Julia Zizda (Voinarovych)

Julia Zizda (Voinarovych)

(Fauna of Carpathians, Squirell variation)

ukrainian

 

Affiliation: Uzhgorod National University (Uzhgorod, Ukraine) (2016, vol. 14)

Degree: MSc

Publications in PTS (in language published)

Зізда, Ю. Поліморфізм за інтенсивністю забарвлення хутра у ссавців. Праці Теріологічної Школи. 2016. Том 14: 121–133. >>>

Селюніна, З., Зізда, Ю., Загороднюк, І. Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів». Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 129–133. >>>

Зізда Ю. Прижиттєві методи дослідження екології тварин та їх значення у дослідженнях на прикладі Sciurus vulgaris. Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2010. Випуск 10 (Моніторинг теріофауни). С. 115–127. >>>

Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття. Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2008. Вип. 9 (Раритетна теріофауна та її охорона). С. 182–186. >>>

Зізда Ю. Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаход­женнях Закарпаття. Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2008. Вип. 8 (Фауна в антропогенному середовищі). С. 126–132. >>>

Зізда Ю. Кримські та бузькі зустрічі. Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2006. Вип. 7 (Теріофауна сходу України). С. 318–319. >>>

Зізда Ю., Дулицький А., Приходько О. XII Теріологічна школа-семінар «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем». Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2006. Вип. 7 (Теріофауна сходу України). С. 344–347. >>>

Зізда Ю., Загороднюк І. Маловивчені групи печерних безхребетних. Праці Теріологічної Школи. Луганськ, 2004. Вип. 6 (Фауна печер України). С. 76-79. >>>

Profiles

Google Scholar (citations = 48, h-index = 4) >>>
ResearchGate -- no
back to persons >>>

created: 04 February, 2018,
updated: 04 February, 2018

 

Locations of visitors to this page