на титульну сторінку

Novitates Theriologicae

ISSN 2709-491X (Print) • ISSN 2709-4928 (Online)

веб-сайт Українського теріологічного товариства www.terioshkola.org.ua


 

головне

про Novitates
зміст томів
редколегія
для авторів

Google

 

 

english versionРедколегія бюлетеню Novitates Theriologicae включає дві частини: постійний склад (по суті редакцію, робочу групу з підготовки бюлетеню) та редакційну раду кожного поточного випуску, які виступають в ролі експертів представлених статей. Переважно члени редколегії — це поточний склад Ради Українського теріологічного товариства НАН України та запрошені іноземні колеги з числа тих, хто відвідував щорічні зібрання УТТ протягом останніх кількох років

 

Редакційна колегія

 

Редакція

(Національний науково-природничий музей НАН України)

Баркасі, Золтан, канд. біол. наук, Київ — заступник головного редактора
Загороднюк, Ігор
, канд. біол. наук, Київ — головний редактор
Коробченко, Марина, магістр екології, Київ — відповідальний секретар

 

Члени редколегії

Волох, Анатолій, проф., докт. біол. наук, Таврійський державний агротехнологічний університет (Мелітополь, Україна)
Гащак, Сергій, канд. біол. наук, Міжнародна радіоекологічна лабораторія (Славутич, Україна)
Дикий, Ігор, канд. біол. наук, Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів, Україна)
Євстаф'єв, Ігор, канд. біол. наук, Кримська республіканська СЕС (Сімферополь, Україна)
Ємельянов, Ігор, проф., докт. біол. наук, Національний науково-природничий музей НАН України (Київ, Україна)
Жила, Сергій,
Чорнобильський біосферний заповідник (Іванків, Україна)
Мерзлікін, Ігор,
канд. біол. наук, Сумський педагогічний університет (Суми, Україна)
Постава, Томаш, доктор габіл., Інститут систематики та еволюції тварин ПАН (Краків, Польща)
Різун, Ельвіра, канд. сільськогосподарських наук, Національний лісотехнічний університет України (Львів, Україна)
Селюніна, Зоя, канд. біол. наук, Чорноморський біосферний заповідник НАН України (Гола Пристань, Україна)
Тищенко, Володимир, канд. біол. наук, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Київ, Україна)
Хоєцький, Павло, проф., докт. с.-г. наук, Національний лісотехнічний університет України (Львів, Україна)

 

Адреси редакції

Редакція видання веде всі листування з авторами та рецензентами електронною поштою: mammalia.ua.nt(#)gmail.com

Адреса редакції: Національний науково-природничий музей НАН України (кім. 410)
вул. Богдана Хмельницького 15, Київ, 01030 Україна

Телефон: (044)-235-9554 (секретар: Марина Коробченко)

 

Архів редколегій різних випусків NT 1-11

Pars 12 (Вид в біології):упорядник та науковий редактор: І. Загороднюк; редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, В. Гриценко, І. Євстаф’єв, І. Ємельянов, І. Загороднюк (голова, упорядник), М. Коробченко, Е. Король, С. Мосякін, К. Очеретна, В. Палій, Л. Рековець, Н. Шиян.

Pars 11 (Хорологія ссавців та знахідки раритетів): упорядник та науковий редактор: І. Загороднюк; редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, П. Хоєцький.

Pars 10 (Облік ссавців: збір та обробка даних): упорядник та науковий редактор: І. Загороднюк; редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Pars 9 (Дослідження ссавців степових регіонів): упорядник та редактор: І. Загороднюк; Редколегія випуску: З. Баркасі (заступник голови), В. Бондаренко, А. Волох, С. Гащак, І. Дикий, І. Євстафьєв, І. Ємельянов, С. Жила, І. Загороднюк (голова, упорядник), О. Киселюк, М. Коробченко, І. Мерзлікін, Е. Різун, З. Селюніна, В. Тищенко, В. Токарський, П. Хоєцький.

Pars 8 (Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців): упорядники: Ігор Загороднюк та Зоя Селюніна; редколегія: Л. І. Бахтіарова, О. В. Годлевська, А. І. Дулицький, І. Г. Ємельянов (голова), І. В. Загороднюк (науковий редактор), О. І. Киселюк, З. В. Селюніна (відповідальна за випуск), В. М. Тищенко, В. А. Токарський.

Pars 7 (Методики обліку теріофауни): упорядники: І. Загороднюк та І. Дикий; редколегія: І. В. Дикий, І. Г. Ємельянов (голова), І. В. Загороднюк (редактор), О. І. Киселюк, О. В. Кондратенко, В. М. Тищенко.

Pars 6 (Міграційний статус кажанів в Україні): редактор І. Загороднюк; ухвалено до друку Радою Українського теріологічного товариства [голова Ради акад. В. О. Топачевський, чл. ради І. Г. Ємельянов, І. В. Загороднюк, М. Ф. Ковтун, Т. В. Крахмальна, Ю. І. Крочко, Л. І. Рековець].

Pars 5 (Ссавці відкритих просторів): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: Ігор Загороднюк (гол. ред., Київ), Андрій-Тарас Башта (Львів), Лєна Годлевська (Київ), Олександр Киселюк (Яремче), Олександр Кондратенко (Луганськ), Ярослав Петрушенко (Київ), Василь Покиньчереда (Рахів), Зоя Селюніна (Гола Пристань), Володимир Тищенко (Київ), Віталій Форощук (Луганськ).

Pars 4 (Великі хижі ссавці України та прилеглих країн): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: А. Волох, І. Делеган, І. Дикий, С. Жила, І. Загороднюк (голова), О. Киселюк, В. Покиньчереда, В. Токарський, В. Тищенко.

Pars 3 (Кажани Карпатського регіону): редактор І. Загороднюк; редколегія випуску: Ігор Загороднюк (гол. ред., Київ), Андрій-Тарас Башта (Львів), Лєна Годлевська (Київ), Пітер Ліна (Лейден), Василь Покиньчереда (Рахів), Томаш Постава (Краків), Володимир Тищенко (Київ), Броніслав В. Волошин (Краків).

Pars 2 (Використання ультразвукових детекторів у дослідженнях кажанів): редактор І. Загороднюк; редакційна рада: голова – академік НАН України Вадим Топачевський, заступник голови – професор Ігор Ємельянов, відповідальний редактор – Ігор Загороднюк, члени ради – професор Михайло Ковтун, професор Юлій Крочко, професор Леонід Рековець.

Pars 1 (Теріологія в Україні 2000: крок у нове століття): редактор І. Загороднюк; редакційна рада: голова – академік НАН України Вадим Топачевський, заступник голови – професор Ігор Ємельянов, відповідальний редактор – старший науковий співробітник Ігор Загороднюк, члени ради – професор Михайло Ковтун, професор Юлій Крочко, професор Леонід Рековець.

 

Редактори та члени редколегії NT, які пішли з життя:

Бондаренко Володимир Данилович, канд. біол. наук, професор (23.04.2019)
Ковтун Михайло Фотійович, докт. біол. наук, член Ради УТТ, професор (9.10.2020)
Кондратенко Олександр Вікторович, канд. біол. наук, член Ради ТШ (30.12.2004)
Крочко Юлій Іванович, докт. біол. наук, член Ради УТТ, професор (1.12.2007)
Токарський Віктор Арсентійович, докт. біол. наук, член Ради ТШ, професор (14.02.2020)
Топачевський Вадим Олександрович, докт. біол. наук, академік НАНУ (9.11.2004)

 


повернутися до бібліотеки >>>

автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 22.10.2020, поновлено 27.01.2022.

 

Locations of visitors to this page