сторінку проф. Сокура

Іван СОКУР

вибрані публікації

sorry

Повна бібліографія Івана Тарасовича включає принаймні 100 праць. Тут подано бібліографічні описи близько 20 найбільш цитованих праць цього дослідника 1949-1988 років, у тім числі його кількох монографій. Ця сторінка підготовлена як супровід до спогадів про цього дослідника на сторінці Наша пам'ять >>>

 • Сокур І. Т. Про фауну птахів та ссавців Партизанських лісних полезахисних смуг Генічеського району // Праці зоолого-біологічного інституту Харківського державного ун-ту. — 1940. — Том 8-9.
 • Сокур I. Т. Нові матеріали до фауни ссавців Закарпатської області // Доповіді АН УРСР. — 1949. — Вип. 5. — С. 83-91.
 • Сокур I. Т. Нові дані про фауну дрібних ссавців західного Полісся УРСР // Доповіді АН УРСР. — 1950. — № 4.
 • Сокур І. Т. До питання про зоогеографічну характеристику Радянських Карпат // Доповіді АН УРСР. — 1951. — Вип. 3. — С. 198-201.
 • Сокур I. Т. Господарське значення ссавців Закарпатської області i шляхи їх використання // Збірник Праць Зоологічного музею АН УРСР. — 1952. — № 25. — С. 35-45.
 • Сокур І. Т. Звірі Радянських Карпат i їх господарське значення. — Київ: Вид-во АН УРСР, 1952. — 68 с.
 • Сокур І. Т. Акліматизація і розведення хутрових звірів на Україні. — 1953.
 • Сокур І. Т. Мисливсько-промислові звірі західних областей України. — 1954.
 • Сокур I. Т. Нові матеріали до пізнання фауни дрібних ссавців України // Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР. — Київ, 1963. — № 32. — С. 29-42.
 • Сокур I. Т. Ссавці фауни України та їх господарське значення. — Київ: Держучпедвидав, 1960. — 211 с.
 • Сокур I. Т. Дослідження фауни ссавців України за роки Радянської влади // Збірник праць Зоологічного музею Укр. АН. — Київ, 1960. — № 29. — С. 21-38.
 • Сокур И. Т. Млекопитающие фауны Украины (исторические изменения, экология, практическое значение и пути рационального использования) // Автореф. дис…. док. биол. наук. — Харьков: ХОТК3 Гос. ун-т им. А. М. Горького, 1961. — 17 с.
 • Сокур І. Т. Історичні зміни та використання фауни ссавців України. — Київ: Вид-во АН Української РСР, 1961. — 84 с.
 • Сокур И. Т., Аверин Ю. В. Успенский Т. А. Зоогеографическая карта // Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР. — Москва, 1962. — С. 33-34.
 • Сокур I. Т. Нові матеріали до пізнання фауни дрібних ссавців України // Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР. — Київ, 1963. — № 32. — С. 29-42.
 • Сокур I. Т. Шкідливі гризуни і боротьба з ними. — Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. — 95 с.
 • Сокур И. Т., Филипчук Н. С. Морфофизиологические особенности географических популяций малого и крапчатого сусликов // Вестник зоологии. — 1977. — № 5. — С. 8-11.
 • Сокур И. Т., Дворников М. В., Лобков В. А. и др. Наземные беличьи Украины (современное состояние, особенности экологии, рациональное использование и охрана) // Изученность териофауны Украины, ее рац. использование и охрана. — Киев: Наукова думка, 1988. — С. 51-63.

впорядкував І. Загороднюк


<<< повернутися до бібліографічних списків

впорядковано 25 березня 2008 / update 15.08.08