Юлія
ЗІЗДА

(бібліографія)

english

Публікації

  Публікації 2009 року

 • Зізда Ю. Особливості розподілу вивірки звичайної (Sciurus vulgaris L.) в Ужанському національному природному парку // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій" (22–23 вересня, В. Березний). — Великий Березний, 2009. — (у друці).
 • Зізда Ю. Розподіл кольорових форм вивірки звичайної та окремі аспекти їх поведінки у парках м. Ужгорода // Вісник Львівського університету. Серія Біологія. — Львів, 2009. — (у друці).
 • Зізда Ю. Погризи дендрофільних гризунів та можливості їх видової ідентифікації // Матеріали IX наукової конференції молодих вчених "Наукові основи збереження біотичної різноманітності" (1–2 жовтня, м. Львів) — Львів, 2009. — (у друці).
 • І. Загороднюк, Ю. Зізда, О. Дроботун. Реконструйований ареал ховраха Spermophilus citellus у Закарпатті // Вісник зоології. — Київ, 2009. — (у друці).
 • Зізда Ю. Дослідження стану популяції білки звичайної у парках м. Ужгород // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. — С. 18–19. — (Зоологічний кур'єр № 3). >>> (820 кб — вся збірка)
 • Публікації 2008 року

 • Зізда Ю. Морфологічна та кольорова мінливість вивірки звичайної за даними колекційних зборів // Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність: Матеріали наукової конференції, присвяченої 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / За ред. І. В. Скільського. — Чернівці: ДрукАрт, 2008. — С. 156–158. >>> (315 кб)
 • Зізда Ю. Е. Прижиттєві методи дослідження дендрофільних гризунів // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-ти річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська" (Львів–Пожижевська, 23–27 вересня, 2008 р.). — Львів, 2008. — С. 150–151.
 • Зізда Ю. Конкурентні взаємини дендрофільних гризунів з позиції їх екоморфологічної мінливості // Молодь та поступ біології: IV Міжнародна наукова конференція студентів й аспірантів (7–10 квітня 2008 року). — Львів, 2008. — С. 256.
 • Зізда Ю. Мінливість забарвлення хутра та аналіз поширення різних підвидів Sciurus vulgaris // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — Ужгород, 2008. — Випуск 22. — С. 212–221. >>> (474 кб)
 • Зізда Ю. Щодо кольорової мінливості вивірки звичайної та обрунтування гіпотез про причини потемніння хутра // Біологія від молекули до біосфери: Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих вчених (18–21 листопада 2008 р., м. Харків, Україна). — Харків: СПД ФЛ, 2008. — С. 369–370.
 • Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових екосистем Закарпаття // Раритетна теріофауна та її охорона / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2008. — С. 84–93. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 9). >>> (134 кб)
 • Зізда Ю. Мідиця альпійська (Sorex аlpinus) в Україні // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біобази УжНУ в с. Колочава та пам’яті її фундатора В. Ю. Штаєра (23–25 травня 2008 р.). — Ужгород, 2008. — С. 51–52.
 •  

  Публікації 2003–2007 років

 • Зізда Ю. Школа-семінар як школа фахівців вищої кваліфакації (враження учасника 10-ї міжнародної теріологічної школи) // Fructis (Вісник студентського наукового товариства біологічного факультету УжНУ). — Ужгород, 2003, листопад. — С. 2–3.
 • Зізда Ю. Е., Загороднюк І. В. Раритетні види як ознака унікальності регіону (на прикладі теріофауни Карпат) // Сучасні проблеми екології (Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції молодих вчених 7–9 жовтня 2004 р.). — Запоріжжя, 2004. — С. 159–163. >>> (117 кб)
 • Зізда Ю., Загороднюк І. Маловивчені групи печерних безхребетних // Фауна печер України / Під ред. І. Загороднюка. — Київ, 2004. — С. 75–79.  >>> (pdf 117 kb)
 • Зізда Ю. Чорна форма вивірки (Sciurus vulgaris carpathicus) в м. Ужгороді // Вестник зоологии. — 2005. — Том 39, № 4. — С. 84.
 • Зізда Ю. Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 147–154.  >>> (pdf 549 kb)
 • Загороднюк І., Зізда Ю. Дослідження гідрофільних угруповань ссавців (Звіт про ХІ Теріологічну школу-семінар) // Науковий вісник ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 195–198. >>> (126 кб)
 • Зізда Ю. Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем // Молодь і поступ біології: Тези доповідей Першої міжнародної конференції студентів та аспірантів (11–14 квітня 2005 р.). — Львів, 2005. — C. 92.
 • Зізда Ю. Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаходженнях Закарпаття // Фауна в антропогенному середовищі / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 126–132. (Серія: Праці Теріологічної Школи. Випуск 8). >>> (213 кб)
 • Зізда Ю., Дулицький А., Приходько О. XII Теріологічна школа-семінар «Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем» // Теріофауна сходу України / За ред. І. Загороднюка. — Луганськ, 2006. — С. 344–347. — (Праці Теріологічної школи. Випуск 7) . >>> (92 кб)
 • Zagorodniuk І., Zizda Yu. Records of three rare Myotis species (Vespertilionidae) in Transcarpathian Ukraine // Vestnik zoologii. — Kyiv, 2007. — Vol. 41, N 3. — P. 226. >>> (92 кб)
 • Зізда Ю. Фауна дрібних ссавців в умовах посиленого антропогенного навантаження (на прикладі Закарпаття) // Молодь та поступ біології: збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23–27 квітня 2007 року, м. Львів). — Львів, 2007. — С. 204–205.

pdf чи doc файли всіх праць можна знайти на сайті: Раритетна фауна Карпат


<<< повернутися на домашню сторінку

сторінку започатковано: 27 лютого 2006 р.,
поновлено 11 вересня 2009 р.