назад на попередню сторінку

History of Theriology in Ukraine. Part 1 (persons)

Novitates Theriologicae • Pars 14 • 2022

Bulletin of the Ukrainian Theriological Society, NAS of Ukraine


 

menu

about Novitates
issue contents
editorial board
author guides

 

issues

pars 16 (2023)
pars 15 (2022)
pars 14 (2022)
pars 13 (2022)
pars 12 (2021)
pars 11 (2020)
pars 10 (2017)
pars 9 (2015)
pars 8 (2012)
pars 7 (2007)
pars 6 (2001)
pars 5 (2005)
pars 4 (2001)
pars 3 (2003)
pars 2 (2000)
pars 1 (2000)

 

Google

 

 

bibliography

History of Theriology in Ukraine. Part 1 (persons). Reference-book on prominent persons in science. Compiled and edited by I. Zagorodniuk. Ukrainian Theriological Society and National Museum of Natural History, NAS of Ukraine, Kyiv, 2022. 610 pp. (Novitates Theriologicae; Pars 14).

Історія теріології в Україні. Частина 1 (персони). Довідник щодо визначних персон в науці. Упорядник та редактор: І. Загороднюк. Українське теріологічне товариство та Національний науково-природничий музей НАН України, Київ, 2022. 610 с. (Novitates Theriologicae; Pars 14).

ISSN 2709-4928 (online)
ISSN 2709-491X (print)
license: CC BY-SA
doi: http://doi.org/10.53452/nt14

 


 

Summary • Анотація

english versionSummary. In the spring of 2022 (2nd March), we have celebrated the 40th anniversary of the Ukrainian Theriological Society, and in June 2022 — 50 years from the first organizational activity: the establishment of the All-Union Theriological Society, among the initiators of which were Academician Ivan Pidoplichka and Professor Alexander Korneev. The Society has planned to prepare a collection of articles in the format of the theriological bulletin titled ‘100 Outstanding Researchers in the History of Ukrainian Theriology.’ The second part of the edition will include research into the history of research centres, laboratories, schools, as well as reviews of research by areas and regions. All essays are prepared according to a unified scheme, in an encyclopedic style. The volume of one biographical essay is 3 to 4 pages (4 pages for doctors and other scholars with a high contribution). The structure of each essay is as follows: 1) summary and biographical information (including photos); 2) key research in the field of theriology; 3) hobbies, virtues and awards. As of 1 June 2022, according to the plan for the preparation of the first part (personalities), we already have 160 essays on 610 pages. Essays are grouped into 4 sections. We plan to complete the work on the publications by the end of 2022.

english versionНавесні 2022 р. (2 березня) виповнюється 40 років Українського теріологічного товариства, а в червні 2022 р. — 50 років першої організаційної активності — започаткування Всесоюзного теріологічного товариства, серед ініціаторів якого бути акад. Іван Підоплічка та проф. Олександр Корнєєв. Товариством заплановано підготовку збірника у форматі Теріологічного бюлетеню: «100 визначних дослідників в історії української теріології». Всі нариси готуються за єдиною схемою, в енциклопедичному стилі. Обсяг одного нарису становить 3–4 сторінки (4 для докторів та інших науковців з високим внеском). Структура кожного нарису: 1) резюме та біографічна довідка (включно з фото), 2) ключові дослідження в галузі теріології, 3) захоплення, чесноти та відзнаки. Друга частина включатиме історичні розвідки щодо наукових центрів, лабораторій, шкіл, а також огляди досліджень за напрямками та регіонами. На 1 червня 2022 року за планом підготовки першої частини (персоналії) підготовлено 160 нарисів загальним обсягом 610 сторінок. Нариси згруповано у 4 розділи. Плануємо завершити роботу над виданням до кінця 2022 року.


to main page of Novitates >>>

created 29.06.2022,
updated 29.06.2022

Locations of visitors to this page