на титульну сторінку

Українські назви ссавців
pars 2: колекція публікацій

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

фауна на
terioshkola.org.ua

родини ссавців
синопсис родів
список видів
види-двійники
види-символи
 ссавці в пелетках
ссавці-землериї
назви ссавців
фотогалерея
огляди фауни

головна сторінка

Google

 

Ellobius - сліпушок, спіпачок чи сліпунець?Публікації про назви ссавців

На цій сторінці забрано бібліографію з повнотекстами, що стосуються українських назв ссавців. Цю добірку підготовлено виключно з ресурсів сайту товариства, і мета зібрати все можливе тут не переслідувалася, хоча така ідея і варта подальшої нашої уваги, і ми намагатимемося її зреалізувати.

В основі доробків Українського теріологічного товариства (УТТ) — статті про назви, які готувалися за підсумками дискусії на поточних теріологічних школах, починаючи з 6 Теріошколи 1999 року (біостанція Гутисько), коли товариству було запропоновано перший після періоду багаторічної тиші (фактично після визначника ссавців О. Корнєєва 1965 року) список теріофауни України з відповідними українськими назвами. Надалі в рамках щорічних теріологічних шкіл почала діяти "словникова" група ABC, підсумки роботи якої регулярно висвітлювалися в резолюціях поточних теріологічних шкіл (>>>) та відповідних публікаціях, огляду яких і присвячено цю сторінку сайту.

Всі статті у представленій нижче бібліотеці наведено у хронологічному порядку, з посиланнм на пдф (по можливості всі) та інформацією про DOI (за наявності). Окремі засадничі положення української зооніміки щодо теріофауни України викладено на основній сторінці розділу — Про українські назви ссавців.


публікації про назви ссавців на сайті Теріошколи

Шарлемань М. Ссавці. — Плазуни. — Земноводяні. В кн.: Шарлемань М., Татарко К. Назви хребетних тварин. Київ: Держ. вид-во України, 1927. С. 9–67. (Словник зоологичної номенклатури. Частина 2).
читати оригінал (теріологічна частина - pdf) >>>

Загороднюк І. 1999. Контрольний список теріофауни України. В кн.: Ссавці України під охороною Бернської конвенції. Під ред. І. В. Загороднюка. Київ, 202–210. (Праці Теріологічної Школи; Вип. 2).
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. 2001. Роди звірів східноєвропейської фауни та їх українські назви. Частина 1. Загальні положення. Комахоїдні, кажани та хижі. Вісник Національного науково-природничого музею, Том 1: 113–131.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. 2001. Контрольний список родів і видів кажанів України. Загороднюк І. (ред.). Міграційний статус кажанів в Україні. Українське теріологічне товариство, Київ, 42–46. (Novitates Theriologicae; Pars 6).
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. 2007. Українські назви ссавців, поширених на території України (ухвалено IX Теріошколою як основа списку теріофауни). Novitates Theriologicae, Pars 7: 28–36.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. 2008. Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих. Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. Вип. 48: 33–43.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. В. 2009. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України. Збірник праць Зоологічного музею. Київ, № 40: 147–185.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Коробченко М. А., Загороднюк І. В. 2010. Назви сліпаків (Spalacidae) фауни України: наукові й українські. Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. За ред. І. В. Скільського, Н. А. Смірнова. ДрукАрт, Чернівці, 229–238.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк, І., Харчук С. 2011. Називничі засади опису таксономічного різноманіття ссавців Європи. Науковий вісник НУБіП України. Серія: лісівництво та декоративне садівництво. Вип. 164 (3): 88–97.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І., Дикий І. 2012. Мисливська теріофауна України: видовий склад і вернакулярні назви. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 58: 21–44.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І. В., Ємельянов І. Г. 2012. Таксономія і номенклатура ссавців України. Вісник Національного науково-природничого музею. Том 10: 5–30.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Коробченко М. 2015. Місцеві назви гризунів роду Spalax на сході України: зінське щеня, сліпець, сліпак, кріт. Дослідження ссавців степових регіонів. Луганськ, Київ, 106–112. (Серія: Novitates Theriologicae, Pars 9).
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І., Харчук С. 2017. Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців. Вісник Національного науково-природничого музею. Том 15: 37–66.
https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.085
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Загороднюк І., Пархоменко В., Харчук С. 2017. Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869). Праці Теріологічної Школи. Том 15: 10–27.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.010

читати повністю оригінал (pdf) >>>

Банік М. В., Загороднюк І. 2017. Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва «Матеріали до української наукової термінології» (1918). Праці Теріологічної Школи. Том 15: 159–166.
http://doi.org/10.15407/ptt2017.15.159
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Харчук С., Загороднюк І. 2019. Родини ссавців світу: огляд таксонів та їхні українські назви. Geo&Bio. Том  17: 85–115.
https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.085

читати повністю оригінал (pdf) >>>

Харчук С. 2019. Назви ссавців України на вебсайтах зоологічних і природничих музеїв України. Природнича музеологія, Том 5: 135–138.
читати повністю оригінал (pdf) >>>


Про проблеми називництва загалом та в зоології

Вербич С. О. (ред.). 2003. Українська ономастика: бібліографічний покажчик. Інститут української мови НАН України. Київ, 1–364.
>>> (pdf)

Некрутенко Ю. 2003. Передмова до українського перекладу. Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Видання четверте. Київ, С. IX–ХXV.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Словник зоологічної номенклатури (1927–1928). Інститут зоології НАН України (автор передмови чл.-кор. НАН України І. А. Акімов). Київ: Наукова думка, 2005. (Факсимільне відтворення видання 1927 р.).
передмова до перевидання (автор І. А. Акімов, html) >>>

Файчук Т. 2006. Словотвірні особливості зоологічних назв (на матеріалі словника зоологічної номенклатури 1927-1928 рр.). Вісник Національного університету Львівська політехніка. Вип.  559 (Проблеми української термінології): 176–178.
читати резюме оригінал (pdf) >>>

Тішечкіна К. В. 2012. Назви тварин в україномовних та англомовних словниках. Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Серія: Філологічна. Вип. 31: 108–110.
бібліографія та оригінал (pdf) >>>

Рибалка, Н. С. Змішана мотивація англійської теріологічної номенклатури. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2012. Вип. 23: 122–126.
бібліографія та оригінал (pdf) >>>

Куйбіда В. В. 2017. Народні природничі назви: монографія. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 1–906.
читати анотація та книгу (pdf) >>>

Пітель, В. М., & Пітель, В. І. 2017. Класифікаційні зв'язки в семантемах непохідних назв тварин. Прикарпатський вісник НТШ. Слово. 2017. № 4 (40): 86–98.
сторінка з бібліографією та текстом (pdf) >>>


Тема називництва у суміжних галузях

Питання стабілізації української наукової термінології і номенклатури актуальні у багатьох галузях. Їх розглядають і орнітологи, й іхтіологи, і герпетологи. Є праці щодо назв тварин і у мовознавців. Попри це, спеціальних публікацій (не словників), присвячених питанням називництва, доволі мало. Тут будуть збиратися деякі з них.

Турянин І. І. 1996. Народні назви тварин. Зелені Карпати. № 1–2: 64–68.
>>> (pdf)

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. 2002. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. 2-е видання. Київ, Львів, 1–44.
>>> (pdf)

Мовчан Ю. В. 2009. Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження). Збірник праць Зоологічного музею. Вип. 40: 47–86.
>>> (pdf)

Фесенко Г. 2007. Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. Вип. 43: 3–12.
>>> (pdf)

Фесенко Г. В., Бокотей А. А. 2007. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). 3-е видання. Київ, Львів, 1–112.
>>> (pdf)

Фесенко Г. В. 2008. Уніфікація українських наукових назв таксонів надродового рівня у класифікації птахів світу. Наукові записки Державного природознавчого музею. Львів, Вип. 24: 207–218.
>>> (pdf)

Топтун В. М. 2008. Мотивація кличок в українській зооніміці. Література та культура Полісся. Вип. 43: 159–165.
>>> (сторінка про статтю з pdf)

Куйбіда В. В. 2010. Народні назви ссавців. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди. Переяслав-Хмельницький, Спец. вип. [без номера]: 144–151.
(оригінал не знайдено, але пошук триває)

Куйбіда В. В. 2011. Народні теріоніми: становлення, класифікація, етимолого-семантичний аналіз. Наукові записки з української історії. Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди, Вип. 27: 267–273.
(оригінал не знайдено, але пошук триває)

Куцоконь Ю., Квач Ю. 2012. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку. Біологічні студії. Том 6 (2): 199–220.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Сизоненко Н. М. 2015. Граматична структура аналітичних номенів ссавців фауни України. Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки. Вип. 3 (81): 40–43.
читати повністю оригінал (pdf) >>>

Пригара Р. 2015. Зоологічна лексика в українських говорах Закарпатської області як предмет наукового вивчення. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Вип. 20: 79–83.
>>> (сторінка про статтю з pdf)

Тимочко Б. 2015. Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, Вип. 26: 102–108.
>>> (pdf)

Фесенко, Г. В. 2015. Узгодження форми латинських і українських назв у класифікації птахів. Бранта: Сборник научный трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 18: 7–15.
>>> (pdf)

Фесенко, Г. В. 2016. Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу. Вісник Національного науково-природничого музею. Том 14: 73–85.
https://doi.org/10.15407/vnm.2016.14.073
>>> (pdf)

Щербуха А. Я. 2003. Українська номенклатура іхтіофауни України. За ред. Є. М. Писанця. ННПМ, Київ, 1–48.
>>> (pdf)


автор сторінки: Ігор Загороднюк

започатковано як частину сторінки про українські назви ссавців 21.02.2011
створено у День української писемності 09.11.2020
поновлено 27.11.2020

 

Locations of visitors to this page