назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13 (Theriological Research)
Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13 (Теріологічні дослідження)

Contents of volume >>>  Зміст тому >>>


download pdfЗоря, О. Дрібні ссавці як основні носії збудників геморагічної гарячки з нирковим синдромом на території Харківської області // Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 87–90.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2015. Vol. 13: 87–90.

Праці Теріологічної Школи. 2015. Том 13: 87–90.

   

Small Rodents as the Main Transmitting Vectors of the Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome in the Kharkiv Oblast

Дрібні ссавці як основні носії збудників геморагічної гарячки з нирковим синдромом на території Харківської області

   
Zoria, O. Зоря, О.
   

Paper language: Ukrainian, with English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

The distribution of the hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) in populations of small mammals in the Kharkiv oblast during 1985–2011 was analyzed. The research was conducted by using the ELISA-method. During this period, 6290 specimens of 18 small mammal species have been examined. As a result, 109 infected mammals of 9 species were identified. The infectiousness of Myodes glareolus, Mus musculus, Sylvaemus sylvaticus, S. tauricus, Sorex araneus and some other species were established. The specific gravity of infected Myodes glareolus among small mammals made up 66.7 %.

Розглянуто поширення Дослідження ссавців на наявність збудника геморагічна гарячка з нирковим синдромом проводили методом ІФА. ГГНС в популяціях дрібних ссавців на Харківщині протягом 1985–2011 рр. За цей період досліджено 6290 особин 18 видів дрібних ссавців. Виявлено 109 інфікованих особин 9 видів. Встановлено інфікованість нориці рудої, миші хатньої, мишаків лісового та жовтогрудого, мідиці звичайної та інших. Питома вага заражених особин нориці рудої найвища серед дрібних ссавців і становить 67,0 %.

Key words:
hemorrhagic fever with renal syndrome, small mammals, zoonoses, Kharkiv oblast.

Ключові слова:
геморагічна гарячка з нирковим синдромом, дрібні ссавці, зоонози, Харківщина.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 14 липня 2017 р.
поновлено: 14.07.2017

Locations of visitors to this page