Юлія Зізда

Юлія
ЗІЗДА

(анотації на головні наукові доробки)

українська версія english

Резюме курсової роботи "Закономірності висотного поширення червонокнижних видів комахоїдних ссавців Українських Карпат" (УжНУ, 2004)

У курсовій роботі показано закономірності розподілу рідкісних видів комахоїдних ссавців та ссавців раритетної фауни Українських Карпат за висотними поясами. Шляхом умовного поділу рідкісних видів на шість груп раритетності та п’ять просторових підгруп, показано, що раритетні види характеризують унікальність території, маючи обмежений ареал. З’ясовано, що від висотного розподілу рідкісних видів, поширення їх у просторі і висоти раритетної групи залежить рівень ендемічності виду. Чим вища раритетність групи і висотний пояс, тим вищий ранг ендемізму має той чи інший вид.Резюме статті: "Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України (збірка праць 11 теріологічної школи)

(Sciurus vulgaris) . Досліджено поширення чорної та рудої кольорових форм вивірки у Закарпатті на основі власних спостережень, анкетування, інтерв’ювання та колекційних зразків. Зібрані матеріали дозволяють підтвердити наявність щонайменше однієї перехідної форми. Чорна і руда форми у природних умовах є просторово розмежованими, причому виключно чорна форма поширена лише у високогірних районах, а виключно рудої форми немає у жодному висотному поясі Закарпаття. Руда форма разом із темною і чорною живуть у антропогенній зоні, тобто у містах. Лише у місцях співжиття чорної та рудої форм можна побачити проміжну — темну — форму, яка завжди є нечисельною. Чорна форма всюди кількісно абсолютно переважає над іншими. Щодо причин синантропізації кольорових форм на Закарпатті та потемніння забарвлення вивірки запропоновано кілька гіпотез.

Зізда Ю. Поширення кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у Закарпатті та в суміжних областях України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. — 2005. — Вип. 17. — С. 147-154.Резюме статті:"Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем" (збірка праць конференції "Молодь та поступ біології", м. Львів)

Для оцінки рівня раритетності (унікальності) біосистем проаналізовано обсяг раритетної частини фауни та визначено ступінь її ендемізму: регіонального (види, ареали яких фрагментовані і які відсутні на суміжних територіях) та повного або абсолютного (види, наявні лише у складі аналізованої екосистеми). Такий аналіз проведено для теріофауни Карпатського регіону з урахуванням її розподілу за висотними поясами. Рівень унікальності території залежить від особливостей висотного поширення рідкісних видів. Найвищий рівень цінності мають екосистеми Карпат, де зосереджена найвища кількість повних і регіональних ендеміків.

Зізда Ю. Рідкісні види ссавців як індикатори унікальних біосистем // Молодь і поступ біології (Тези доповідей Першої міжнародної конференції студентів та аспірантів 11-14 квітня 2005 р.). — Львів, 2005. — C. 92.Резюме статті: "Оцінки різноманіття кольорових форм вивірки (Sciurus vulgaris) у синантропних і природних місцезнаходженнях Закарпаття" (збірка праць 12 теріологічної школи)

Оцінено різноманіття кольорових форм вивірки у природних та антропогенних біотопах Закарпаття. Виявлено схильність вивірки до синантропії, оскільки спостерігається збільшення чисельності різних кольорових форм у містах Закарпаття, порівняно із природ-ними біотопами за останні 15-20 років. Як у антропогенному, так і в природному рівнинних середо-вищах та на Закарпатті загалом показник різноманіття кольорових форм є вищим, ніж у гірській місцевості, різноманіття в антропогенній зоні рівне 60 %, а в природній зоні становить лише 43 %. Це пов'язано, очевидно, із збереженістю зелених зон у містах, кращою забезпеченістю кормом, відсутністю тут хижаків тощо. Тобто, для вивірки різноманіття абіотичних факторів в містах є меншим.


<<< повернутися

сторінку започатковано: 27 лютого 2006 р., поновлено 6 травня 2006 р.