назад на попередню сторінку

Праці Теріологічної Школи • ISSN 2312–2749

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12 (Diversity of mammals)
Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12 (Різноманіття ссавців)

Contents >>> Зміст >>>


download pdfВікирчак, О. Знахідки кота лісового, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), на Тернопільщині (Україна) // Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 108–110.


 

bibliographic information

бібліографічна інформація

Proceedings of the Theriological School. 2014. Vol. 12: 108–110

Праці Теріологічної Школи. 2014. Том 12: 108–110

   

Findings of the Wildcat, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), on the Territory of the Ternopil Region, Ukraine

Знахідки кота лісового, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), на Тернопільщині (Україна)

   
Vikyrchak, O. Вікирчак, О.
   

Paper language: Ukrainian, English summary

Мова статті: українська

   

   

Abstract

Резюме

Findings of Felis silvestris in autumn 2014 in Zalishchyky Dnister Area (Ternopil Region, Ukraine) are described. Locations of these findings are about 50–90 km distant from the nearest records of this species, logically fit into the overall pattern of the cat’s modern distribution.

Описано зустрічі Felis silvestris восени 2014 р. в регіоні Заліщицького Придністер’я (Тернопільська область, Україна). Місця цих знахідок віддалені на 50–90 км від найближчих точок реєстрації цього виду і логічно вкладаються в загальну картину сучасного його поширення.

Key words:
Felis silvestris, distribution, habitats, morphological features, Ternopil Region.

Ключові слова:
Felis silvestris, поширення, біотопи, морфологічні ознаки, Тернопільська область.


 


 

на сторінку:
праці теріошколи >>>
каталог бібліотеки >>>

сторінку підготував Ігор Загороднюк
започатковано: 11 березня 2015 р.
поновлено: 01.05.2016

Locations of visitors to this page