назад на попередню сторінку

Bibliographical lists
of Ukrainian theriologists

for the last 10-20 years

 

english version This page includes bibliographical lists of some ukrainian mammologists, mainly for last 10 to 20 years.

 

 • Barabash-Nikiforov Illja   (ukr.).>>>
 • Cheremnykh Natalia (ukr.) >>>
 • Dykyi Igor   >>>
 • Godlevska Lena   >>>
 • Goldin Pavel   >>>
 • Kolesnikov Mikhail    >>>
 • Kondratenko Aleksandr (doc-vers) >>>
 • Krochko Julij  (ukr.) >>>
 • Korobchenko Maryna   >>>
 • Lobkov Volodymyr (ukr.) >>>
 • Merzlikin Igor   >>>
 • Seljunina Zoya    >>>
 • Shkvyrya Marina >>>
 • Skorobogatov Evgeniy >>>
 • Sokur Ivan   (ukr.) >>>
 • Timoshenkov Volodymyr   >>>
 • Tyshchenko Volodymyr   >>>
 • Vlaschenko Anton   >>>
 • Zagorodniuk Igor   >>>
 • Zaika Sergiy >>>
 • Zizda Julia   >>>

 

<<< back to library

 

=== update 6.02.2009 ===