біля печер Артемівська

Ігор Загороднюк:
вибрані публікації

Книги, окремі видання
Огляди складу та змін фауни
Огляди систематичних груп ссавців
Статті щодо проблеми виду
Статті про види-двійники
екоморфологічна диференціація видів
Статті про охорону тварин
Статті про кажанів
Статті про угруповання тварин
Статті про рідкісні види та їх динаміку
Публікації про теріологію і теріологів
Публікації про колекції та роботу з ними
Найбільш цитовані праці

українська версія  english

 

Google

Повний список публікацій автора htm-формат (366 описів, версія 5.05.2009 р.) >>>
Найбільш цитовані праці автора (бібліографія і цитатори, версія 29.02.2008 р.) >>>
На цій сторінці вміщено бібліографію 117 праць, для яких підготовлено pdf-версії.
Частина праць наведена одночасно у двох розділах, оскільки тематика розділів перекривається або у статтях розглядаються дві і більше суміжних тем (напр., екоморфологічна диференціація і проблеми виявлення двійників).Книги та збірки

За редакцією І. Загороднюка видано 13 випусків "Праць Теріологічної школи" (1998–2015), інформацію про які можна переглянути на спеціальній сторінці з анотаціями та pdf кожного випуску (>>>). Окрім того, І. Загороднюк виступив упорядником і редактором 5-ти спеціальних випусків наукових вісників університетів з працями поточних теріологічних шкіл-семінарів (>>>). Інші збірки та окремі видання наведені нижче:

 1. Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. 1997. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1–60. (Вестник зоологии. Додаток № 5). >>> (html-резюме з виходом на pdf)
 2. Загороднюк І. В., Зерова М. Д., Чумак В. О. та ін. 1997. Тваринний світ // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. Інтерекоцентр, Київ, 239–334. (+ “Додаток 7. Контрольний список фауни КБЗ”: с. 650–711).
 3. Загороднюк І., Постава Т., Волошин Б. В. 1999. Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи. Краків, Київ: Платан, 1–43. >>> (pdf 673 kb)
 4. Загороднюк І. В. (ред.). 2001. Великі хижі ссавці України та прилеглих країн. Київ, 1–72. (Novitates Theriologicae, pars 4) >>> (pdf 667 kb)
 5. Загороднюк І. (ред.). 2001. Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ: Українське теріологічне товариство, 1–172. (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (резюме та pdf)
 6. Доценко И. Б., Загороднюк И. В., Манило Л. Г. и др. 2001. Каталог типовых экземпляров зоологического музея ННПМ НАН Украины / Под ред. Е. М. Писанца. Зоол. музей ННПМ НАНУ, Киев, 1–138.
  Тут вміщено розділ щодо ссавців: с. 105–121. >>> (pdf 216 kb)
 7. Загороднюк І. 2004. Наземні хребетні України та їх охоронні категорії (довідник для семінарів з зоології, екології, та охорони природи). Ліра, Ужгород, 1–48. >>> (pdf 603 kb)
 8. Загороднюк И. (ред.). 2005. Фауна Украины: охранные категории (справочник). Парникоза И. Ю., Годлевская Е. В., Шевченко М. С., Иноземцева Д. Н. Киевский эколого-культурный центр, Киев, 1–60. >>> (pdf 470 kb)
 9. Годлевська О., Парнікоза І., Різун В., Фесенко Г., Куцоконь Ю., Загороднюк І., Шевченко М., Іноземцева Д.2010. Фауна України: охоронні категорії. Довідник. Видання друге, перероблене та доповнене. За ред. О. Годлевської, Г. Фесенка. Київ, 1–80. >>> (pdf 1,2 mb)
 10. Загороднюк І. (ред.). 2012. Динаміка біорізноманіття 2012: збірник наукових праць. ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганськ, 1–252. ISBN 978-966-617-297-9. >>> (pdf 1,8 mb)
 11. Загороднюк І. 2012. Охорона тварин: методичний посібник для студентів спеціальностей «Екологія» та «Біологія». ЛНУ імені Тараса Шевченка, Луганськ, 1–52. >>> (pdf 860 kb)
 12. Загороднюк І., Коробченко М. 2014. Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги. Вид-во «ШИКО», Луганськ, 1–220. ISBN 978-966-492-282-8. >>> (pdf 5,6 mb)
 13. Загороднюк І., Клюєв В., Форощук В. Атлас екомережі Луганщини. Луганськ: Видавництво «Віртуальна реальність», 2014. 1–156. ISBN 978-966-492-369-6. >>> (pdf 12,6 mb)
 14. Загороднюк І. (ред.). Зоологічні колекції та музеї / Національний науково-природничий музей НАН України. — Київ, 2014. — 156 с. — ISBN 978-966-02-7388-7. >>> (pdf 7,25 mb)
 15. Загороднюк І. (ред.). 2015. Природничі музеї: роль в освіті та науці : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції / Національний науково-природничий музей НАН України. Київ, Ч. 2. 1–184. ISBN 978-966-02-7728-1 >>> (анотація, зміст)
 16. Загороднюк, І. (ред.). 2021. Вид в біології: теорія і практика. Українське теріологічне товариство та ННПМ НАН України, Київ, 1–396. (Серія: Novitates Theriologicae; Pars 12). >>>
 17. Загороднюк, І. (ред.). 2022. Теріологія в Україні. Частина 1. 100 визначних дослідників минулого. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 1–368. (Novitates Theriologicae; Pars 14). >>>
 18. Загороднюк, І. 2023. Наземні хребетні України: адвентивна складова. Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 1–62. ISBN 978-617-14-0080-1 >>>

 

Огляди складу та змін фауни

Статті цього циклу присвячено систематичним оглядам ссавців загалом та окремих сегментів теріофауни, у тім числі степової фауни, урбаністичних комплексів, адвентичної складової фауни, міграційної фауни, аналізу криптичного різноманіття фауни, аналізу центрів фауністичного різноманіття тощо.

 1. Загороднюк И. В. Обзор рецентных таксонов Muroidea (Mammalia), описанных с территории Украины (1777–1990) // Вестн. зоологии. — 1992. — Том 26, № 2. — С. 39–48. >>> (pdf 226 kb)
 2. Загороднюк І., Покиньчереда В. Таксономія ссавців східнокарпатського регіону // Загороднюк I., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника. — Київ: Ін-т зоол. НАНУ, 1997. — С. 16–23. — (Додаток 5 до журналу "Вестник зоологии"). >>> (pdf 336 kb)
 3. Загороднюк І. В. Вищі таксони ссавців у сучасній фауні України: склад, номенклатура та видове багатство // Доповіді НАН України. — 1998. — № 4. — С. 180–186. >>> (pdf 247 kb)
 4. Загороднюк І. В. Ключі до визначення вищих таксонів звірів фауни України і сусідніх регіонів та принципи їх побудови // Вестник зоологии. — 1998. — Том 32, № 1–2. — С. 126–150. >>> (pdf 653 kb)
 5. Загороднюк І. Контрольний список теріофауни України // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 202–210. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 2). >>> (pdf 297 kb)
 6. Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210. >>> (pdf 224 kb)
 7. Загороднюк І. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі // Вісник Національного науково-природничого музею НАН України. — 2001. — Вип. 1. — С. 113–132. >>> (pdf 972 kb)
 8. Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 157–168. — (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 297 кб)
 9. Загороднюк И. В. Млекопитающие // Природа Приднепровского Полесья / Под ред. Г. А. Карповой. — Киев: ИНЭКО, 2002. — С. 139–158. >>> (pdf 561 kb)
 10. Загороднюк І. Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 6. — С. 30–38. >>> (pdf 134 kb)
 11. Загороднюк І. В. Гірські регіони як зони найвищого видового багатства наземних хребетних України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 33–38. (Summary: p. 236). >>> (pdf 152 kb)
 12. Кондратенко О., Загороднюк І. Мікротеріофауна заповідних ділянок Східної України за результатами обліків пастками і канавками // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 120–135. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7). >>> pdf (212 kb)
 13. Загороднюк І. Ссавці східних областей України: склад та історичні зміни фауни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 216–259. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7). >>> (pdf 835 kb)
 14. Загороднюк І. Адвентивна теріофауна України і значення інвазій в історичних змінах фауни та угруповань // Фауна в антропогенному середовищі. — Луганськ, 2006. — С. 18–47. — (Праці Теріологічної школи, випуск 8). >>> (pdf 756 kb)
 15. Загороднюк І. В. Криптичне різноманіття фауни ссавців степової зони Східної Європи // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції, 18–22.09.2007 р., Асканія-Нова, Україна). — Асканія-Нова, 2007. — С. 52–54. >>> (pdf 280 kb)
 16. Загороднюк І. В. Ссавці України: географічні та історичні зміни різноманіття фауни і угруповань // Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах («Zoocenosis–2007»): Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 479–482. >>> (270 kb)
 17. Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178. >>> (pdf 807 kb)
 18. Загороднюк І. Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2008. — Вип. 48. — С. 33–43. >>> (pdf 297 kb)
 19. Загороднюк І. В. Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду О. Черная (1853) до сьогодення. Повідомлення 1 // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2008–2009. — Вип. 6 7. — С. 172–213. >>> (pdf 1003 kb)
 20. Загороднюк І. В. Ссавці північного сходу України: зміни фауни та знань про її склад від огляду О. Черная (1853) до сьогодення. Повідомлення 2 // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2010. — Том 8. — С. 33–60. >>> (pdf 247 kb)
 21. Загороднюк І., Харчук С. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи // Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. — 2011. — Вип. 164, частина 3. — C. 124–135. >>> (pdf 191 kb)
 22. Загороднюк І., Дикий І. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 21–44. >>> (pdf 673 kb)
 23. Загороднюк І. Ссавці сходу України: зміни переліку й рясноти видів від огляду І. Сахна (1963) до сучасності // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. — 2012. — Вип. 16 (1035). — С. 97–108. >>> (pdf 392 kb)
 24. Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Таксономія і номенклатура ссавців України // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2012. — Том 10. — С. 5–30. >>> (pdf 1,57 mb)
 25. Загороднюк І., Пірхал А. Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2013. — Вип. 29. — С. 189–202. >>> (pdf 244 kb)
 26. Zagorodniuk, I. Changes in taxonomic diversity of Ukrainian mammals for the last three centuries: extinct, phantom, and alien species // Proceedings of the Theriological School. — 2014. — Vol. 12. — P. 3–16. >>> (pdf 0,29 mb)
 27. Barkasi Z. L., Zagorodniuk I. V. Spatial distribution of the micromammal fauna in the Ukrainian Carpathians // Regional Aspects of Floristic and Faunistic Research : Proceedings of the Third International Scientific and Practical Conference / Edited by Dr. І. V. Skilsky, A. V. Yuzyk. — Chernivtsi : Druk Art, 2016. — P. 5–11. — ISBN 978-617-7172-44-3. >>> (pdf 0,47 mb)
 28. Barkasi Z., Zagorodniuk I. The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians // Proc. of the State Nat. Hist. Museum. — Lviv, 2016. — Vol. 32. — P. 137–154. >>> (pdf 1,22 mb)
 29. Загороднюк І., Харчук С. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців // Вісник ННПМ. — 2017. — Том 15. — С. 37–66. >>> (pdf 0,4 mb)

 

Огляди та ревізії окремих систематичних груп ссавців

Окрім згаданих далі статей, загальні огляди відповідних систематичних груп на рівні рядів наведено у випусках "Праць теріологічної школи", присвячених кажанам (>>>), ссавцям України під охороною Бернської конвенції (>>>), дрібним ссавцям (>>>) тощо.

 1. Загороднюк И. В. Таксономия, распространение и морфологическая изменчивость полевок рода Terricola Восточной Европы // Вестн. зоологии. — 1989. — Том 23, № 5. — С. 3–14. >>> (pdf 466 kb)
 2. Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 1. Таксономия и диагностика // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 3. — С. 41–49. >>> (pdf 332 kb)
 3. Федорченко А. А., Загороднюк И. В. Мыши рода Sylvaemus Нижнего Дуная. Сообщение 2. Распространение и численность // Вестник зоологии. — 1994. — Том 28, № 4–5. — С. 55–64. >>> (pdf 646 kb)
 4. Загороднюк И. В., Михайленко А. Г., Тесленко С. В. Полевки рода Microtus в Молдове // Синантропия грызунов (М-лы 2 совещания, Иваново, 1993 / Под ред. В. Е. Соколова, Е. В. Карасевой). — Москва: ИЭМЭЖ, 1994. — С. 88–91. >>> (pdf 77 kb)
 5. Загороднюк И. В. Таксономия и распространение серых полевок (Rodentiformes: Arvicolini) фауны Украины // Млекопитающие Украины. — Киев: Наукова думка, 1993. — С. 63–76. >>> (pdf 345 kb)
 6. Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142. >>> (pdf 207 kb)
 7. Загороднюк И. Редкие виды бурозубок на территории Украины: легенды, факты, диагностика // Вестн. зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — C. 53–69. >>> (386 kb)
 8. Загороднюк І. В. Зміни фауни унгулят України в історичні часи // Вестник зоологии. — Київ, 1999. — Supplement № 11. — С. 91–97. — (Кінь Пржевальського (Equus przewalskii Pol., 1881): проблеми збереження та повернення в природу. Матеріали VI Міжнародного симпозіуму). >>> (pdf 293 kb)
 9. Загороднюк І. Склад та історичні зміни фауни хижих ссавців України // Великі хижі ссавці України та прилеглих країн (Матеріали Школи-семінару 15–17 грудня 2000). — Київ, 2001. — С. 14–17. — (Novitates Theriologicae, Pars 4). >>> (pdf 222 kb)
 10. Загороднюк І. Контрольний список родів і видів кажанів України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ: Українське теріологічне товариство, 2001. — С. 42–46. — (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 116 кб)
 11. Загороднюк И. В. Номенклатура и система рода Arvicola // Водяная полевка. Образ вида / Под ред. П. А. Пантелеева. — Москва: Наука, 2001. — С. 174–192. — (Серия "Виды фауны России и сопредельных стран"). >>> (pdf 452 kb)
 12. Загороднюк І., Кондратенко О. Сучасне поширення і стан популяцій ховрахів (Spermophilus) на сході України // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 211–214. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7). >>> (pdf 348 kb)
 13. Загороднюк І. В. Нориці (Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: криптичне різноманіття, біотопний розподіл та динаміка ареалів // Вісник Харківського національного університету. Серія «Біологія», 2008. — № 7 (814). — С. 74–93. >>> (pdf 1,17 mb)
 14. Коробченко М., Загороднюк І. Таксономія та рівні диференціації сліпаків (Spalacidae) фауни України і суміжних країн // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 13–26. >>> (pdf 1,51 m kb)
 15. Загороднюк І. В. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. — Київ, 2008–2009. — № 40. — С. 147–185. >>> (pdf 3,09 mb)
 16. Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Назви сліпаків (Spalacidae) фауни України: наукові й українські // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю … зведення «Животный мир Советской Буковины» / За ред. І. В. Скільського та Н. А. Смірнова. — Чернівці: ДрукАрт, 2010. — С. 229–238. >>> (pdf 385 kb)
 17. Коробченко М. А., Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Підземні гризуни як життєва форма ссавців // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2010. — Том 8. — С. 5–32. >>> (pdf 330 kb)

 

Статті щодо проблеми виду

Цей цикл досліджень автора тісно пов'язаний з наступним циклом "види-двійники", а також з циклом "Еволюційна та екоморфологічна диференціація видів" (див. нижче). Дослідженням проблеми "вид і видоутворення" присвячено окрему авторську сторінку на цьому сайті >>>

 1. Загороднюк І. В. Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Європи // Доповіді НАН України. — 1998. — № 7. — С. 171–178. >>> (pdf 131 kb)
 2. Загороднюк І. В. Вид в біології як неперервна система // Феномен співіснування двох парадигм: креаціонізму та еволюційного вчення / За ред. І. Г. Ємельянова. — Київ: НВП "Вирій", 2001. — С. 153–181. >>> (pdf 324 kb)
 3. Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України. — 2002. — № 9. — С. 185–191. >>> (pdf 345 kb)
 4. Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Вид в екології як популяційна система та як компонент біотичного угруповання // Вісник Дніпропетровського ун-ту. (Серія "Біологія, Екологія"). — 2003. — Випуск 11 (Том 1). — С. 8–13. >>> (pdf 324 kb)
 5. Загороднюк І. В. Інвазія як шлях видоутворення // Доповіді Національної академії наук України. — 2003. — № 10. — С. 187–194. >>> (pdf 435 kb)
 6. Загороднюк І. В. Автогенетичні закономірності формування двійникових комплексів у ссавців // Доповіді НАН України. — 2003. — № 11. — С. 179–187. >>> (pdf 384 kb)
 7. Загороднюк І. В. Біологічний вид як ампліфікована сутність: ознаки буферизації та механізми її зрушення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 14. — С. 5–15. >>> (pdf 233 kb)
 8. Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2004. — Випуск 15. — С. 5–19. >>> (pdf 336 kb)
 9. Загороднюк І. Біогеографія криптичних видів ссавців Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 5–27. >>> (pdf 1,19 mb)
 10. Загороднюк І., Ємельянов І. Криптичне різноманіття ссавців у Східній Європі як віддзеркалення багатоманітності проявів виду // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 22. — С. 166–178. >>> (pdf 807 kb)
 11. Загороднюк І. Міжвидова гібридизація і фактори її формування на прикладі теріофауни Східної Європи // Біологічні Студії / Studia Biologica. — 2011. — Том 5, № 2. — С. 173–210. >>> (3,35 mb)
 12. Загороднюк, І. Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2016. — Вип. 71. — P.  3–30. >>> (1,16 mb)

 

Статті про види-двійники

Вивчення криптичного (прихованого) різноманіття фауни — одна з головних галузей дослідження автора, яка охоплює всі проблемні групи ссавців східноєвропейської фауни. Найбільша кількість праць присвячена вивченню найбагатших на види-двійники, аловиди і морфологічно близькі види груп мишовидних гризунів.

 1. Загороднюк И. В. Об изменчивости кариотипа обыкновенных полевок // Вестник зоологии. — 1985. — № 6. — С. 79–82. >>> (pdf)
 2. Загороднюк И. В., Тесленко С. В. Виды-двойники надвида Microtus arvalis на Украине. Сообщение I. Распространение Microtus subarvalis // Вестник зоологии. — 1986. — № 3. — С. 34–40. >>> (pdf 400 kb)
 3. Загороднюк И. В. Кариотип, систематическое положение и таксономический статус Pitymys ukrainicus // Вестник зоологии. — 1988. — Том 22, № 4. — С. 50–55. >>> (pdf 561 kb)
 4. Межжерин С. В., Загороднюк И. В. Новый вид мышей рода Apodemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. — 1989. — № 4. — С. 55–59. >>> (pdf 602 kb)
 5. Загороднюк И. В. Кариотипическая изменчивость 46-хромосомных форм полевок группы Microtus arvalis (Rodentia): таксономическая оценка // Вестник зоологии. — 1991. — Том 25, № 1. — С. 36–45 (+ 3-я стр. обл.). >>> (pdf 608 kb)
 6. Загороднюк И. В. Систематическое положение Microtus brevirostris (Rodentiformes): материалы по таксономии и диагностике группы "arvalis" // Вестн. зоологии. — 1991. — Том 25, № 3. — С. 26–35. >>> (pdf 491 kb)
 7. Зима Я., Загороднюк И. В., Гайченко В. А., Жежерина Т. О. Полиморфизм и хромосомная изменчивость Microtus rossiaemeridionalis (Rodentiformes) // Вестник зоологии. — 1991. — Том 25, № 4. — С. 48–53. >>> (pdf 809 kb)
 8. Zagorodnyuk I. V., Zima J. Microtus tatricus (Kratochvil, 1952) in the Eastern Carpathians: Cytogenetic Evidence // Folia Zoologica (Brno). — 1992. — Vol. 41 (2). — P. 123–126. >>> (pdf 455 kb)
 9. Загороднюк И. В., Межжерин С. В. Диагноз и распространение в Прибалтии Terricola и Sylvaemus // Acta et Comment. Univ. Tartuensis. — Тарту: Изд-во Тарт. ун-та, 1992. — Vol. 955. — С. 70–80. — (Мат-лы I Балт. Териол. Конф., Кяэрику, 1990). >>> (pdf 543 kb)
 10. Загороднюк И. В. Идентификация восточноевропейских форм Sylvaemus sylvaticus (Rodentia) и их географическое распространение // Вестник зоологии. — 1993. — Том 27, № 6. — С. 37–47. >>> (pdf 530 kb)
 11. Загороднюк И. В., Березовский В. И. Mus spicilegus (Mammalia) в фауне Подолии и северная граница ареала этого вида в Восточной Европе // Зоологический журнал. — 1994. — Том 73, вып. 6. — С. 110–119. >>> (342 kb)
 12. Загороднюк И. В., Мишта А. В. О видовой принадлежности ежей рода Erinaceus Украины и прилежащих стран // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 2–3. — С. 50–57. >>> (pdf 320 kb)
 13. Загороднюк И. В., Федорченко А. А. Аллопатрические виды грызунов группы Spermophilus suslicus (Mammalia) // Вестник зоологии. — 1995. — Том 29, № 5–6. — С. 49–58. >>> (pdf 316 kb)
 14. Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 1 // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 1–2. — С. 28–45. >>> (pdf 383 kb)
 15. Zagorodnyuk I. V. Sibling species of mice from Eastern Europe: taxonomy, diagnostics and distribution // Доповіді НАН України. — 1996. — N 12. — С. 166–173. >>> (pdf 346 kb)
 16. Загороднюк И. В., Боескоров Г. Г., Зыков А. Е. Изменчивость и таксономический статус степных форм мышей рода Sylvaemus (falzfeini — fulvipectus — hermonensis — arianus) // Вестник зоологии. — 1997. — Том 31, № 5–6. — С. 37–56. >>> (pdf 806 kb)
 17. Загороднюк І. Полівиди кажанів Східної Європи та їх діагностика // Європейська ніч кажанів '98 в Україні. — Київ, 1998. — С. 56–65. — (Праці Теріологічної школи, випуск 1). (pdf 212 kb) >>>
 18. Загороднюк І. В., Кондратенко О. В. Sicista severtzovi та близькі до неї форми гризунів в Україні: цитогенетичний та біогеографічний аналіз // Вестник зоологии. — 2000. — Suppl. 15. — С. 101–107. >>> (pdf 280 kb)
 19. Загороднюк И. В. Таксономическая ревизия и диагностика грызунов рода Mus из Восточной Европы. Сообщение 2 // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — Асканія-Нова, 2002. — Том 4. — С. 130–140. >>> (pdf 767 kb)
 20. Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія. Екологія». — 2007. — Випуск 15 (том 1). — С. 45–53. >>> (pdf 521 kb)
 21. Загороднюк І. Види-двійники і морфологічно близькі види ссавців у колекціях зоологічних музеїв: головні підсумки та перспективи досліджень // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність. Матеріали наукової конференції (Чернівці, 15.06.2008 р.) / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: Вид-во "ДрукАрт", 2008. — С. 25–34. >>> (pdf 345 kb)
 22. Загороднюк І., Затушевський А. Поширення видів-двійників щура (Arvicola) в зоні контакту їхніх ареалів на заході України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наук. конф. (Шацьк, 6–9 вересня 2012 р.). — Львів: СПОЛОМ, 2012. — С. 15–19. ISBN 978-966-665-736-0. >>> (pdf 1,23 mb)

 

Еволюційна та екоморфологічна диференціація видів

Цей цикл досліджень автора присвячено пошуку закономірностей еволюційної диференціації видів, у т. ч. дослідженням просторово-морфологічної диференціації близьких видів і закономірностям їх екоморфологічної диференціації в умовах вторинної симпатрії.

 1. Загороднюк І. В., Кавун К. Ю. Вікова мінливість як основа формування міжвидових відмінностей у гризунів (Muriformes) // Доповіді НАН України. — 2000. — № 3. — С. 174–180. >>> (pdf 410 kb)
 2. Загороднюк І. В. Природа відмінностей у близьких видів: аналіз двійникових комплексів кажанів // Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть: Тези Всеукраїнської зоологічної конференції (Кривий Ріг, 13–14.11.2001). Кривий Ріг: Вид-во І.В.І., 2001. — С. 143–145. >>> (pdf 275 kb)
 3. Загороднюк И. В. Уровни таксономической и морфологической дифференциации европейских групп грызунов семейства Muridae (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2001. — № 5. — С. 151–157. >>> (pdf 440 kb)
 4. Загороднюк І. В. Аловиди сарни (Capreolus): природа відмінностей між ними і статус популяцій з України // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45). — С. 206–222. >>> (pdf 399 kb)
 5. Загороднюк И. В. Транзитивные таксономические системы и их структура у сусликов (Spermophilus) // Доповіді НАН України (Математика, природознавство, технічні науки). — 2002. — № 9. — С. 185–191. >>> (pdf 345 kb)
 6. Загороднюк І. Рівні морфологічної диференціації близьких видів звірів та поняття гіатусу // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2004. — Вип. 38. — С. 21–42. >>> (pdf 338 kb)
 7. Загороднюк І. В. Закономірності прояву географічної мінливості у двійникових комплексах ссавців (на прикладі роду Sylvaemus) // Доповіді Національної академії наук України. — 2005. — № 9. — С. 171–179. >>> (pdf 290 kb)
 8. Загороднюк И. В., Атамась Н. С. Морфологическая дифференциация хомяков (Cricetidae) Восточной Европы: диагностический вес признаков и структура таксономический отношений // Доповіді НАН України. — 2005. — № 4. — С. 153–160. >>> (pdf 372 kb)
 9. Загороднюк І. Конфлікт через збіг ніш у видів-двійників: оцінка за сталою Хатчінсона // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2007. — Випуск 20. — С. 5–13. >>> (pdf 157 kb)
 10. Загороднюк І. Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus “arvalis” (Mammalia) // Доповіді НАН України. — 2007. — № 3. — С. 175–181. >>> (pdf 459 kb)
 11. Загороднюк І. Аловиди гризунів групи Sicista «betulina»: просторові взаємини з огляду на концепцію лімітувальної схожості // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Біологія. Екологія». — 2007. — Випуск 15 (том 1). — С. 45–53. >>> (pdf 521 kb)
 12. Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 215–224. >>> (pdf 411 kb)
 13. Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23. >>> (pdf 817 kb)
 14. Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Вип. 49. — С. 111–127. >>> (pdf 663 kb)
 15. Загороднюк І. В. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela) // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 251–266. >>> (pdf 816 kb)
 16. Postawa T., Zagorodniuk I., Bachanek Ju. Pattern of cranial size variation in two sibling species Plecotus auritus and P. austriacus (Chiroptera: Vespertilionidae) in contact zone // Journal of Zoology (London). — 2012. — Vol. 288, Is. 4. — P. 294–302. (abstract та pdf на onlinelibrary.wiley.com)

 

Охорона тварин та фауна заповідників

Цій актуальній темі, окрім зазначених нижче праць, присвячено чимало інших праць автора, наведених у суміжних рубриках, у тім числі працях щодо складу та історичних змін фауни, статтям про види-двійники, про кажанів, про структуру природних (заповідних) угруповань.

 1. Загороднюк І., Хоменко В. Фауна України у «Червоній книзі Української РСР» (1980). Біогеографічний аналіз // Ойкумена (Укр. екол. вісник). — 1995. — № 1–2. — С. 95–99. >>> (pdf 333 kb)
 2. Загороднюк І. Концепція “гарячих територій” і збереження біорозмаїття // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь / За ред. Т. Гардашук. — Київ: Стилос, 1997. — С. 59–68 (summary: 146–147). >>> (pdf 334 kb)
 3. Загороднюк І. Ендемічна теріофауна Карпат: таксономічний та біогеографічний аналіз // "Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку": Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. — Рахів, 1998. — Том 2. — С. 218–222. >>> (pdf 296 kb)
 4. Загороднюк І. Рідкісні види тварин // Розбудова екомережі України / Під ред. Ю. Р. Шеляг-Сосонко. — Київ: Техпринт, 1999. — С. 71–75. >>> (pdf 249 kb)
 5. Загороднюк І. В. Заповідання та некомпенсовані втрати біоти як складові червонокнижного майбуття // Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні. — Рахів, 1999. — С. 124–131. >>> (pdf 469 kb)
 6. Загороднюк І. В. Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження // Доповіді НАН України. — 1999. — № 5. — С. 203–210. >>> (pdf 224 kb)
 7. Загороднюк І. В. Систематичне положення таксона як критерій його вразливості // Доповіді НАН України. — 2000. — № 5. — С. 180–186. >>> (pdf 576 kb)
 8. Загороднюк І. Ціна життя тварини з точки зору зоолога // Екосфера. — Ужгород: Ліра, 2003. — Випуск 9–10. — С. 10–14. >>> (pdf 197 kb)
 9. Загороднюк І. В., Полуда А. М., Ємельянов І. Г. Фауна України: стан і заходи збереження // Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи / За редакцією Ю. Р. Шеляг-Сосонка. — Київ: Хімджест, 2003. — С. 38–72. >>> (pdf 294 kb)
 10. Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7–9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159–163. >>> (pdf 117 kb)
 11. Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия "Биология, Химия". — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. >>> (pdf 144 kb)
 12. Загороднюк І. Дрібні ссавці заповідника «Кам’яні Могили»: аналіз складу фауни та історичних змін угруповань // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 44. — С. 71–79. >>> (pdf 588 kb)
 13. Загороднюк І. Раритетна фауна та критерії раритетності // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 7–20. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>> (pdf 229 kb)
 14. Загороднюк І., Коробченко М. Раритетна теріофауна східної України: її склад і поширення рідкісних видів // Раритетна теріофауна та її охорона. — Луганськ, 2008. — С. 107–156. — (Праці Теріологічної школи, випуск 9). >>> (pdf 2,26 mb)
 15. Загороднюк І. В. Індикатори біорізноманіття степових екосистем як критерій цінності природних ядер // Екологічні аспекти Луганщини в контексті сталого розвитку (Щорічна збірка наукових праць). — Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2009. — С. 120–125. >>> (pdf 0,37 mb)
 16. Загороднюк І. В. "Наріжні види" в системі ключових об'єктів охорони біорізноманіття // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе : Матер. VII Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 24–26 октября 2013 г.). — Симферополь, 2013. — С. 333–338. >>> (pdf 0,96 mb)

 

Статті про кажанів

Кажани — одна з найбільш загадкових груп, яка дає величезний обсяг нових даних про криптичне різноманіття фауни як внаслідок наявності низки видів-двійників і морфологічно близьких видів, так і внаслідок того, що ця група внаслідок малої уваги до неї українських теріологів загалом є "криптичною".

 1. Загороднюк І. В., Ткач В. В. Сучасний стан фауни та історичні зміни чисельності кажанів (Chiroptera) на території України // Доповіді НАН України. — 1996. — № 5. — С. 136–142. >>> (pdf 207 kb)
 2. Zagorodnyuk I. V. Bats in the Lviv Natural History Museum: description and comparative analysis of the collection // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. — Львів, 1998. — Том 14. — С. 77–82. >>> (pdf 210 kb)
 3. Zagorodniuk I. V. Taxonomy, biogeography and abundance of the horseshoe bats in Eastern Europe // Acta zoologica cracowiensia. — 1999. — Vol. 42 (3): 407–421. >>> (pdf 252 kb)
 4. Загороднюк І., Постава Т., Волошин Б. В. Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи. — Краків-Київ: Платан, 1999. — 43 с. >>> (pdf 673 kb)
 5. Покиньчереда В. Ф., Загороднюк І. В., Постава Т., Лабоха М., Покиньчереда В. В. Нічниця довговуха та кажан північний (Mammalia, Chiroptera) на заході України // Вестник зоологии. — 1999. — Том 33, № 6. — С. 115–120. >>> (pdf 267 kb)
 6. Postawa T., Pokynchereda W., Zagorodniuk I. Summer bat fauna of the Carpathian Biosphere Reserve (the Mala Uholka and Velka Uholka valleys) // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 73–81. >>> (pdf 172 kb)
 7. Zagorodniuk I., Tyshchenko V., Petrushenko Ya. Horseshoe bats (Rhinolophus) in the Dnister region as most east-northern part of their range in Europe // Studia Chiropterologica. — 2000. — Vol. 1. — P. 115–131. >>> (474 kb)
 8. Zagorodniuk I. Species of the genus Plecotus in the Crimea and neighbouring areas in the Northern Black Sea Region // Woloszyn B. W. (ed.). Proceedings of the VIIIth ERBS. — Krakow: PLATAN Publ. House, 2001. — Vol. 2 (Distribution, ecology, paleontology and systematics of bats). — P. 159–173. >>> (279 kb)
 9. Загороднюк І., Негода В. Нетопири: Pipistrellus та Hypsugo // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 65–72. >>> (pdf 214 кб)
 10. Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 122–156. (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 439 кб)
 11. Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Загороднюк I. В. Дослідження населення кажанів в заплаві Сіверського Донця // Вісник Луганського державного педагогічного університету. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45) (Теріологія в Україні 2002). — С. 121–124. >>> (pdf 88 kb)
 12. Загороднюк І. В. Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів // Доповіді НАН України. — 2003. — N 8. — С. 184–189. >>> (pdf 437 kb)
 13. Загороднюк І. В., Годлевська Л. В. Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров’ї: видовий склад, поширення та чисельність // Вестник зоологии. — 2003. — Том 37, № 2. — С. 31–39. >>> (pdf 338 kb)
 14. Годлевська Л., Петрушенко Я., Тищенко В., Загороднюк І. Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна) // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 2. — С. 37–45. >>> (pdf 548 kb)
 15. Загороднюк І. В., Коробченко М. А. Кажани та ліссавіруси: аналіз даних з України та гіпотези міграції сказу в антропоценози // Вісник Луганського педагогічного університету. Біологічні науки. — 2007. — № 16 (132). — С. 104–116. >>> (pdf 250 kb)
 16. Zagorodniuk I., Postawa T. Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe // Наук. зап. Держ. природознавч. музею. — Львів, 2007. — Вип. 23. — С. 215–224. >>> (pdf 411 kb)
 17. Загороднюк І., Дикий І. Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2009. — Вип. 49. — С. 111–127. >>> (pdf 663 kb)
 18. Загороднюк І. Морфологія епіблеми у кажанів та її мінливість у Eptesicusserotinus” (Mammalia) // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. — 2009. — Вип. 51. — С. 157–175. >>> (pdf 2,20 mb)
 19. Загороднюк І., Ребров С. Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2014. — Вип. 67. — С. 138–147. >>> (pdf 0,88 mb)

 

Статті про угруповання тварин

Роботи стосуються оцінок (та переоцінок з огляду на знахідки видів-двійників) видового і таксономічного різноманіття фауни, методичних розробок щодо аналізу структури угруповань та механізмів підтримання високого рівня різноманіття зональних і локальних фауністичних комплексів.

 1. Емельянов И. Г., Загороднюк И. В. Таксономическая структура сообществ грызунов Восточных Карпат: видовое богатство и таксономическое разнообразие // Фауна Східних Карпат: Сучасний стан i охорона (Матеріали Міжнародної конференції). — Ужгород, 1993. — С. 57–60. >>> (pdf 207 kb)
 2. Загороднюк И. В., Емельянов И. Г., Хоменко В. Н. Оценка таксономического разнообразия фаунистических комплексов // Доповіді НАН України. — 1995. — № 7. — С. 145–148. >>> (pdf 321 kb)
 3. Емельянов И. Г., Загороднюк И. В., Хоменко В. Н. Таксономическая структура и сложность биотических сообществ // Екологія та ноосферологія. — 1999. — Том 8, № 4. — С. 6–18. >>> (pdf 309 kb)
 4. Загороднюк І. Загальна картина динаміки хіроптерофауни України // Міграційний статус кажанів в Україні / За ред. І. Загороднюка. — Київ, 2001. — С. 157–168. — (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 297 кб)
 5. Загороднюк І., Киселюк О., Поліщук І., Зеніна І. Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 8–17. >>> (pdf 152 kb)
 6. Загороднюк І., Кондратенко О. Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2002. — № 30. — С. 106–118. >>> (pdf 179 kb)
 7. Кондратенко О. В., Загороднюк І. В. Склад і структура схожості мікротеріофаун заповідних ділянок східної частини України // Ученые записки Таврического национального университета. Серия «Биология, Химия». — 2004. — Том 17 (56), № 2. — С. 82–89. (Summary: p. 238). >>> (pdf 144 kb)
 8. Кондратенко О., Загороднюк І. Зональні фауністичні угруповання дрібних ссавців східної України та їх історичні зміни // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 167–173. — (Праці Теріологічної Школи, випуск 7). >>> pdf (108 kb)
 9. Наглов В., Загороднюк И. Статистический анализ приуроченности видов и структуры сообществ // Теріофауна сходу України. — Луганськ, 2006. — С. 291–300. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 7). >>> (pdf 163 kb)
 10. Загороднюк І., Коробченко М. Поширення та динаміка епізоотій сказу в популяціях ссавців на Луганщині // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2007. — Вип. 45. — С. 127–138. >>> (pdf 907 kb)
 11. Трунов О. П. Загороднюк І. В. Зміни угруповань великих ссавців внаслідок розвитку мисливської діяльності людини // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. — Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. — С. 509–511. >>> (pdf 223 kb)
 12. Загороднюк І. Різноманіття ссавців та видове багатство гільдій // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2008. — Випуск 24. — С. 11–23. >>> (pdf 817 kb)
 13. Загороднюк І. В. Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela) // Наукові записки Державного природознавчого музею. — 2009. — Вип. 25. — С. 251–266. >>> (pdf 816 kb)

 

Статті про рідкісні види та їх динаміку

 1. Загороднюк И. В., Воронцов Н. Н., Песков В. Н. Татранская полевка (Terricola tatricus) в Восточных Карпатах // Зоологический журнал. — 1992. — Том 71, вып. 6. — С. 96–105. >>> (pdf 352 kb)
 2. Загороднюк І. В. Поширення і чисельність Lagurus (Mammalia) в Україні // Вісті Біосферного заповідника “Асканія-Нова”. — 2009. — Том 11. — С. 77–91. >>> (pdf 534 kb)
 3. Zagorodniuk I., Gavrilyuk M., Drebet M., Skilsky I., Andrusenko A., Pirkhal A. Wildcat (Felis silvestris Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species // Біологічні студії. Studia Bilogica. — 2014. — Vol. 8, N 3. — P. 233–254. >>> (pdf 5,8 mb)
 4. Zagorodniuk I. Golden jackal (Canis aureus) in Ukraine: modern expansion and status of species // Proceedings of the National Museum of Natural History. — 2014. — Vol. 12. — P.  100–105. >>> (pdf 0,44 mb)
 5. Загороднюк І., Ребров С. Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2014. — Вип. 67. — С. 138–147. >>> (pdf 0,88 mb)
 6. Коробченко, М., Загороднюк, І., Редінов, К. Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у Нижньому Подніпров’ї (Україна) // Праці Теріологічної школи. — 2014. — Том 12. — С. 89–101. >>> (pdf 5,66 mb)

 

Публікації про теріологію і теріологів

 1. Топачевський В., Загороднюк І. Видатному дослідникові та популяризаторові зоологічної науки К. А. Татаринову — 75 років // Вестник зоологии. — 1996. — Том 30, № 6. — С. 93. >>>
 2. Загороднюк І. В. Теріологічна школа та розвиток теріологічних досліджень в Україні // Заповідна справа в Україні. — 1999. — Том 5, № 1. — С. 78–81. >>>
 3. Загороднюк І. Б. М. Попов та початки хіроптерології в Україні // Міграційний статус кажанів в Україні. — Київ, 2001. — С. 173 (3-я стор. обкладинки). — (Novitates Theriologicae, pars 6). >>>
 4. Загороднюк І., Дикий І. Професор Кость Татаринов // Фауна печер України / За редакцією І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 4–5. — (Серія: Праці Теріологічної Школи, випуск 6). >>>
 5. Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. Пам'яті Юлія Івановича Крочка // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 3. — С. 283–285. >>>
 6. Ємельянов І. Г., Загороднюк І. В. Іван Тарасович Сокур (17.07.1908 — 02.11.1994): до 100-річчя від дня народження // Вестник зоологии. — 2008. — Том 42, № 4. — С. 381–382. >>>
 7. Загороднюк І. Професіонал // Теріофауна сходу України. Пам'яті Олександра Кондратенка / Під ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 330–334. — (Праці Теріологічної Школи, Вип. 7). ISBN 966-02-3985-8. >>>
 8. Загороднюк І., Годлевська О., Боярчук В. Валентин Крижанівський (1938–2008) — дослідник теріофауни України // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія Біологія. — 2009. — Вип. 26. — С. 242–244. >>>
 9. Загороднюк І. В. Іван Сахно та розвиток зоології й музейної справи на Луганщині: історичні розвідки // Вісник Національного науково-природничого музею. — Київ, 2011. — № 9. — С. 69–89. >>>
 10. Загороднюк І., Ємельянов І. Українському теріологічному товариству — 30 років // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців / Упорядники: І. Загороднюк та З. Селюніна. — Гола Пристань: Укр. теріол. тов-во, 2012. — С. 73. — (Novitates Theriologicae. Pars 8). ISBN 978-966-1510-81-3. >>>
 11. Загороднюк І. Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2013. — Том 11. — С. 115–134. >>>
 12. Загороднюк, І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної школи. — 2014. — Том 12. — С. 114–126. >>>
 13. Загороднюк І. Колектори теріологічних колекцій Національного науково-природничого музею НАН України 1930-х років // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : Матер. Міжнар. конф. 14–16.05.2015 / Закарп. угорськ. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. — Берегове, 2015. — С. 299–305. — ISBN 978-966-2303-13-1. >>>
 14. Загороднюк І. Богдан Волянський — яскрава постать української зоології 1920–1930-х років // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. — 2015. — Вип. 69. — С. 3–19. >>>
 15. Загороднюк І. Видання Українського теріологічного товариства та розвиток часопису «Праці Теріологічної школи» // Праці Теріологічної школи. — 2015. — Том 13. — С. 114–142. >>>

 

Публікації про колекції та роботу з ними

 1. Zagorodnyuk I. V. Bats in the Lviv Natural History Museum: description and comparative analysis of the collection // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. — Львів, 1998. — Том 14. — С. 77–82. >>> (pdf 210 kb)
 2. Загороднюк І., Годлевська Л. Кажани в колекціях зоологічних музеїв України: фенологічний огляд даних // Міграційний статус кажанів в Україні / Українське теріологічне товариство. — Київ, 2001. — С. 122–156. (Novitates Theriologicae. Pars 6). >>> (pdf 439 кб)
 3. Коробченко М. А., Загороднюк І. В. Поширення рідкісних видів степових ссавців на сході України за результатами аналізу зоологічних колекцій // Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження (Матеріали міжнародної наукової конференції). — Асканія-Нова, 2007. — С. 63–65. >>> (pdf 243 кб)
 4. Загороднюк І. Види-двійники і морфологічно близькі види ссавців у колекціях зоологічних музеїв: головні підсумки та перспективи досліджень // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: ДрукАрт, 2008. — С. 25–34. >>> (pdf 345 кб)
 5. Загороднюк І. Дослідження остеологічних зразків ссавців: ключові краніометричні ознаки // Мінливість та екологія ссавців. — Київ, 2012. — С. 16–32. — (Праці Теріологічної Школи; Том 11). >>> (pdf 3,33 мб)
 6. Загороднюк І. В. Зоологічні колекції як джерело біографічної інформації: до історії досліджень Анатолія Аргіропула та Бориса Попова // Практичні питання природничої музеології: Матеріали IIІ науково-практичної конференції. — Київ: ННПМ НАН України, 2013. — С. 15–16. — ISBN 978-966-02-7001-5. >>>
 7. Загороднюк І., Ємельянов І., Червоненко О. Зоологічні колекції та музеї як осередки дослідження біорізноманіття // Зоологічні колекції та музеї / Нац. наук.-природн. музей НАН України. — Київ, 2014. — С. 6–9. — ISBN 978-966-02-7388-7. >>> (pdf 181 кб)
 8. Загороднюк І., Шидловський І. Акроніми зоологічних колекцій України // Зоологічні колекції та музеї / Нац. наук.-природн. музей НАН України. — Київ, 2014. — С. 33–43. — ISBN 978-966-02-7388-7. >>> (pdf 283 кб)
 9. Загороднюк І. Колектори теріологічних колекцій Національного науково-природничого музею НАН України 1930-х років // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : Матер. Міжнар. конф. 14–16.05.2015 / Закарп. угорськ. ін-т ім. Ф. Ракоці ІІ. — Берегове, 2015. — С. 299–305. — ISBN 978-966-2303-13-1. >>> (pdf 428 кб)
 10. Загороднюк, І. Етапи формування і датування найдавнішої історії колекцій Національного науково-природничого музею НАН України // Природничі музеї: роль в освіті та науці / Нац. наук.-природн. музей НАН України. — Київ, 2015. — Ч. 2. — С. 161–163. — ISBN 978-966-02-7728-1. >>> (pdf 246 кб)
 11. Загороднюк, І., Коробченко, М., Підгайний, М. Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2015. — Том 13. — С. 101–110. >>> (pdf 369 кб)
 12. Загороднюк, І. Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років // Вісник Національного науково-природничого музею. — 2016. — Том 14. — С. 123–135. >>> (pdf 790 кб)

 

Перші публікації за матеріалами студентських досліджень

Цвелых А. Н. Михалевич О. А., Загороднюк И. В. Взаимосвязь частоты взмахов крыльями и скорости полета у серой цапли (Ardea cinerea L.) // 18 Международный Орнитологический Конгресс. — М., 1982. — С. 139–140.

Цвелых А. Н., Загороднюк И. В., Михалевич О. А. Скорость полета и частота взмахов крыльями у серой цапли (Ardea cinerea) // Зоологический журнал. — 1984. — Том 63, № 4. — С. 590–597. >>> (pdf 341 kb)

Загороднюк И. В. Влияние зимовки на возрастную структуру популяций краснобрюхой жерлянки // Вид и его продуктивность в ареале. — Свердловск, 1984. — Ч. 5. — С. 18–19.
^ вгору

створено 25.03.2003,
поновлено 27.10.2019

 

Locations of visitors to this page