на титульну сторінку

Теріологічна школа:
робочі групи і мережі

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

головне

про школу
робочі групи
наша фауна
види-символи
фотогалерея
хроніка шкіл
бібліотека
праці школи
персоналії
інтернет

 

поточне

обнови сайту
школа-семінар
гаряче чтиво
наші новини
наш форум

 

Google

 

 

english version Робочі групи та мережі

Робочі групи і робочі мережі — одна з основних форм діяльності школи. Під час проведення щорічної школи-семінару формуються "проблемні ради", що розвивають свою діяльність у двох напрямках: (1) робочі групи, що збираються щороку за відповідним "круглим столом", (2) робочі мережі, що формуються під час таких круглих столів і діють у час між школами-семінарами. головними робочими групами Школи є такі:

УЦОК — український центр охорони кажанів
HELP — моніторинг та охорона великих хижих
ABC — уніфікація українських назв ссавців
GLIS — уніфікація методик обліку теріофауни
ЧКУ — ссавці у Червоній книзі України

Круглі столи робочих груп. Традиційними розділами Щорічної школи-семінару є круглі столи відповідних робочих груп:

групи УЦОК — акція "Європейська ніч кажанів в Україні",
групи HELP — круглий стіл "Охорона та моніторинг великих хижих",
групи ABC — круглий стіл "Уніфікація національних назв",
групи GLIS — круглий стіл "Уніфікація методів обліку",
групи ЧКУ — "Ссавці у Червоній книзі та їхні охоронні категорії".


УЦОК — Український центр охорони кажанів

Мета і задачі групи: розвиток моніторингових досліджень та програм охорони кажанів та їхніх сховищ. Докладно про задачі й діяльність групи див. на сайті kazhan.org.ua.

"Ніч кажанів" (повна назва — "Європейська ніч кажанів в Україні") стала щорічною акцією групи УЦОК, яка щороку проводиться в рамках чергової Теріологічної Школи-семінару. Ця акція започаткована від самого початку існування Школи Василем Покиньчередою та Ігорем Загороднюком, і протягом останніх п'яти років для цього заходу виділяється півдня роботи школи, що поступово переходять у "нічний" режим: доповіді, демонстраційні обліки з детекторами, презентації видань, дискусії щодо категорій охорони видів та проблем охорони їхніх сховищ, техніка обліку, проблеми дослідження міграцій тощо.

Координатор: Олена Годлевська. Ядро групи: Володимир Домашлінець, Ігор Загороднюк, Володимир Тищенко, Олена Годлевська, Ігор Дикий, Борис Кедров


HELP — група охорони та моніторингу великих хижих

Мета і задачі групи: розвиток в Україні досліджень щодо моніторингу та охорони великих хижих ссавців. Розвиток дистанційних методів дослідження, дослідження проблеми конфлікту великих хижих з людиною, динаміка популяцій та забезпечення охоронного статусу великих хижих (насамперед, вовка, ведмедя, рисі). Назва групи тлумачиться як акронім з англійського "Help European Large Predators".

Координатор: Ігор Дикий. Ядро групи: Сергій Жила, Марина Шквиря, Ігор Загороднюк, Ігор Дикий, Іван Делеган, Олександр Киселюк, Володимир Домашлінець


ABC — уніфікація українських назв ссавців

Мета та задачі групи: впорядкування національних назв ссавців, уніфікація назв надвидових груп, стабілізація номенклатури, поширення знань про історію, етимологію та межі застосування різних назв ссавців. Група збирається за спеціальним круглим столом під час кожної чергової школи, починаючи з "детекторного" семінару в Ядутах 2000 року. На 9-й школі затверджено чергову версію списку, яка після обговорення була представлена на затвердження 10-тою школою. Повний реконструйований список фауни (відомої за останні два століття) викладено окремою сторінкою в розділі "фауна", коментарі до нього — на сторінці "гаряче чтиво" >>>

Доробки групи. За останнє десятиліття зроблено необхідні кроки до формування усталеної системи українських наукових назв ссавців, що вимагають як практика ведення літопису природи, так і учбовий процес та повернення у широкий вжиток рідної мови. У цій царині учасниками школи підготовлено і запущено в широке обговорення кілька списків назв таксонів, основу яких становлять назви родів та видів ссавців місцевої (аборигенної та адвентивної) фауни. За рішенням 9-ї школи, на 10 школу підготовлена кінцева версія списку, який рекомендовано до вжитку як базовий "список назв ссавців фауни України та суміжних країн". Поточна версія списку була розіслана за бл. 100 адресами і викладена на цьому сайті для обговорення учасниками 8-10 Шкіл, після чого майже без змін (лише поточні уточнення) розміщена на цьому сайті >>>.

Координатор: Ігор Загороднюк. Ядро групи: Ігор Дикий, Борис Кедров, Олександр Киселюк, Василь Покиньчереда, Євгенія Сребродольська


Уніфікація методів обліку

Група GLIS створена для уніфікації методик обліку дрібних ссавців. Група започаткована під час проведення "Ніжинської" теріошколи за ініціативою Ігоря Загороднюка та Олександра Кондратенко. Первинна задача групи — проведення демонтраційних обліків мікрома­малій різними методиками (пастки, канавки тощо) та проведення дискусії щодо їх ефективності та узгодження результатів. Від часу проведення 6-ї (тернопільської) школи група проводить активність у галузі уніфікації методик обліку різних груп ссавців: давніх методів обліку (спостереження прямі та реєстрація слідів життєдіяльності, маршрутні, лінійні та площинові з пастками обліки), проводить семінари з розвитку дистанційних обліків (ультразвукова детекція, радіотелеметрія). У задачі групи входять також узгодження різних методів оцінки присутності та чисельності видів, а також розробка та узгодження єдиної уніфікованої бальної шкали чисельності видів.

Щорічний круглий стіл започаткований учасниками груп HELP, УЦОК та GLIS. Головними темами обговорення є методики прямого та опосередкованого обліку видового складу фауни та відносної чисельності окремих видів. Традиційними темами обговорення та узгодження є методики обліку дрібних ссавців пастками, проблеми узгодження різних оцінок чисельності та бальні оцінки відносної чисельності видів. Щорічна дискусії торка­ється проблем збору великих обсягів матеріалу шляхом опитування, достовірності таких даних, проблем ведення мисливської статистики (2тп-мисливство). Традиційними розділами навчань є демонстраційні обліки дрібних ссавців пастками і канавками, маршрутні обліки видів мезофауни, детекторні обліки кажанів та ін.

Координатор: Ігор Поліщук. Ядро групи: Микола Товпинець, Ігор Дикий, Лєна Годлевська, Ігор Загороднюк.


Ссавці у Червоній книзі та їх охоронні категорії

Щороку на Школі проводиться робота групи (і відповідного круглого столу) з проблем охорони теріофауни та уточнення охоронних категорій аборигенних видів ссавців. Головними дискусійними моментами залишаються проблеми надання охоронних категорій видам адвентивної фауни та видам інвазійним, проблеми узгодження національних та міжнародних (зокрема, бернських) червоних списків, програм щодо відновлення популяцій видів, що зникли на території України та суміжних країн в історичні часи тощо. Окремий блок питань, що активно обговорюються на Школі, стосується проблем ведення біотехнії, перспектив обмеження життєдіяльності популяцій тих видів, що складають адвентивну біоту і своєю присутністю негативно впливають на аборигенну фауну.

Координатор: Ігор Загороднюк. Ядро групи: Альфред Дулицький, Ігор Загороднюк, Сергій Жила, Володимир Тищенко, Анатолій Волох, Лєна Годлевська


автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 25.05.2003,
поновлено 03.11.2017

 

Locations of visitors to this page