назад на попередню сторінку

Ссавці України
під охороною Бернської конвенції

Праці Теріологічної Школи, випуск 2

english versionРезюме. Зведення присвячено оцінкам стану популяцій видів ссавців, що охороняються в Україні за Бернською конвенцією (1979). Представлено 38 експертних довідок, згрупованих у шість розділів. Перший присвячено положенням Бернської конвенції, загальній характеристиці теріофауни України та комахоїдним ссавцям. Наступні 4 розділи присвячені кажанам, хижим, гризунам та унгулятам, завершує все розділ про види, що рекомендовані до включення у Бернські списки. У додатках наведено контрольний список теріофауни України, інформацію про експертів, довідки про авторів.


 

до змісту томів

 

сторінки випусків

том 25 (2023)
том 24 (2022)
том 23 (2022)
том 22 (2021)
том 21 (2021)
том 20 (2020)
том 19 (2020)
том 18 (2019)
том 17 (2019)
том 16 (2018)
том 15 (2017)
том 14 (2016)
том 13 (2015)
том 12 (2014)
том 11 (2012)
том 10 (2010)
вип. 9 (2008)
вип. 8 (2006)
вип. 7 (2006)
вип. 6 (2004)
вип. 5 (2002)
вип. 4 (2002)
вип. 3 (2002)
вип. 2 (1999)
вип. 1 (1998)

 

 

Бібліографія

Ссавці України під охороною Бернської конвенції / За редакцією І. В. Загороднюка.
Київ, 1999. — 222 с. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 2). ISBN 966–02–1280–1.

Mammals of Ukraine, protected by the Bern Convention / Edited by I. V. Zagorodniuk.
Kyiv, 1999. 222 pp. (Proceedings of the Theriological School, Vol. 2). ISBN 966–02–1280–1.

повна pdf-версія >>> (pdf 2,10 mb)

 

ПЕРЕДМОВА РЕДАКТОРА / Ігор Загороднюк

с. 5 >>>

   

БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ І ССАВЦІ / В. Домашлінець

с. 6-8 >>>

   

РОЗДІЛ 1. ССАВЦІ ЗАГАЛОМ, КОМАХОЇДНІ

с. 9-22

   

Ссавці як вразлива група тварин / І. Загороднюк

с. 10-14 >>>

Види ряду Комахоїдних у Бернських списках / І. Загороднюк

с. 15-19 >>>

"Бернські" види комахоїдів у Червоній книзі України.
Хохуля / І. Загороднюк

с. 20-22 >>>

   

РОЗДІЛ 2. РЯД РУКОКРИЛИХ — CHIROPTERA

с. 23-108

   

Загальна характеристика ряду кажанів / І. Загороднюк

с. 24-28 >>>

Пiдковик південний — Rhinolophus euryale / І. Загороднюк

с. 29-32 >>>

Нiчниця гостровуха — Myotis blythi / I. Загороднюк

с. 33-39 >>>

Нiчниця велика — Myotis myotis / I. Загороднюк

с. 40-46 >>>

Нiчниця водяна — Myotis daubentoni / В. Покиньчереда

с. 47-49 >>>

Нiчниця північна — Myotis brandtii / I. Загороднюк та В. Покиньчереда

с. 50-54 >>>

Нiчниця вусата — Myotis mystacinus / I. Загороднюк

с. 55-60 >>>

Вухань звичайний — Plecotus auritus / I. Загороднюк

с. 61-65 >>>

Вухань австрiйський — Plecotus austriacus / I. Загороднюк

с. 66-71 >>>

Вечipниця дозiрна — Nyctalus noctula / В. Покиньчереда

с. 72-74 >>>

Нетопиp лісовий — Pipistrellus nathusii / В. Покиньчереда

с. 75-77 >>>

Лилик двоколiрний — Vespertilio murinus / В. Покиньчереда

с. 78-80 >>>

Лилик пiзнiй — Eptesicus serotinus / В. Тищенко

с. 81-90 >>>

Лилик пiвнiчний — Eptesicus nilssoni / І. Загороднюк

с. 91-96 >>>

«Бернські» види кажанів у Червоній книзі України. Частина 1:
Rhinolophus, Miniopterus, Myotis
та Barbastella / І. Загороднюк

с. 97-104 >>>

«Бернські» види кажанів у Червоній книзі України. Частина 2:
Nyctalus
таPipistrellus / І. Ковальова

с. 105-108 >>>

   

РОЗДІЛ 3. РЯД ХИЖИХ — CARNIVORA

с. 109-126

   

Загальна характеристика ряду хижих / I. Загороднюк та В. Слісаренко

с. 110-114 >>>

Вовк — Canis lupus / В. Крижанівський

с. 115-117 >>>

Ведмідь бурий — Ursus arctos / В. Крижанівський

с. 118-120 >>>

"Бернські" види хижих у Червоній книзі України. Частина 1:
Monachus, Gulo, Vormela, Putorius
/ В. Слісаренко

с. 121-122 >>>

"Бернські" види хижих у Червоній книзі України. Частина 2:
Mustela, Lutra, Felis
/ В. Крижанівський

с. 123-126 >>>

   

РОЗДІЛ 4. НАДРЯД ГРИЗУНІВ — GLIRES

с. 127-162

   

Загальна характеристика надряду гризунів / І. Загороднюк

с. 128-132 >>>

Ховрах крапчастий — Spermophilus suslicus / І. Загороднюк

с. 133-137 >>>

Мишівка лісова — Sicista betulina / І. Загороднюк

с. 138-143 >>>

Хом'як звичайний — Cricetus cricetus / І. Загороднюк

с. 144-148 >>>

Нориця татранська — Terricola tatricus / І. Загороднюк

с. 149-154 >>>

"Бернські" види гризунів у Червоній книзі України (Spermophilus citellus,
Sicista subtilis
, Spalax graecus) / І. Загороднюк та Н. Філіпчук

с. 155-162 >>>

   

РОЗДІЛ 5. НАДРЯД УНГУЛЯТ — UNGULATA

с. 163-177

   

Загальна характеристика макротеріофауни України / І. Загороднюк

с. 164-170 >>>

"Бернські" види китоподібних у Червоній книзі України
/ О. Біркун молодший

с. 171-177 >>>

   

РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ТА УТОЧНЕННЯ ДО БЕРНСЬКИХ СПИСКІВ

с. 178-200

   

Види комахоїдних — кандидати до Бернських списків / І. Загороднюк, О. Кондратенко та Є. Боровик

с. 179-181 >>>

Уточнення щодо кажанів у Бернських списках / І. Загороднюк та В. Тищенко

с. 182-184 >>>

Степові гризуни як кандидати до Бернських списків / О. Кондратенко та І. Загороднюк

с. 185-191 >>>

Аловиди "бернських" видів гризунів / І. Загороднюк та О. Кондратенко

с. 192-197 >>>

Пропозиції щодо хижих та унгулят у Бернських списках / Є. Боровик та І. Загороднюк

с. 198-200 >>>

   

ДОДАТКИ

с. 201-221

   

Контрольний список теріофауни України / І. Загороднюк

с. 202-210 >>>

Положення Бернської конвенції про охорону видів / В. Домашлінець

с. 211-214 >>>

Провідні фахівці, контактні дані / І. Загороднюк

с. 215-218 >>>

Довідки про авторів цього зведення / І. Загороднюк

с. 219-221 >>>

 


електронна адреса редакції mammalia@ukr.net


 

повернутся до журналу >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк

започатковано: 18.03.2006
поновлено: 31.10.2017

Locations of visitors to this page