назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfСелюніна, З., Зізда, Ю., Загороднюк, І. Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів» // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 129–133.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 129–133

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 129–133

   

Report on the 19th Theriological School-Workshop "The Role of Conservation Areas in Maintaining Faunistic Complexes"

Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів»

   
Selyunina, Z., Zizda, Yu., Zagorodniuk, I. Селюніна, З., Зізда, Ю., Загороднюк, І.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The 19th Theriological school-workshop "The role of conservation areas in the preservation of faunistic complexes" was held on 24–29 September 2012. It was organized by the Ukrainian Theriological society. There were 51 participants from different regions of Ukraine, Belarus, Poland and Azerbaijan. In total, 31 institutions were represented. The workshop was held within a few topics: Topic of plenary reports, Topic of reports and discussions about conservation areas, information section, discussions at the round table, Excursion Day and Session "New names in theriology". The Carpathian National Park was recommended as a venue for the next Theriological school; Alexander Kysselyuk was elected as a Chairman of the Organizing Committee of the next school.

ХІХ Теріологічну школу-семінар на тему «Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів» проведено 24–29 вересня 2012 р. Організаторами виступили Українське теріологічне товариство. Всього у роботі ХІХ школи-семінару взяв участь 51 зоолог з різних областей України та Білорусі, Польщі та Азербайджану. Загалом представлено 31 установу. Семінар проведено у рамках кількох блоків:Блок установчих доповідей, Блок доповідей та дискусій про ПЗФ, Інформаційний блок, Круглі столи, Екскурсійний блок та Сесія «Нові імена в теріології». Місцем проведення наступної Теріошколи рекомендовано Карпатський НПП; головою Оргкомітету наступної школи обрано Олександра Киселюка.

Key words:
Theriological school, workshop, Black Sea Biosphere reserve, Ukraine.

Ключові слова:
Теріологічна школа, семінар, Чорноморський біосферний заповідник, Україна.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page