на титульну сторінку

Theriologia Ukrainica

Східноєвропейський теріологічний журнал
(раніше як Праці Теріологічної Школи)
ISSN 2616-7379 (Print) • ISSN 2617-1120 (Online)


 

головне

про журнал
зміст томів

для авторів

редполітика

редколегія
історія видання
контакти

 

зовнішні посилання

гугл-академія
репозитарій АН
сайт НБУВ
сторінка ННПМ
про теріошколу

 

Google

 

 

english versionРедакційна політика і публікаційна етика

Редакція і видавець журналу Theriologia Ukrainica дотримуються послідовної і справедливої політики, а також закликають авторів дотримуватися правил наукової етики. Звертаємо увагу на потребу дотримання норм гуманного ставлення до об'єктів дослідження.

Редакційна колегія журналу дотримується рекомендацій щодо публікаційної етики та недобросовісного поводження, відповідно до документів Комісії з публікаційної етики (COPE): "Кодекс поведінки та рекомендації з найкращої практики для редакторів журналів" (ориг.: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) та "Кодекс поведінки для видавців журналів для забезпечення етики та якості публікації" (ориг.: Code of Conduct for Journal Publishers to ensure ethics and quality in publication). Основні аспекти відповідальності редакторів, авторів, рецензентів та видавця представлено нижче.

Редактори

Редактори оцінюють подані рукописи виключно на основі їх академічних заслуг, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, етнічного походження, громадянства, релігійних переконань, політичної філософії чи інституційної приналежності. Головний редактор має повну владу над усім редакційним процесом в журналі та процесом публікації його змісту. Редактори та співробітники редакції не розкриватимуть будь -яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідального автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редколегії та видавця, якщо це доречно. Редактори та члени редколегії не можуть використовувати неопубліковану інформацію, розкриту в поданому рукописі, для власних дослідницьких цілей без чіткої письмової згоди авторів.

Редактори не розглядатимуть рукописи, в яких у них є конфлікт інтересів, що випливає з конкурентних, спільних чи інших відносин/зв’язків з будь-яким із авторів, компаній чи установ, пов’язаних зі статтями. Головний редактор несе відповідальність за рішення щодо того, які з рукописів, поданих до журналу, будуть опубліковані на основі підтвердження відповідної роботи, її важливості для дослідників і читачів, коментарів рецензентів та таких правових вимог, як на даний час діють щодо наклепу, порушення авторських прав та плагіату.

Рецензування

Редакція гарантує, що всі подані рукописи проходять рецензування принаймні двома рецензентами, які є експертами в даній галузі. Будь-який запрошений рецензент, який вважає себе некваліфікованим для рецензування дослідження, описаного в рукописі, або знає, що його швидка рецензія буде неможлива, повинен негайно повідомити редакцію та відхилити запрошення на рецензування, щоб можна було зв’язатися з альтернативними рецензентами. Будь-які рукописи, отримані для рецензування, є конфіденційними документами і повинні розглядатися як такі.

Рецензії слід проводити об’єктивно, а зауваження сформульовані чітко з аргументами, що підтверджують їх, щоб автори могли використовувати їх для вдосконалення рукопису. Особиста критика авторів недоречна. Рецензенти повинні вказати на відповідні публікації, які не були цитовані авторами. Рецензент також повинен повідомити редакцію про будь-яку істотну схожість або перекриття між рукописом, що розглядається, та будь-яким іншим рукописом (опублікованим або неопублікованим), про який він має особисті відомості.

Будь-який запрошений рецензент, який має конфлікт інтересів у результаті конкурентних, спільних чи інших відносин чи зв’язків з будь-яким із авторів, компаній чи установ, пов’язаних з рукописом та описаною в ньому роботою, повинен негайно повідомити редакторів, щоб вони заявили про конфлікт інтересів та відмовилися від запрошення до рецензування, щоб можна було зв’язатися з альтернативними рецензентами.

Неопублікований матеріал, розкритий у поданому рукописі, не можна використовувати у власних дослідженнях рецензента без явної письмової згоди авторів. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані в результаті експертної перевірки, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистих переваг рецензента. Це також стосується запрошених рецензентів, які відмовилися від рецензування.

Автори

Автори оригінальних досліджень повинні представити точний звіт про виконану роботу та отримані результати з подальшим об’єктивним обговоренням значущості роботи. Рукопис повинен містити достатню кількість деталей і посилань, щоб інші могли повторити роботу. Оглядові статті мають бути точними, об’єктивними та вичерпними. Авторів можуть попросити надати вихідні дані свого дослідження разом з рукописом для редакційної рецензії.

Автори повинні переконатися, що вони написали та подали лише повністю оригінальні роботи, і якщо вони використали роботу та/або слова інших, щоб вони були належним чином цитовані. Плагіат у всіх його формах є неетичною видавничою поведінкою і є неприйнятним. Автори не повинні подавати на розгляд рукопис, який уже був опублікований в іншому журналі.

Тільки особи, які відповідають цим критеріям авторства, повинні бути зазначені як автори в рукописі, оскільки вони повинні мати можливість нести публічну відповідальність за зміст. Усі особи, які зробили значний внесок у твір, про який повідомляється у рукописі, але які не відповідають критеріям авторства, не повинні бути зазначені як автори, але мають бути зазначені у "Подяках".

Автори повинні розкривати будь-які конфлікти інтересів, які можуть тлумачитися як вплив на результати або їх інтерпретацію в рукописі. Усі джерела фінансової підтримки роботи повинні бути розкриті (включаючи номер гранту або контрольний номер наукової теми, якщо такий є). Інформація, отримана приватно (в результаті розмови, листування або обговорення з третіми сторонами), не може використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу джерела. Автори не повинні використовувати інформацію, отриману в ході надання конфіденційних послуг, як-от рецензування рукописів або заявок на грант, якщо вони не отримали чіткий письмовий дозвіл автора(ів) роботи, залученої до цих послуг.

Якщо робота передбачає використання живих тварин, автори повинні переконатися, що всі процедури були виконані відповідно до відповідних законів та інституційних інструкцій. Зокрема, авторам рекомендовано дотримуватися Політики Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) щодо досліджень видів, які перебувають під загрозою зникнення, і ознайомитися з Червоним списком видів, що перебувають під загрозою зникнення, а також з Конвенцією про торгівлю видами дикої флори і фауни, що перебувають під загрозою зникнення. Крім того, автори повинні дотримуватися вимог законодавства щодо утримання та використання тварин відповідно до законів України "Про тваринний світ" (>>>), "Про Червону книгу України" (>>>), "Про захист тварин від жорстокого поводження" (>>>), інших законодавчих актів України.

Автори зобов’язані брати участь у процесі рецензування та повною мірою співпрацювати, негайно реагуючи на запити редакторів. Автори повинні систематично реагувати на коментарі рецензентів, крок за кроком, переглядаючи та повторно подаючи свою рукопис до журналу до встановленого терміну. Коли автори виявляють значні помилки або неточності у своїй власній опублікованій роботі, вони зобов’язані негайно повідомити редакторів журналу та співпрацювати з ними, щоб виправити статтю у помилковій частині або відкликати статтю.

Видавець

У випадках передбачуваних або доведених наукових порушень, видавець вживатиме всіх відповідних заходів, щоб прояснити ситуацію та внести зміни до відповідної статті. Це може включати публікацію помилки, уточнення або відкликання відповідної роботи. Видавець разом з редакторами вживає розумних заходів для виявлення та запобігання публікації документів, у яких мало місце порушення в дослідженні, і ні за яких обставин не заохочує таку неправомірну поведінку чи свідомо допускає таке порушення.

 


на сторінку "бібліотека" >>>

автор сторінки: Ігор Загороднюк
(сторінку виокремлено зі сторінки про журнал)

створено 05.10.2016,
поновлено 26.10.2021

 

Locations of visitors to this page