назад на попередню сторінку

Природничі музеї: роль в освіті та науці 2015

збірник наукових праць (теріологічна вибірка)

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


бібліотека школи

праці школи
збірки семінарів
монографії
дисертації
огляди фауни
види-двійники
медтеріологія
давні статті
інші конференції

 

тематичні добірки

тлумачники
ссавці степу
ссавці Полісся
визначники
ссавці в пелетках
інші бібліотеки

 

важливі розділи

обнови сайта
школа-семінар
наша фауна
персоналії
наші новини

наш форум

інтернет

Google

 

УДК 069(5):[37+001]
ББК 79.1:2
ISBN 978-966-02-7728-1

бібліографія

Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України ; за ред. І. Загороднюка. — Київ, 2015. — Ч. 2. — 184 с.

Natural History Museums: The Role in Education and Science (Proceedings of the IV International Scientific Conference) / National Museum of Natural History, NAS of Ukraine ; Ed. by I. Zagorodniuk. — Kyiv, 2015. — Pt 2. — 184 p.
(In Ukrainian, with English summary in all articles).

Резюме

Видання присвячено аналізу сучасного стану та історії формування при­родничих музеїв та їхніх колекцій, ролі музеїв у розвитку науки та по­ширенні природничих знань. Розглянуто питання історії формування колекцій, ведення баз даних і каталогізації зразків, шляхів наповнення колекцій, просвітницької діяльності музеїв, внеску відомих науковців у розвиток музеїв, історії природничих музеїв. В основі цього збірника праць — короткі повідомлення за матеріалами доповідей на біологічній секції IV Міжнародної наукової конференції «Природничі музеї та їхня роль в освіті та науці» (27–30.10.2015, Київ).

 


Зміст

Тут представлено фрагмент змісту збірника та посилання на pdf-версії праць теріологічного й музеологічного спрямування, разом — 24 таких праці:

 

Передмова

3

 

 

Розділ 1. Загальні питання музеології

 

Загороднюк, І., Червоненко, О. Природничі колекції як основа фундаментальних досліджень природного різноманіття

23–25

Зиненко, А. Предпосылки и перспективы создания коллекций ДНК при зоологических собраниях

26–27

Різун, В. Міжнародні стандарти оцифровування природничих колекцій

33–34

Ivanoff, D. V. In praise of juvenility: the increasing significance of ontogenetic series in zoological collections of natural history museums

41–42

 

 

Розділ 2. Огляди біологічних колекцій

 

Дребет, М. Остеологічна колекція мікромаммалій в Національному природному парку «Подільські Товтри»

50–51

Ильюхин, Ю. В., Криволапов, В. П. Род Felis в остеологической коллекции проф. А. А. Браунера в Музее природы Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

52–53

Ребров, С. Кажани в колекції Зоологічного музею Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

63–64

Філіпенко, С. Зразки родини Мустелові (Mustelidae) з України в колекціях зоологічних музеїв України

69–71

Шевченко, Л. С. Информация о фондовых зоологических коллекциях в Национальном научно-природоведческом музее НАН Украины

72–73

Shydlovskyy, I., Zatushevskyy, A. Private collections in the Zoological museum of Lviv University

76–78

 

 

Розділ 3. Дослідження біологічних колекцій

 

Апольцев, Д. А. Бобри роду Сhalicomys (Сastoridae, Rodentia) з пізнього міоцену України

80

Сон, М. О. Роль музейных коллекций в реконструкции инвазионной истории видов-вселенцев

94

Філіпенко, С. Схема вимірювання краніометричних ознак хижих ссавців на прикладі родини Мустелові (Mustelidae)

100–101

Barkasi, Z. Rodents of the family Muridae from Transcarpathia in the collection of the National Museum of Natural History of NAS of Ukraine

102–103

 

 

Розділ 4. Музеї як осередки просвітницької роботи

 

Загороднюк, І. Відвідуваність сторінки про Національний науково-природничий музей НАН України у Вікіпедії як критерії інтересу до музею: аналіз динаміки

119–121

Різун, Е., Бондаренко, В. Використання постійних і тимчасових музейних експозицій при підготовці фахівців лісового і мисливського господарства

143–144

Стецула, Н. Краєзнавчий музей «Верховина» як осередок наукового потенціалу Стрийщини

150–151

 

 

Розділ 5. Історія природничих музеїв

 

Біляшівський, М. М. Роль природничих музеїв Університету Св. Володимира у розвитку музейної мережі Києва

158–160

Загороднюк, І. Етапи формування і датування найдавнішої історії колекцій Національного науково-природничого музею НАН України

161–163

Коробченко, М. Євдокія Решетник та її внесок у розвиток зоології та зоологічних колекцій в Україні

164–165

Рошко, В. Г., Рошко, В. В. Імена та особистості у становленні Зоологічного музею Ужгородського національного університету

170–173

Черемних, Н. М. Внесок Антоні Коціана у формування колекції хребетних тварин Державного природознавчого музею НАН України

174–175

Чернобай, Ю. М. Володимир Дідушицький — передвісник природничої музеології (до 190-річчя від дня народження)

176–178

 

 

Розділ 6. Довідкова інформація

 

Конференції та видання циклу «Природнича музеологія»

182


 

повернутися до бібліотеки >>>

автор і ведучий сторінки: Ігор Загороднюк
створено 11.11.2015 року
поновлено 12.11.2015 року

 

Locations of visitors to this page