назад на попередню сторінку

Назви ссавців України і суміжних країн

(суперечливі назви родів)

(веб-сайт Українського теріологічного товариства НАНУ www.terioshkola.org.ua)


 

 

Суперечливі назви родів звірів фауни України

Ігор Загороднюк (Українське теріологічне товариство НАН України)

 

Вступ

Суперечки щодо українських назв деяких родів і видів ссавців тривають дотепер, попри нашу домовленість на 9-й теріошколі намагатися дотримуватися назв, обговорених і прийнятих на тому нашому зібранні. Цьогорічна теріошкола, яка проходитиме в Криму (див. відповідні розділи сайту і форуму), за пропозицією організаторів, включатиме круглий стіл щодо назв ссавців (пропозиція М. М. Товпинця). Це викликано необхідністю затвердити деякі зміни, що накопичилися за 10 років, а також важливі доповнення, пов'язані з назвами трьох груп ссавців: свійських тварин, лабораторних тварин, а також ссавців, яких традиційно утримують у зоопарках України. Мова також йтиме про питиння уніфікації назв родин.

Для "розкрутки" теми цього року на семінарі "Мисливська фауна на природно-заповідних територіях: загрози і перспективи" це питання було запропоноване оргкомітетом для обговорення, і всі ми отримали відовідний лист-запрошення, який фактично зобов'язав мене підготувати доповідь про проблемні питання в мисливській термінології: "Українська термінологія у мисливствознавстві: огляд і назви мисливських звірів". Відповідний рукопис з обгрунтуваннями поточних назв, викладених на нашому сайті, та пропозиціями до подальших дискусій на майбутньому круглому столі, майже завершено і буде здано до друку у одне з фахових видань. Тут буде викладено кілька фрагментів статті щодо родових назв, які найчастіше дискутуються в товаристві і (особливо) поза товариством на різноманітних інтернет-форумах і педіях (зокрема, на вікіпедії).

Перший фрагмент: назва роду Sciurus, викладений у зв'язку з новою хвилею цікавості до цього об'єкту досліджень та його наукової назви в інтернет-мережі.

Назва роду Sciurus

Існує кілька конкуруючих назв, вкл. «вивірка» та «білка» [Загороднюк, 2008-2009]. Перша з них є однією з найдавніших і згадується з літописних часів до сьогодення і різних варіаціях (вкл. вівериця, вевериця, вивірка, вивюрка). Назва «білка (білиця)» також вживана в мисливській літературі і статзвітності (2тп), проте має заплутану етимологію, розслідування якої показало відповідність її роду Martes (куна).

Традиція іменувати коштовне хутро як «біла» (бђла) іде від літописних часів (напр., в іпатіївському літописі «по бђлђ. и вђверици» (верс. «вђверичђ») від кожного диму [Літопис, 1989])1 і має низку подібних за значенням слів, що означають достаток, багатство, податок, цінність: білувати (хутро2), Білгород, білизна (у т.ч. й риба), білуга, біла хата, біле личко та низку значень із заміною «л» на «р»: біра, бірка, бірувати (бути спроможним [платити оброк]). Очевидно, що термін пов’язаний з позначенням цінного хутра (насамперед кунового). Назва «білка» використовується й дотепер для куниць в Болгарії. За болгарськими теріологічними зведеннями, «белка» і «златка» — два ідентичні українським види роду Martes: Martes foina та Martes martes [Пешев та ін., 2004; Бозайница..., 2010]. Враховуючи походження літописних традицій Руси, можна вбачати збереження етимологічного коріння «біли/білки» у сучасній болгарській назві куни. Імовірно, відома в Україні назва «білодушка» для Martes foina зберігає етимологічний зв’язок з «бђла».

Вивірка, або вівериця — найпоширеніша назва Sciurus у слов’янських мовах, яка збереглася дотепер і використовується у сучасних зведеннях щодо фауни України [Загороднюк, 1999; Дулицкий, 2001; Делеган та ін., 2005; Булахов, Паховом, 2006 та ін.]. Власне цю назву, походження якої виводять з долітописних часів3, але яка була у переліку репресованих назв у 1933–1953 рр., і варто підтримувати у широкому вжитку, полишивши контраверсійне «бђлка», яким упродовж десятиліть витісняли не тільки українське «вивірка», але й російське «векша»4, широко вживані ще 50-60 років тому. Слово «вивірка» є одним з найдавніших зоонімів Руси, який дотепер вживається у науковій літературі та як народна назва в усіх тих регіонах, які зазнали найменших впливів термінологічного ревізіонізму. Поява подібних до «бђлка» зоонімів є прикладом «термінологічного суржику» (термін Ю. Некрутенка).

 

Виноски з тексту

1. Тлумачити це як «данину ... брали вони по білій вивірці» з приміткою «біла вивірка — це зимовий горностай» [Літопис, 1989] є, на думку автора, абсолютно помилковим. Мова напевно йшла про «білу» як про «куницю».
2. Фактично слово «білувати» (вичищати) можна пояснити «звільненням» здобичі від непридатної («чорної») середини: м’ясо хижаків в їжу не брали, тому шкіру вибілювати, вивільняти з неї «чорне». Надалі слово «білувати» закріпилося за процедурою зняття шкіри.
3. У більшості тлумачних словників (Фасмера та ін.) походження слова пов’язують з давніми індоєвропейськими *ver- «гнути» та *sver- «висіти в повітрі» (також порівн.: «верткий»).
4. За Фасмером [Фасмер, 1964–1973], одна з найбільш визнаних версій походження слова «вђкъша» — як зменшувальне від «вђвериця» з суфіксами ка і -ша.

 

Цитована література

Бозайници в България // Уикипедия. — http://bg.wikipedia.org/wiki/ (15.05.2011).
Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. — 356 с.
Делеган І. В., Делеган І. І., Делеган І. І. Біологія лісових птахів і звірів. — Львів: Поллі, 2005. — 600 с.
Дулицкий А. И. Биоразнообразие Крыма. Млекопитающие: история, состояние, охрана, перспективы. — Симферополь: СОНАТ, 2001. — 208 с.
Загороднюк І. Контрольний список теріофауни України // Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Під ред. І. В. Загороднюка. — Київ, 1999. — С. 202–210. — (Праці Теріологічної школи. Вип. 2).
Загороднюк І. В. Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України // Збірник праць Зоологічного музею. — Київ, 2008–2009. — № 40. — С. 147–185.
29. Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. — К.: Дніпро, 1989. — XVI+591 с.
Пешев Ц., Пешев Д., Попов В. Фауна на България. Mammalia. — София: Акад. изд-во „Марин Дринов“, 2004. — Том 27. — 632 с.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1964, 1967, 1971, 1973. — Т. 1–4. — Онлайн версія: http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer.htm.

P.S. назву «вивірка» вжито також у оглядах
Жарський Е. Тварини // Географія українських і сумежних земель / За ред. В. Кубійовича. — Львів, 1938. — С. 239–250. — (Факсимільне перевидання. Київ: Обереги, 2005).
Храневич В. Ссавці Поділля. Огляд систематичний. — Вінниця: Віндерждрук ім. Леніна, 1925. — 31 с. — (Кабінет виучування Поділля. Вип. 4).
Шарлемань М. Звірі України. Короткий порадник до визначання, збірання і спостерігання ссавців (Mammalia) України. — Київ: Всеукр. кооп. видавн. союз (Вукоопспiлка), 1920. — 83 с.
Шарлемань М. Ссавці. — Плазуни. — Земноводяні // Шарлемань М., Татарко К. Назви хребетних тварин. — Київ: Держ. вид-во України, 1927. — С. 9–67. — (Словник зоологічної номенклатури. Частина 2).

P.P.S. «вивірка» як друга назва разом з «білка»
Маркевич О. П., Татарко К. I. Російсько-українсько-латинський зоологічний словник: термінологія i номенклатура. — Київ: Наукова думка, 1983. — 412 с.
Татаринов К. А. Звірі західних областей України (матеріали до вивчення фауни Української РСР). — Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. — 188 с.

  

автор сторінки: Ігор Загороднюк
на сторінку українські назви ссавців

створено 27.05.2011,
зміст поновлено 28.05.2011

 

Locations of visitors to this page