Наталія Черемних

Наталія
Черемних

публікації

english version

Автор 14 публікацій і тез доповідей, переважно у галузі вивчення угруповань дрібних ссавців урбоекосистем та музейної справи. У працях 2001–2002 рр. автор виступав під прізвищем "Кобинець". Публікації наведено у зворотній хронології.

праці 2005–2009 років

 • Черемних Н. М. Особливості вікової структури міських популяцій мишоподібних гризунів // Наукові записки ДПМ. — Львів, 2008. — Том 24. — (у друці).
 • Черемних Н. М. Викопні ссавці в колекції ДПМ НАН України // Викопна фауна і флора останнього зледеніння. Тези доп. Міжнар. наук. конф. — (у друці).
 • Бокотей А. А., Дзюбенко Н. В, Черемних Н. М. Колекція ссавців Державного природознавчого музею НАН України // Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций: Тез. докл. Междунар. науч. совещ. 18–20 сент. 2007 г. / Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера. — Одесса, 2007. — С. 19–20.
 • Черемних Н. М. Колекція тушок ссавців К. А. Татаринова // Актуальные вопросы комплектования и сохранения зоологических коллекций: Тез. докл. Междунар. науч. совещ. 18–20 сент. 2007 г. / Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера. — Одесса, 2007. — С. 50–51.
 • Черемных Н. М. Особенности возрастной структуры городских популяций мышевидных грызунов // Териофауна России и сопредельных территорий: Тез. докл. Междунар. совещ. (VIII съезда Териол. общества) (Москва, 31 янв. — 2 февр. 2007 г.). — Москва, 2007. — С. 540.
 • Черемних Н. М. Зміни щільності популяцій трьох видів мишоподібних гризунів в урбаністичному градієнті // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 151–156. — (Праці Теріологічної Школи, вип. 8). >>> (pdf 189 kb)

праці 2001–2005 років

 • Черемних Н. М. Динаміка чисельності польової миші в урбаністичному градієнті // Збірка матеріалів І-ї міжнародної конференції молодих вчених "Сучасні проблеми екології". — Запоріжжя, 2005. — С. 35–36.
 • Черемних Н. М. Структурно-функціональні зміни угруповань дрібних ссавців у градієнті урбанізації // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Випуск 17. — С. 34–38. >>> (pdf 181 kb)
 • Черемних Н. М. Особливості методик екологічних досліджень дрібних ссавців в урбаландшафтах // Наукові записки ДПМ – Львів, 2004. — Том 19. — С. 129–138.
 • Кобинец Н. Видовое разнообразие и пространственное распределение мелких млекопитающих зеленых зон города Львова // Междунар. конф. "Животные в городе": Тез. докл. — Москва, 2002. — С. ____.
 • Дикий І., Сребродольська Є., Мисюк В., Гериген І., Кобинець Н. Теріофауна заказника "Чолгинський" // Західно-Українська орнітологічна станція: напрями і результати діяльності (Збірник праць) / Ред. І. Шидловський та ін. — Львів: Євросвіт, 2002. — 90 с.
 • Kobynec N. Plciowa struktura populacji drobnych ssakow zieleni miejskiej Lwowa // 10 th International Workshop on Scientific Presentation Techniques. — Poznan — Jeziory (Poland), 2002. — P. 12–13.
 • Кобинець Н. М. Історія та стан досліджень дрібних ссавців урбоекосистем України та прилеглих держав // Вісник Луганського державного пед. університету ім. Тараса Шевченка. Біологічні науки. — 2002. — № 1 (45) (січень). — C. 58–66. >>> (82 kb)
 • Kobynec N. Charakterystyka populacji drobnych ssakow zieleni miejskiej Lwowa // 9th International Workshop on Scientific Presentation Techniques. — Murzynowo (Poland), 2001. — P. 26.

<<< повернутися до бібліографічних списків

1 лютого, 2009