Юлія
ЗІЗДА

(дрібні ссавці, теріофауна і
раритетна фауна заходу України)

english

бібліографія >>>


 

Наукові інтереси
Закономірності поширення ссавців, зокрема розповсюдження рідкісних видів в горах. Склад фауни і висотне поширення ссавців в Карпатах, внесених до Червоної книги України. Кольорова мінливість вивірки в Карпатах.

Кваліфікаційні праці
Курсова робота "Закономірності висотного поширення червонокнижних видів комахоїдних ссавців Українських Карпат" (УжНУ, 2004) (Анотація). Керівник: канд. біол. наук Н. В. Куруц

Диплом бакалавра "Дрібні ссавці лісових екосистем Закарпаття". Ужгородський національний університет, 2005.
Керівник: канд. біол. наук Н. В. Куруц. (скорочена версія (doc 188 kb) на сайті lucanus.org.ua).

Диплом спеціаліста за темою попереднього дипломного проекту (див. вище). Ужгородський національний університет, 2006. Керівник: канд. біол. наук Н. В. Куруц

Поточна робота
аспірант першого року навчання інституту екології Карпатт НАН України, м. Львів, спеціальність екологія. Працюю над дисертаційною роботою на тему: Аутекологічні особливості Sciurus Vulgaris в умовах синантропізації рослинного покриву південно-західного макросхилу Українських Карпат. Керівник О. О. Кагало.

Адреса
Відділ охорони природних екосистем, Інститут Екології Карпат, вул. Козельницького, 4, Львів, Україна.
E-mail: julcha@ua.fm

Публікації
наукові опубліковано 19 праць >>>

 

Конференції та семінари

 • 14-17 червня 2007 року у м. Ужгород у складі оргкомітету взяла участь у Міжнародній науковій конференції "Церква і навколишнє середовище: європейський досвід та українські перспективи". У процесі підготовки до друку матеріали конференції.
 • у квітні 2007 року взяла участь у IІІ Міжнародній науковій конференції "Молодь та поступ біології", яка відбулася у Львові у 23-27 числах. Організаторами конференції були біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та студентська наукова спільнота біологічного факультету. Конференція проводилася з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки. Підготовлено та надруковано матеріали конференції.
 • З 09 по 13 жовтня 2006 р. була учасником ХІІІ Теріологічної школи-семінару на тему «Раритетна теріофауна», яка проходила на базі Кам’янець-Подільського державного університету та НПП «Подільскі Товтри» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область).
 • 12 квітня 2006 р. взяла участь у конференції пам'яті Івана Верхрадського - видатного українського природознавця, фольклориста й етнографа, де представляла доповідь на тему: "Назви дендрофільних гризунів Карпат у науці і побуті". Конференція проходила на базі Львівського національного університету.
 • 4-6 грудня 2006 року учасниця Міжнародної конференції українського герпетологічного товариства в Ужгороді.
 • 25-29 листопада 2005 р. взяла участь та була організатором XI Теріологічної Школи на тему: "Синантропія ссавців та фауна урбоекосистем", яка проходила на базі Луганського національного педагогічного університету. За результатами конкурсу дипломних та студенських праць стала призером (І місце за диплом на тему "Дрібні ссавці лісових екосистем Закарпаття) і отримала приз глядацьких симпатій. У працях конференції представлено статтю за темою однієї із доповідей: "Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаходженнях Закарпаття". Резюме статті тут: ("Резюме")
 • 8-9 листопада 2005 р. взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Екологічні дослідження у промислових регіонах України" м. Дніпропетровськ, у працях якої представлено тези доповіді на тему: "Білка в умовах урболандшафтів Закарпаття"
 • З 11 по 14 квітня 2005 р. взяла участь у Першій міжнародній конференції студентів та аспірантів "Молодь та поступ біології" у м. Львові, де отримала диплом III ступеня за кращу доповідь та роботу "Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем". "Резюме".
 • У лютому 2005 р. взяла участь у регіональному семінарі НУО "Принципи Водної директиви ЄС в Україні" (Львів) як волонтер від РМЕО "Екосфера".
 • У жовтні 2004 р. (11-16.10.2004) взяла участь у ХІ Теріологічній школі-семінар на тему: “Дослідження гідрофільних угруповань ссавців” на базі Регіонального Ландшафтного Парку “Гранітно-степове Побужжя”, у Миколаївській обл., де  отримала ІІ місце на конкурсі курсових та дипломних праць. На конференції зроблено дві доповіді: "Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України" "Резюме" (публікацію див. нижче) і "Закономірності висотного поширення червонокнижних видів комахоїдних ссавців Українських Карпат" (курсова робота "Резюме")
 • 2004 р. конференція для студентів та молодих вчених “Сучасні проблеми екології”, яка проходила 7-9 жовтня у м. Запоріжжя, на базі Запорізького національного університету (див. відповідну публікацію нижче).
 • У квітні 2004 р. представляла доповідь за темою курсової роботи (див. вище) на студентській науковій конференції біологічного факультету Ужгородського національного університету. "Резюме")
 • 2004 р. взимку — 8-ме засідання групи НЕLР, присвячене питанням моніторингу великих хижих ссавців, на базі Поліського природного заповідника (Житомирська область).
 • У жовтні 2003 року взяла участь у роботі 10 Міжнародної Теріологічної школи-семінару (Крим): “Острівні ефекти та геоінформаційні системи”, як член Оргкомітету та як учасник усіх засідань і польових занять.

 


<<< повернутися

сторінку започатковано: 27 лютого 2006 р.,
поновлено 11 вересня 2009 р.