Володимир Данилович в аудиторії

Володимир
БОНДАРЕНКО

(мисливствознавство, лісознавство)

english

Участь в роботі Школи: член Оргкомітету 9-ї Школи (Розточчя).

Галузь наукових інтересів: мисливствознавство, мисливська фауна, созологія, екологія лісів.

Кваліфікаційні праці: закінчив Львівський державний лісотехнічний інститут; захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата сільськогосподарських наук.

Керівництво дисертаціями: керівник кількох дисертаційних досліджень, у т.ч.:
Павла Хоєцького "Основні напрямки відтворення та стабілізації чисельності мисливських звірів в лісових екосистемах Західного Лісостепу" (спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво, дис... канд. с.-г. наук. Львів, 1997),
Ельвіри Різун "Оптимізація умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженнях" (спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво, дис. канд. с.-г. наук, Львів, 2003),
Михайла Музики "Відтворення лісових природних комплексів заповідних територій Західного Поділля" (Спеціальність 06.03.03 - лісознавство і лісівництво, дис. канд. с.-г. наук, Львів, 2005),
Ольги Федонюк «Земноводні та плазуни в лісах Львівщини» (спеціальність 06.03.03 – лісознавство і лісівництво, дис. канд. біол. наук, Львів, 2008).

Поточна робота: професор кафедри лісівництва Лісогосподарського факультету УкрДЛТУ (Український державний лісотехнічний університет, м. Львів).

Наукові публікації: автор бл. 10 монографій та навчальних посібників і понад 100 статей.

Адреса робоча: УкрДЛТУ, вул. Генерала Чупринки 103, м. Львів, 79057.

Веб-старінки кафедри: http://nltuu.com.ua/archives/424 http://www.biblos.com.ua/forest/f/lg/kl/index.shtml


Многія літа!
(Володимир Бондаренко — наш колега: штрихи до портрету)

Володимир Бондаренко. фото Андрія ЗатушевськогоШановному Володимирові Даниловичу днями виповнилося перші пару років мудрого життя. Ввважаю своїм приємним обов'язком поінформувати товариство про деякі зі здобутків вельмишановного колеги. Персональної сторінки дослідник не має, тому хай ця стане виправленням ситуації.

Володимир Данилович народився 23 березня 1939 року на Дніпропетровщині (с. Кар Криничанського району). Його творче життя пов'язане зі славнозвісним Львівським лісотехнічним інститутом, наразі Український державний лісотехнічний університет. В ньому вчився, тут і працює на кафедрі кафедри лісівництва Лісогосподарського факультету. Кандидат сільськогосподарських наук, професор, керівник кількох дисертаційних досліджень (Ельвіра Різун, 2003; Михайло Музика, 2005; Ольга Федонюк, 2008).

Поточна науково-дослідна тема Володимира Даниловича (за сайтом УкрДЛТУ) — "Дослідження стану і функціонування зоокомпонентів лісових екосистем, охорони, відтворення та раціонального використання мисливської фауни, опрацювання принципів управління популяціями мисливських тварин на заповідних територіях (науковий керівник проф. В. Д. Бондаренко)".

Наукова та педагогічна творчість дослідника тісно сплетені. Він читає низку курсів, які без вагань можна вважати авторськими, оскільки не тільки творчий підхів до викладання, але й низка спеціальних керівництв засвідчують надзвичайно велику відповідальність дослідника перед своїми учнями. Ним у співпраці з такими славнозвісними зоологами, як Кость Татаринов, Михайло Рудишин, Іван Делеган, а також молодших, але не менш успішних колег (П. Хоєцький, В. Мазепа та ін.) підготовлено низку видань, які тепер добре відомі всім мисливствознавцям і зоологам, які вивчають мисливську фауну.

Досить назвати кілька з них (відомий мені перелік вміщено в кінці тексту): "Облік диких тварин" (Бондаренко та ін., 1989), "Мисливствознавство" (Бондаренко та ін., 1993), "Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського господарства" (Бондаренко та ін., 1993), "Мисливські трофеї" (Бондаренко та ін., 1996), "Мисливська кінологія" (Бондаренко та ін., 2002).

Володимир Бондаренко. фото Андрія ЗатушевськогоНе менше значення мають його численні публікації з питань лісівництва та охорони лісових екосистем. Тут варто згадати підручники "Біотехнія" (Бондаренко, 1998, 2002), "Букові ліси Західного Поділля" (Криницький та ін., 2004) та низку його публікацій статейного жанру.

Громадська діяльність доволі вагома. Володимир Данилович є членом НУО Львівська обласна екологічна асоціація "Зелений світ". Певний час (принаймні до 2004 р. вкл.) він виконував обов'язки вченого секретаря Спеціалізованої ради із захисту дисертацій при УкрДЛТУ (Рада Д 35.072.02). 2002 року Володимир Данилович був одним з активних членів Оргкомітету 9 Теріологічної школи, що проходила у Природному заповіднику Розточчя (7–12 жовтня 2002) на навчальній базі УкрДЛТУ (докладніше про ту школу тут >>>).

Окремою яскравою сторінкою є увага дослідника до історії своєї галузі професійних знань. Повновагоме видання "Першопостаті українського лісівництва. Нариси до лісової історії" (Фурдичко, Бондаренко, 2000) обсягом 372 с. — найкраща шана його попередникам, вчителям, колегам. Окремі з доробків дослідника у цій галузі опубліковано у жанрі статей, як от нещодавня праця "О. А. Колесов і меч Колесова" (Бондаренко, 2009).

Володимир Данилович відомий як майстер світлого поетичного слова. Ми неодноразово мали нагоду чути поезії в його виконанні. Ним видано кілька поетичних збірок: «Ранкові роси», «Узлісся», «Троє дверей», «Лісівники ми, друже мій», «Дуби в діброві». Одна з них є у мене з підписом автора, за що безмежно вдячний.

Будьте завжди здорові і у незмінному творчому піднесенні,
шановний Володимире Даниловичу!

 

Монографії та підручники В. Д. Бондаренка

Бондаренко В.Д., Делеган И.В., Кравченко С.Н. Охрана животного мира: Организационные и правовые вопросы: методические указания. — К.: УМКВО, 1989. — 62 с.
Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Соловій І. П., Рудишин М. П. Облік диких тварин. Практичні рекомендації. — Львів, 1989. — 66 с.
Методические указания по самостоятельному изучению темы “Охрана животного мира: организационные и правовые вопросы” для студентов дневной и заочной формы обучения / Сост. В. Д. Бондаренко, И. В. Делеган, С. Н. Кравченко. — К.: УМК ВО,1989. — 64 с.
Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Татаринов К. А. та ін. Мисливствознавство. — Київ: НМК ВО, 1993. — 200 с.
Бондаренко В.Д., Делеган І.В., Кьогалмі Т., Татаринов К.А. Мисливська зброя, полювання, ведення мисливського господарства. — Київ: НМК ВО, 1993. — 116 с.
Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І. Ліс і рекреація в лісі. — Львів: Світ, 1994. — 232 с.
Основи соціекології: Навч. посібник / Г.О.Бачинський, Н.В. Беренда, В.Д. Бондаренко та ін. За ред. Г.О.Бачинського. – К.: Вища шк.., 1995. – 235 с.
Бондаренко В. Д., Делеган І. В., Мазепа В. Г., Рудишин М. П. Мисливські трофеї. — Київ: ІЗМН, 1996. — 104 с.
Бондаренко В.Д. Біотехнія. Навч. посібник. Ч. 1. — Львів: ІЗМН, 1998. — 260 с.
Фурдичко О. І., Бондаренко В. Д. Першопостаті українського лісівництва. Нариси до лісової історії. — Львів: ВАТ "Бібльос", 2000. — 372 с.
Бондаренко В.Д. Біотехнія. Навч. посібник. Ч. 2. — Львів, 2002. — 352 с.
Бондаренко В.Д., Мазепа В.Г., Хоєцький П.Б. Мисливська кінологія. Підручник. — Львів: Афіша, 2002. — 160 с.
Криницький Г.Т., Попадинець І.М., Бондаренко В.Д., Крамарець В.О. Букові ліси Західного Поділля. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. — 167 с.

Окремі статті В. Д. Бондаренка теріологічного спрямування

Делеган І. В., Бондаренко В. Д. Фауна міських екосистем // Проблеми урбоекології. — Київ: НМК ВО, 1992. — С. 107–123.
Бондаренко В.Д. Українські національні традиції мисливства // Український ліс. – № 1. — 1992. — С. 6-14.
Бондаренко В.Д. Територіалізм у тварин // Лісовий і мисливський журнал. — 2000. — № 6. — С. 42–43.
Бондаренко В. Д., Коцюба Р. П., Хоєцький П. Б. Зубри в західному регіоні України // Чтения памяти А. А. Браунера: Материалы международной научной конференции. — Одесса: Астропринт, 2000. — C. 120–126.
Бондаренко В. Збереження та відтворення популяції великих ссавців українських Карпат — комплексна проблема // Великі ссавці Карпат. Матеріали міжнародної екологічної конференції (8 вересня 2000 р., Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. — С. 11–15.
Бондаренко В., Литвиненко О. До питання про екологічну оцінку умов існування (місця проживання) великих ссавців Українських Карпат // Великі ссавці Карпат. Матеріали міжнародної екологічної конференції (8 вересня 2000 р., Івано-Франківськ). — Івано-Франківськ: Сіверсія, 2000. — С. 16–17.

Публікації В. Д. Бондаренка в мережі інтернет

Бондаренко В. Питання збереження біологічного різноманіття Карпат в контексті проблем розвитку регіону // http://kyiv2003.mama-86.org.ua/pub/bondarenko.htm
Бондаренко В. Д. О. А. Колесов і меч Колесова // Лісівництво і Агролісомеліорація. — Харків: УкрНДІЛГА, 2009. — Вип. 116. — С. 9–13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/Lisivnyctvo/2009_116/009_bondarenko.pdf

Ігор Загороднюк, 23-30.03.2011
фото Андрія Затушевського 

на сторінку персоналії
автор сторінки: Ігор Загороднюк

створено 23.03.2011,
поновлено 02.04.2011

 

Locations of visitors to this page