назад на сторінку про школи

10 Теріологічна школа:
круглі столи

 

topic of the Xth School

first circular
programme
round tables
registration
proceedings
respondents

бланк реєстрації учасника школи

поновлено
10.08.2003

 

Передмова. Тут представлено перелік традиційних "круглих столів" школи, який у подальшому буде відкориговано відповідно до заявок робочих груп. Наразі ця сторінка ідентична сторінці "круглих столів" на основному сайті.

Круглі столи робочих груп

На цій сторінці вміщено анотований перелік акцій, що є традиційними розділами Щорічної школи-семінару і є головним змістом круглих столів відповідних робочих груп, зокрема:

групи УЦОК — акція "Європейська ніч кажанів в Україні",
групи HELP — круглий стіл "Охорона та моніторинг великих хижих",
групи GLIRES — круглий стіл "Уніфікація методів обліку",
групи ABC — круглий стіл "Уніфікація національних назв",
групи ЧКУ — "Ссавці у Червоній книзі та їхні охоронні категорії".

Зміст цих акцій такий:


Ніч кажанів

Щорічна акція групи УЦОК — "Європейська ніч кажанів в Україні" щороку проводиться в рамках чергової Теріологічної Школи-семінару. Ця акція започаткована від самого початку існування Школи Василем Покиньчередою та Ігорем Загороднюком, і протягом останніх п'яти років для цього заходу виділяється пів-дня роботи школи, що поступово переходять у "північний" режим: доповіді, демонстраційні обліки з детекторами, презентації видань, дискусії щодо категорій охорони видів та проблем охорони їхніх сховищ, техніка обліку, проблеми дослідження міграцій тощо.

Уніфікація методів обліку

Щорічний круглий стіл започаткований учасниками груп HELP, УЦОК та SICISTA. Головними темами обговорення є методики прямого та опосередкованого обліку видового складу фауни та відносної чисельності окремих видів. Традиційними темами обговорення та узгодження є методики обліку дрібних ссавців пастками, проблеми узгодження різних оцінок чисельності та бальні оцінки відносної чисельності видів. Щорічна дискусії торкається проблем збору великих обсягів матеріалу шляхом опитування, достовірності таких даних, проблем ведення мисливської статистики (2тп-мисливство). Традиційними розділами навчань є демонстраційні обліки дрібних ссавців пастками і канавками, маршрутні обліки видів мезофауни, детекторні обліки кажанів та ін.

Уніфікація національних назв

За останнє десятиліття зроблено необхідні кроки до формування усталеної системи українських наукових назв ссавців, що вимагають як практика ведення літопису природи, так і учбовий процес та повернення у широкий вжиток рідної мови. У цій царині учасниками школи підготовлено і запущено в широке обговорення кілька списків назв таксонів, основу яких становлять назви родів та видів ссавців місцевої (аборигенної та адвентивної) фауни. За рішенням 9-ї школи, на 10 школу готується кінцева версія списку, який буде рекомендований до вжитку як базовий "список назв ссавців фауни України та смііжних країн". Відповідний проект широко обговорювався на попередніх школах, і його уточнена версія буде вивішена на цьому сайті для остаточного обговорення перед ухваленням учасниками 10-ї Школи.

Ссавці у Червоній книзі та їхні охоронні категорії

на 10-й Школі планується продовжити роботу групи (круглого столу) з проблем охорони теріофауни та уточнення і зміни охоронних категорій аборигенних видів ссавців. Головними дискусійними моментами залишаються проблеми надання охоронних категорій видам адвентивної фауни та видам інвазійним, проблеми узгодженн національних та міжнародних (зокрема, бернських) червоних списків, програм щодо відновлення популяцій видів, що зникли на території України та суміжних країн в історичні часи тощо. Окремий блок питань, що активно обговорюються на Школі, стосується проблем ведення біотехнії, перспектив обмеження життєдіяльності популяцій тих видів, що складають адвентивну біоту і своєю присутністю негативно впливають на аборигенну фауну.