення і регіонами ... 15
Фенологія та міграційний статус кажанів ... 17
Життєвий цикл: репродукція, сплячка ... 18
Ехолокація, політ та полювання ... 19
Охоронні категорії кажанів в Україні ... 20
Морфологічні особливості кажанів ... 22
Розподіл діагностичних ознак за родами ... 26
Відмінності між близькими видами ... 27

 
   

Розділ 2. Печерні угруповання кажанів та методи їх обліку
(Я. Петрушенко)

29-38>>>

   

Місця перебування та екологічні групи кажанів ... 30
Печери як місця оселення кажанів ... 31
Склад печерних угруповань та його сезонні зміни ... 33
Особливості розподілу кажанів у печерах ... 34
Методи обліку населення кажанів печер ... 37

 
   

Розділ 3. Пошук і способи лову кажанів
(В. Тищенко)
 

39-62 >>>>

   

Планування та організація досліджень ... 40
Пошук місць поселення кажанів ... 43
Засоби лову кажанів ... 46
Лови кажанів у сховищах дуплового типу ... 46
Лови стаціонарною пасткою "арфа" ... 51
Лови стаціонарною пасткою "павутинка" ... 54
Лови кажанів сачком та мобільною пасткою ... 58
Приваблювання кажанів при ловах ... 61

 
   

Розділ 4. Ключі до визначення кажанів
(І. Загороднюк)

63-84 >>>

   

Структура ключів до визначення кажанів ... 64
Ключ 1. Визначення надродових груп кажанів ... 66
Ключ 2. Визначення видів підковиків (Rhinolophus) ... 68
Ключ 3. Визначення родів і видів вуханевих (Plecotini) ... 70
Ключ 4. Визначення родів і видів нічницевих (Myotini) ... 72
Ключ 5. Визначення родів лиликових (Vespertilionini) ... 78
Ключ 6. Визначення видів роду вечірниця (Nyctalus) ... 80
Ключ 7. Визначення видів нетопирів (Pipistrellus) ... 81
Ключ 8. Визначення видів лиликів (Vespertilio s. lato) ... 82
Післямова до визначника ... 84

 
   

Розділ 5. Характеристика видів
(Л. Годлевська)

85-94 >>>

   

Загальні зауваги ... 86
Підковики та довгокрили (Rhinolophus et Miniopterus) ... 86
Нічниці (Myotis et Leuconoe) ... 88
Вухані та широковухи (Plecotus et Barbastella) ... 90
Вечірниці (Nyctalus) ... 91
Нетопири (Pipistrellus et Hypsugo) ... 92
Лилики та пергачі (Vespertilio & Eptesicus) ... 93

 
   

Розділ 6. Додатки (І. Загороднюк)

95-106 >>>

   

Використана і рекомендована література ... 96
Український центр охорони кажанів (УЦОК) ... 104
Публікації Українського центру охорони кажанів ... 106

 
   

Подяка ... 107

 

 


електронна адреса редакції mammalia@ukr.net


 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 20.08.2009
поновлено: 31.10.2017

Locations of visitors to this page